cách
cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

  search

  Nắm vững công thức, cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  image Lê Hồng Hạnh
  image

  28/07/2020

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn tiếp tục ở hiện tại và có khả năng còn tiếp diễn ở tương lai. Hãy cùng Vieclam123 tìm hiểu rõ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, công thức, dấu hiệu nhận biết cũng như cách dùng nhé.

  1. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) là một trong những thì cơ bản trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói về sự việc đã kết thúc tuy nhiên chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng đến hiện tại.

  Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn được tóm gọn dưới đây.

  1.1. Câu khẳng định

  Công thức: S+ has/have+ been +V-ing

  Ví dụ:

  • My family has been living in Hanoi for ten years. (Gia đình tôi đã sống ở Hà Nội được 10 năm rồi)

  => Việc sống ở Hà Nội là một việc bắt đầu trong quá khứ, vẫn đang tiếp tục ở hiện tại và còn có khả năng kéo dài trong tương lai. Chủ ngữ “My family” là số ít nên ta sử dụng trợ động từ “has”.

  • They have been going out since 10am. (Họ đã ra ngoài kể từ 10 giờ sáng)

  => việc họ ra ngoài xảy ra từ 10 giờ sáng, hiện tại họ vẫn chưa trở về và không có kế hoạch cụ thể sẽ trở về trong thời gian nào, nên ta sử dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ trong câu là “they” nên ta sử dụng trợ động từ “have” và chia động từ chính theo đúng công thức khẳng định của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  1.2. Câu phủ định

  Công thức: S+ have/ has not +been + V-ing

  Viết tắt: have not =haven’t

  has not = hasn’t

  Ví dụ:

  • I haven’t been travelling to Italy for 5 years. (Tôi đã không đi du lịch ở Ý được 5 năm rồi)

  => Hành động xảy ra trong quá khứ, hiện tại cũng không đi du lịch ở bên Ý và cũng chưa có kế hoạch cụ thể sẽ đi Ý trong tương lai nên ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  • She hasn’t been watching cartoon since she was 15 years old. (Cô ấy đã không xem phim hoạt hình kể từ khi cô ấy 15 tuổi.)

  => Việc không xem phim hoạt hình là hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và trong tương lai cô ấy cũng chưa có kế hoạch sẽ tiếp tục xem phim hoạt hình, vì vậy ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  1.3. Câu nghi vấn

  Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ, cấu trúc:

  Have/ Has + S + been +V-ing?

  Trả lời: Yes, S+ have/has

  No, S+ have/has not

  Ví dụ:

  • Have you been studying English for the exam for more than 5 hours? (Bạn đã học tiếng Anh cho bài kiểm tra được hơn 5 tiếng rồi đúng không?)

  • Has he been doing the report since last night? (anh ấy đã làm bài báo cáo từ tối qua ư?)

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Lưu ý: 

  Bạn cũng cần nắm được những quy tắc sau đây về cách thêm đuôi -ing sau động từ chính: 

  Quy tắc 1: Với động từ tận cùng là e => Bỏ “e” thêm “ing” 

  Ví dụ: 

  • Use => Using (sử dụng)

  • Pose => Posing (tạo dáng)

  • Improve => Improving (Cải thiện)

  • Change => changing (thay đổi)

  • Take => Taking (lấy)

  • Drive => Driving (lái xe)

  Trong một số trường hợp, ta vẫn giữ nguyên “e” và thêm đuôi “ing”

  Ví dụ:

  • See => Seeing (nhìn)

  • Agree => Agreeing (đồng ý)

  • Age => Ageing (độ tuổi)

  Quy tắc 2: Với động từ tận cùng là “ee” => Giữ nguyên “ee” thêm “ing”

  Ví dụ;

  • Knee => kneeing (đầu gồi)

  Quy tắc 3: Với động từ có một âm tiết, kết thúc bằng phụ âm (Trừ những phụ âm h, w, x,y), trước đó là một nguyên âm => Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi -ing

  Ví dụ: 

  • run => running (chạy)

  • Stop => Stopping (dừng lại)

  • Win => Winning (chiến thắng)

  • Put => Putting (đặt)

  Với những động từ tận cùng phụ âm h, w, x, y, chúng ta chỉ thêm “ing” mà không nhân đôi phụ âm.

  Ví dụ:

  • Fix => fixing (Sửa chữa)

  • Play => Playing (chơi)

  Quy tắc 4: Động từ có hai âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, trước đó là một nguyên âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai => Gấp đôi phụ âm trước khi thêm đuôi -ing

  Ví dụ: 

  • Begin => beginning (bắt đầu)

  • Permit => Permitting (cho phép)

  • Prefer => Preferring (thích)

  Quy tắc 5: Động từ có hai âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, trước đó là một nguyên âm, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất => Không gấp đôi phụ âm, thêm -ing

  Ví dụ:

  • Listen => Listening (nghe)

  • Happen => Happening (Xảy ra)

  • Enter => Entering (đột nhập)

  • Open => Opening (mở)

  Quy tắc 6: Động từ có 2 âm tiết, phụ âm cuối là “l”, trước đó là một nguyên âm => Trong Anh-Anh, gấp đôi “l” trước khi thêm -ing

  Trong Anh-Mỹ, không cần gấp đôi “l” mà chỉ cần thêm đuôi -ing

  Ví dụ:

  • Travel => Travelling (đi du lịch)

  • Travel => Traveling

  Quy tắc 7: Với động từ tận cùng là “ie” chúng ta chuyển thành “y” trước khi thêm đuôi “ing”

  Ví dụ:

  • Lie => lying (nói dối)

  • Die => Dying (chết đi)

  Những động từ kết thúc bằng “y” ta chỉ cần thêm “ing”:

  Ví dụ: 

  • hurry => hurrying (vội vã)

  Quy tắc 8: Động từ như “Trafic, Mimic, Panic” chúng ta phải thêm “k” ở cuối rồi mới thêm “ing”

  Ví dụ:

  • Traffic => trafficking (buôn bán)

  • Micmic => Mimicking (bắt chước)

  • Panic => Panicking (hoảng loạn)

  2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Có thể nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn dựa vào một số dấu hiệu sau:

  2.1. Since +mốc thời gian

  Trong câu có chứa since+ mốc thời gian gần so với thời điểm hiện tại là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Ví dụ:

  • My father has been watering some flowers in the garden since the early morning. (Bố tôi đã tưới hoa trong vườn từ sáng sớm)

  • She has been cooking since 5am. (Cô ấy đã nấu ăn từ 5 giờ sáng)

  2.2. For+ khoảng thời gian

  Trong câu có chứa for+ khoảng thời gian gần với thời điểm hiện tại cũng là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Ví dụ:

  • The children have been watching films for 3 hours. (Những đứa trẻ đã xem phim được 3 tiếng rồi)

  • They have been living in this house for 1 years. (Họ đã sống trong ngôi nhà này được một năm rồi)

  2.3. All + thời gian

  Trong câu có chứa các cụm trạng từ như All the morning, all the afternoon, all day,..chúng ta chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Ví dụ:

  • She has been sleeping all the day. (Cô ấy đã ngủ cả ngày)

  • They have been working hard all month. (họ đã làm việc chăm chỉ cả tháng nay)

  3. Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng trong những trường hợp cụ thể sau:

  Hành động bắt đầu từ trong quá khứ và còn kéo dài liên tục đến hiện tại (nhấn mạnh sự liên tục của hành động, sự việc)

  Ví dụ:

  • She has been waiting for secretary to arrange a meet with the CEO all day. (Cô ấy đã chờ đợi cô thư ký để sắp xếp cuộc gặp với giám đốc điều hành cả ngày)

  • They have been working here for 20 years. (Họ đã làm việc ở đây được 20 năm)

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để diễn tả hành động đã kết thúc trong quá khứ nhưng còn để lại những kết quả/ảnh hưởng ở hiện tại. 

  Ví dụ: 

  • It has been storming. (Trời vừa mới bão xong)

  • I have been working hard for all night so that I am very tired now. (Tôi đã làm việc vất vả cả đêm  nên tôi cảm thấy rất mệt bây giờ)

  4. Phân biệt thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Để có thể phân biệt rõ hơn về hai thì tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn này, chúng ta có thể so sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trên một số phương diện sau:

  Phân biệt

  Thì hiện tại hoàn thành

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Công thức

  +) S + have/has +V(p2)

  -) S +has/have not +V(p2)

  ?) Have/has + S+ V(p2)?

  WH+ have/has+ S+ V(p2)

  +) S+ have/has+ been +V-ing

  -) S+ have/has not+ been + V-ing

  ?) Have/has +S+ been +V-ing

  Cách sử dụng

  Nhấn mạnh đến tính kết quả của hành động

  Nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động

  Dấu hiệu nhận biết

  since + mốc thời gian

  for +khoảng thời gian

  never...before

  just

  already

  recently

  all morning, all afternoon, all day long, for+ quãng thời gian liên tục tới thời điểm hiện tại, how long

  5. Bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1. He (do).............housework all the morning because his parents will come tomorrow. 

  2. They (have)...................dinner for 2 hours.

  3. He (not sleep)..............all night to finish the report.

  4. My mother (go)................shopping since she went out with my father

  5. It (rain)........... for all day so that she can’t go out.

  Đáp án:

  1. has been doing. Trong câu có dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là “all the morning”, diễn tả hành động xảy ra liên tục trong một khoảng thời gần hiện tại nên ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  2. Have been having. Dấu hiệu “for+ khoảng thời gian”, hành động ăn tối xảy ra từ 2 giờ trước, giờ vẫn còn tiếp tục và còn có thể kéo dài nên ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  3. hasn’t been sleeping. Dấu hiệu nhận viết “all night” diễn tả hành động xảy ra liên tục kéo dài đến thời điểm hiện tại.

  4. has been going. Dấu hiệu nhận biết “since+ thời điểm trong quá khứ”

  5. has been raining. Dấu hiệu nhận biết “for all day” nên ta chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

  Như vậy, trên đây là phần lí thuyết và bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được Vieclam123.vn tổng hợp lại. Chúc các bạn học tốt và nắm vững công thức, dấu hiệu nhận biết, cách sử dụng của 12 thì trong tiếng Anh.

  >> Tham khảo thêm ngay:

  Tôi là Lê Hồng Hạnh - Trợ lý Giám đốc tại Công Ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân. Với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực việc làm và tuyển dụng, tôi mong muốn mang đến những kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xây dựng hiệu quả quy trình tuyển dụng, hỗ trợ nâng cao công tác đào tạo ứng viên chuyên nghiệp, giúp các ứng viên có định hướng tốt đối với nghề nghiệp của mình.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  Chill là gì
  Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
  Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  15/06/2022

  Cấu trúc More and More
  Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
  Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  30/01/2021

  Mẹo thi part 1 TOEIC
  Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
  Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  08/10/2020

  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng
  Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về văn phòng đầy đủ nhất
  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng là chủ đề từ vựng thông dụng, thường dùng cho dân văn phòng ở môi trường làm việc với các tình huống giao tiếp thông dụng.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  01/10/2020