close
cách
cách cách cách cách cách

Cách viết báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân là một mẫu văn bản cần thiết dùng để khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Điều này sẽ góp phần khích lệ và động viên các cá nhân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc được giao. Để có thể soạn thảo văn bản này một cách chính xác nhất, mời bạn đọc hãy đọc bài viết sau đây của vieclam123.vn nhé!

1. Tìm hiểu về báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân

Một công ty, doanh nghiệp muốn đạt được những thành tựu xuất sắc thì cần rất nhiều các yếu tố khác nhau như: tiềm lực kinh tế, tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ,… thì không thể không kể đến một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những kết quả kinh doanh xuất sắc đó là đội ngũ nhân sự.

Vì thế mà các công ty, doanh nghiệp thường đưa ra các chế độ đãi ngộ và khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc. Điều này góp phần khích lệ và động viên rất lớn và tạo ra được sự công bằng đối với toàn thể nhân viên.

Đội ngũ nhân sự góp phần tạo nên thành tựu công ty, doanh nghiệp
Đội ngũ nhân sự góp phần tạo nên thành tựu công ty, doanh nghiệp

1.1. Báo cáo khen thưởng thành tích cá nhân là gì?

Báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân là văn bản trình bày toàn bộ những nội dung về kết quả làm việc của những người lao động theo định kỳ. Nhằm báo cáo lên cấp trên với mục đích đưa ra các căn cứ để xét duyệt thăng chức, khen thưởng hay đề xuất tăng lương...

Xem thêm: [CẬP NHẬT] Nội dung biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm mới nhất

1.2. Vai trò của báo cáo khen thưởng thành tích cá nhân

Để có thể cung cấp các thông tin cho quản lý biết được những hiểu quả, hiệu suất làm việc của mình thì sẽ cần dùng đến báo cáo đề nghị khen thưởng cá nhân. Sau đó sẽ cần điền các thông tin vào trong báo cáo sau đó nộp lên.

Đối với cấp quản lý thì khi đưa ra những báo chung của đơn vị và báo cáo của từng cá nhân sẽ giúp họ có thể dễ dàng tổng hợp lại các thông tin và đánh giá năng lực của nhân viên. Từ đó có thể đưa ra được quyết định khen thưởng và những chiến lược quản lý và phân bổ lao động một cách hợp lý nhất.

Đảm bảo sự công bằng và thúc đẩy nhân viên phát triển hơn
Đảm bảo sự công bằng và thúc đẩy nhân viên phát triển hơn

2. Viết mẫu báo cáo khen thưởng thành tích cá nhân như thế nào?

2.1. Mở đầu báo cáo thành tích

Trong phần mở đầu của báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân sẽ cần có các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày viết báo cáo, tên báo cáo “CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

BÁO CÁO THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN”

Các thông tin này được trình bày ở giữa trang giấy báo cáo, trừ thông tin về địa điểm và ngày viết được trình bày ở lề bên phải của báo cáo. Trong đó Quốc hiệu và tên đơn được viết in hoa. Các nội dung khác được trình bày như trên.

Các thông tin trong phân mở đầu của báo cáo khen thưởng
Các thông tin trong phân mở đầu của báo cáo khen thưởng

2.2. Nội dung báo cáo thành tích

Trong phần nội dung cần phải đề cập đến các thông tin cá nhân của người báo cáo thành tích: họ và tên, ngày sinh, quê quán, nơi ở, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn, cùng với những thuận lợi khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ và những thành tích đạt được,...

Trong nội dung này cần ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng và thông tin về đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

Ghi cụ thể các thành tích mà cá nhân đạt được trong khi  thực hiện nhiệm vụ như kết quả đạt được về năng suất, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, các biện pháp trong việc đổi mới công tác quản lý và những sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, công tác bồi dưỡng và học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên, các vai trò của cá nhân trong doanh nghiệp, nhà nước,...

- Đối với người làm công tác quản lý: cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, đối với thủ trưởng đơn vị kinh doanh cần lập bảng thống kê để so sánh các tiêu chí về giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận,, thu nhập bình quân, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, các sáng kiến kỹ thuật, áp dụng khoa học, phúc lợi xã hội, thực hiện chính sách bảo hiểm với người lao động,… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học cần lập bảng thống kê để so sánh các tiêu chí về tổng số học sinh, hạnh kiểm, kết quả học tập; số học sinh giỏi các cấp (cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và số giáo viên giỏi các cấp, số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện cần lập bảng thống kê so sánh tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh, tổng số người điều trị nội và ngoại trú, tổng số giường bệnh sử dụng, số người được khám chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến và áp dụng khoa học,...

- Đối với các hội đoàn thể sẽ lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm và chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước sẽ lấy kết quả về việc thực hiện nhiệm vụ trong quản lý nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và những công tác tham mưu của lãnh đạo trong việc phát triển đơn vị, ngành, địa phương,…

Ghi cụ thể những thông tin về các thành tích đã đạt được
Ghi cụ thể những thông tin về các thành tích đã đạt được

Tải mẫu báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân chuẩn nhất tại đây:

Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân chuẩn nhất

Nêu các hình thức khen thưởng được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trao tặng hoặc phong tặng (ghi rõ thông tin về số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 5 năm trước thời điểm đề nghị với Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ thông tin về số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 2 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc trung ương” và 6 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị.

+ Ghi nội dung các sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong quản lý và công tác về đề tài nghiên cứu (là người tham gia hoặc là thành viên, chủ nhiệm đề tài khoa học đó), có xác nhận của Hội đồng sáng kiến và khoa học cấp bộ, cấp tỉnh (ghi rõ thông tin về  ngày, tháng, năm) hoặc có giấy chứng nhận Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” cần ghi rõ thời gian 3 lần liên tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị, các sáng kiến được cấp thẩm quyền công nhận.

Các thông tin về thành tích khen thưởng
Các thông tin về thành tích khen thưởng

Xem thêm: Tìm hiểu thông tin quan trọng về mẫu quyết định khen thưởng đột xuất

2.3. Phần kết báo cáo thành tích

Trong phần kết của báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân cần có các thông tin về tên, chữ ký và dấu (nếu có)  của người báo cáo thành tích, thủ trưởng đơn vị, xác nhận của cấp trình khen,... Các thông tin này là những thông tin bắt buộc cần phải có và được ghi một cách chính xác và đầy đủ để đảm bảo được tính xác thực cho những thông tin vừa được đưa ra.

Không thể thiếu chữ ký và dấu xác nhận
Không thể thiếu chữ ký và dấu xác nhận

Trên đây là những hướng dẫn về cách viết báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân. Hy vọng rằng với những nội dung vieclam123 cung cấp trên đây bạn đọc có thể  soạn thảo được một mẫu báo cáo phù hợp với bản thân và công việc mà mình đang làm.

Báo cáo thành tích tập thể viết như thế nào?

Báo cáo thành tích tập thể có mục đích là gì? Nội dung trong báo cáo thành tích tập thể gồm những thông tin gì? Cần chú ý điều gì khi viết báo cáo thành tích tập thể? Mời bạn đọc hãy tin hiểu câu trả lời qua bài viết ở link bên dưới bạn nhé!

Mẫu báo cáo thành tích tập thể

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.