close
cách
cách cách cách cách cách

Luật nghề nghiệp - Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Kế toán trưởng khi được bổ nhiệm cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước. Do đó, người bổ nhiệm chức vụ này cũng phải là người được Nhà nước giao cho thẩm quyền. Ở từng cơ quan ,tổ chức, thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng cũng được thực hiện bởi các chức danh khác nhau. Vậy ai sẽ là người thực hiện thẩm quyền này trong từng đơn vị, cơ quan?

Câu trả lời này sẽ được vieclam123.vn chia sẻ chi tiết ngay nội dung bên dưới. Bạn đọc theo dõi củng cố thêm cho mình nhiều kiến thức nghề nghiệp dưới quy định của pháp luật nhé.

1. Tìm hiểu về thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng tại cơ quan Nhà nước

Thẩm quyền về việc bổ nhiệm kế toán trưởng tại các cơ quan Nhà nước được quy định rất rõ ràng tại Thông tư số 94 ban hành bởi Bộ Nội Vụ, cụ thể nằm trong Điều 5 của Thông tư. Nội dung quy định được chia sẻ chi tiết như sau đây.

1.1. Thẩm quyền tại đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước

Ở những cơ quan này, người nắm giữ trách nhiệm cao và có được thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ là Bộ trưởng của Bộ Tài chính. Người bộ trưởng có quyền bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng cho các cơ quan, tổ chức làm công tác thu chi nguồn ngân sách nhà nước. Đây chính là khoản a được quy định tại Điều 5 của Thông tư 04.

Tìm hiểu về thẩm quyền được đứng ra bổ nhiệm kế toán trưởng
Tìm hiểu về thẩm quyền được đứng ra bổ nhiệm kế toán trưởng

Tại khoản b của Điều này cũng xác định đối tượng có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng ở đơn vị kế toán thuộc cấp địa phương thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước là người có thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ phó thủ trưởng của đơn vị.

1.2. Thẩm quyền tính trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Tại đơn vị Dự toán ở cấp 1 Trung Ương có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ là Bộ trưởng, Thủ trưởng làm việc tại các đơn vị ngang Bộ; ngoài ra còn có Thủ trưởng làm việc tại các đơn cị thuộc Chính phủ. Tại các cơ sở dự toán cấp 1 nằm trong sự quản lý của địa phương, người kế toán trưởng ở đây sẽ được bổ nhiệm bởi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện với điều kiện người đứng ra bổ nhiệm nhận được ý kiến từ các đơn vị tài chính và cơ quan nội vụ cùng cấp.

Các cơ quan, đơn vị khác nhau có quy định khác nhau về các đối tượng có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng
Các cơ quan, đơn vị khác nhau có quy định khác nhau về các đối tượng có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng

Những người đứng đầu của đơn vị kế toán tại các đơn vị, cơ sở sự nghiệp công lập, có đặc điểm hoạt  động về việc tự đảm bảo việc chi đầu tư và chi thường xuyên cũng có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm này. Ngoài những đơn vị đã kể ở trên đây, trong các tổ chức hoạt  động nghiệp vụ kế toán khác được nêu ra tại Thông tư 04, ở điều số 2 quy định người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng chính là người đứng đầu của đơn vị đó.

Xem thêm: Đẳng cấp với cách viết báo cáo thành tích của Kế toán trưởng

2. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần

Để nắm được ai là người có thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ kế toán trưởng trong phạm vi công ty cổ phẩn thì bạn hãy theo dõi tỉ mỉ những nội dung được quy định tại Điều số 50 của Luật Kế toán.

Theo Luật, bộ máy kế toán sẽ bố trí những người làm kế toán cho đơn vị hoặc đứng ra thuê dịch vụ kế toán. Điều đó cũng áp dụng tương tự khi có nhu cầu lập kế toán trưởng, thuê kế toán trưởng.

Ở công ty Cổ phần, ai sẽ là người có thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ kế toán trưởng
Ở công ty Cổ phần, ai sẽ là người có thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ kế toán trưởng

Điều 18, khoản 2 của Luật Doanh nghiệp, đơn vị là công ty cổ phần có thể linh hoạt số người được cử làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp. Cụ thể số lượng bao nhiêu sẽ được thực hiện đúng theo điều lệ công ty quy định.

Trong đó, nếu trường hợp công ty cổ phần đưa ra điều lệ chỉ có một người đứng ra làm đại diện pháp luật thì người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng sẽ là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị vì họ chính là người đại diện của công ty theo pháp luật nên hoàn toàn có thể thực hiện thẩm quyền này.

Bổ nhiệm kế toán trưởng - ai có thẩm quyền?
Bổ nhiệm kế toán trưởng - ai có thẩm quyền?

Còn nếu như công ty cổ phần bố trí nhiều hơn một người đứng ra làm đại diện thì cả hai đối tượng vừa nêu sẽ cùng nắm giữ vai trò này và đều có thể thực hiện thẩm quyền bổ nhiệm cùng lúc đối với chức vụ kế toán trưởng.

Xem thêm: Hợp đồng dịch vụ Kế toán trưởng và những điều cần biết dành cho bạn

3. Góc giải đáp: giám đốc có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng hay không?

Từ nội dung quy định tại Điều số 50 trong Luật Kế toán thì có thể thấy rất rõ vị trí giám đốc không được nêu trong danh sách các đối tượng được đứng ra làm đại diện cho đơn vị, tổ chức theo pháp luật vậy nên không thể có thẩm quyền đối với vấn đề bổ nhiệm kế toán trưởng được. Và việc giám đốc có thể thực hiện thẩm quyền này hay không còn phụ thuộc vào điều lệ của công ty. Nếu điều lệ công ty bổ sung thêm khoản nội dung giám đốc cũng có thể bổ nhiệm chức vị kế toán trưởng thì khi đó mới được thực hiện. Còn nếu không thì các quyết định bổ nhiệm do giám đốc đưa ra sẽ bị vô hiệu và hoàn toàn không có giá trị.

Giám đốc có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng hay không?
Giám đốc có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng hay không?

4. Kết luận

Như vậy, với các nội dung được chia sẻ ở trên, chúng ta dễ dàng nhận ra một điều, kế toán trưởng là một chức vụ bắt buộc phải được bổ nhiệm để hoạt động trong các tổ chức, đơn vị kế toán vì chức vụ và vai trò của người kế toán trưởng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trong xã hội đang tồn tại nhiều loại hình tổ chức, cơ quan nên việc bổ nhiệm tại từng cơ quan sẽ được quy định khác nhau, kéo theo đó, xác định thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ này cũng khác nhau.

Mỗi một tổ chức, cơ sở sẽ có thể có từ một người trở nên có thể thực hiện thẩm quyền bổ nhiệm này nhưng phải kèm theo điều kiện. Ví như trong các tổ chức kế toán của Nhà nước thì người có thể thực hiện thẩm quyền sẽ được quy định cụ thể, rõ ràng trong bộ luật Kế toán. Còn tại các công ty cổ phần thì ngoài dựa vào Luật doanh nghiệp, người nhận thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng còn dựa theo Điều lệ hoạt động riêng của doanh nghiệp. Do đó, hãy căn cứ vào hình thức tổ chức của mỗi loại hình cơ quan để xác định rõ người có thẩm quyền, từ đó cơ quan có thể điều phối công ty quản lý để góp phần chọn ra được người kế toán trưởng giỏi phục trách công việc trong đơn vị, tổ chức.

Quy định về thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ kế toán trưởng
Quy định về thẩm quyền bổ nhiệm đối với chức vụ kế toán trưởng

Như vậy, bài viết đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích nhất để bạn thuận lợi có được hiểu biết kiến thức pháp luật liên quan đến vấn đề thẩm quyên bổ nhiệm kế toán trưởng.Qua bài viết này, bạn đã biết rõ ai là người có thể thực hiện thẩm quyền này rồi chứ? Nếu đó là bạn, hãy làm tốt trọng trách của mình để giúp doanh nghiệp ngày một phát triển hơn.

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng bao gồm những gì?

Để được bổ nhiệm vào chức vụ kế toán trưởng bạn cần phải nắm rõ các điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng. Vậy những điều kiện đó là gì? Cùng vieclam123.vn tìm hiểu rõ từng điều kiện đó để thuận lợi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ giúp đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm nhé.

Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.