POHE là gì? Thông tin về chương trình giáo dục đại học này

  By   Loan   29/07/2019
POHE là chương trình đào tạo đại học đang ở giai đoạn thí điểm ở Việt Nam, nhưng khá phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển như Hà Lan, Đức và các nước châu Âu mà bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn dưới đây.
Xem thêm

1. POHE là gì?

Pohe là từ viết tắt của cụm từ Professional Oriented Higher Education trong tiếng Anh, tên gọi của chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) trong giáo dục đại học với mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, có sự liên kết với các lĩnh vực nghề nghiệp một cách chặt chẽ trong nền kinh tế ở Việt Nam. Đào tạo chương trình POHE ở Việt Nam là bằng cử nhân trình độ đại học.

POHE là gì?

Dự án chương trình đại học POHE do Hà Lan tài trợ vận hành trên nguyên lý lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành. Do đó, trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được tạo điều kiện tối đa để thực hành, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm và thực tập giúp học sinh làm quen với công việc đúng chuyên ngành từ khi chưa tốt nghiệp. Yếu tố này muốn đạt được thành công cần có sự đồng hành nhịp nhàng giữa nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp học lý thuyết đi đôi với thực hành.

Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng – POHE (Professional Oriented Higher Education) hiện nay ở nước ta song hành và tồn tại với các trường đại học nghiên cứu mang tính hàn lâm nhưng có định hướng đặc thù và cách tiếp cận khác so với giáo dục đại học truyền thống. Chương trình POHE tập trung vào mục tiêu phục vụ thị trường lao động ngay từ khi đang học cho sinh viên, gồm cả thị trường nội địa, quốc tế và địa phương. Để đạt được mục tiêu đó, chương trình học nhấn mạnh vào thực hành nghề nghiệp trong đào tạo và tính chất ứng dụng trong nghiên cứu.

Theo đó, kết quả học tập của sinh viên không chỉ dựa trên điểm số đạt được của phần kiến thức lý thuyết theo lối truyền thống mà còn có cả phần thực tập, thực hành trong thực tế của mỗi sinh viên. Ví dụ như đánh giá khả năng của sinh viên trong khi thực tập nghề nghiệp ở các doanh nghiệp, sử dụng các kỹ năng, thiết bị trong quá trình làm việc ra sao.

Chương trình giáo dục đại học POHE được áp dụng rộng rãi ở các nước phát triển, đặt biệt ở khu vực châu Âu nhằm đào tạo những lao động có khả năng đáp ứng công việc ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Do đó, giáo dục đại học POHE sẽ tăng thời lượng thực hành, thực tập chuyên ngành nhiều hơn so với giáo dục truyền thống, cho phép sinh viên tiếp cận với kiến thức, kỹ năng chuyên ngành sớm, có điều kiện thực tập, thực hành tại các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

Tuy định nghĩa giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE (Stefan Delplace, 2013) chưa có sự thống nhất nhưng là chương trình đào tạo nhấn mạnh đến kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho sinh viên, đối lập với xu hướng hàn lâm nhấn mạnh vào lý thuyết theo lối đào tạo truyền thống.

2. Tầm quan trọng và tính ưu việt trong chương trình POHE

Với sự tham gia của chương trình POHE, giáo dục đại học đã có những thay đổi tích cực và sâu sắc trong những năm gần đây, đang ngày càng đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và tiến bộ xã hội cũng như sự giàu có, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cá nhân và gia đình. So với cách giáo dục đại học truyền thống, giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng POHE hướng tới thị trường lao động, đề cao tính thực hành, kỹ năng làm việc đúng chuyên môn cho sinh viên từ sớm để các em có thể hòa nhập ngay sau khi tốt nghiệp một cách nhanh chóng nhất.

Mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu làm việc thực tế cho người lao động sau khi tốt nghiệp đang được xem trọng, là điều cần thiết cho sự phát triển và tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh, nền kinh tế tri thức trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ, đào tạo đại học ngày nay trở nên đa dạng hơn, không chỉ đào tạo những người làm chuyên môn sâu, làm công tác nghiên cứu mà còn đào tạo cho lực lượng lao động có tri thức có thể làm việc với các máy móc hiện đại tốt hơn, trang bị cho người lao động những kỹ năng, kiến thức có thể đáp ứng thị trường lao động luôn thay đổi và đang đòi hỏi ngày càng cao của nhà tuyển dụng giúp người học có thể làm việc tốt trong hệ thống sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, làm việc hiệu quả, chất lượng hơn so với trước kia ngay sau khi ra trường. Đây là mục tiêu tiến bộ hơn hẳn so với cách đào tạo của các trường đại học theo mô hình truyền thông chỉ thiên về dạy lý thuyết, ít thực hành.

Tính ưu việt trong chương trình POHE tập trung vào khả năng làm việc của sinh viên sau khi ra trường.

Giáo dục đại học nghề nghiệp ứng dụng POHE hiện nay tồn tại song hành với các trường đại học nghiên cứu khác nhưng có sứ mệnh và cách tiếp cận đặc thù riêng để hướng tới mục tiêu đào tạo thiết thực hơn. Cụ thể tập trung chuyên sâu nhằm phục vụ thị trường lao động đa dạng từ thị trường quốc tế, nội địa và địa phương.

Có mối quan hệ chặt chẽ với tình hình thị trường việc làm hiện tại là đặc trưng nổi bật của POHE, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hoạt động của chương trình học, của nhà trường. Dựa trên hồ sơ năng lực nghề nghiệp, chương trình đào tạo POHE xây dựng thông qua khảo sát về ý kiến của các nghiên cứu nhu câu của thị trường việc làm, của nhà tuyển dụng một cách bài bản, hệ thống. Hồ sơ năng lực nghề nghiệp là khả năng vận dụng tốt kỹ năng, kiến thức và thái độ trong nghề nghiệp và được chuyển đổi thành một quá trình đào tạo ở giảng đường gồm nhiều phương pháp dạy, hoạt động dạy học, đào tạo sinh viên cụ thể.

Thông qua cách tiếp cận tích hợp, chương trình POHE là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào thực hành công việc làm đúng chuyên ngành cho sinh viên cũng như đào tạo các kỹ năng mềm. Trong đó, sự tương tác và hợp tác được nhấn mạnh trong phương pháp giảng dạy, đề cao khả năng làm việc nhóm và độc lập như khi thực hiện đồ án, làm đồ án của sinh viên. Từ đó giúp người học có cơ hội trải nghiệm, phát triển tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của bản thân tốt hơn.

Tính ưu việt của POHE còn thể hiện ở cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên không chỉ dựa trên kiến thức lý thuyết truyền thống mà còn cả kết quả thực tập, thực hành ở các doanh nghiệp, đơn vị. Đồng thời, hoạt động nghiên cứu trong đào tạo tập trung vào các đề tài ứng dụng, cải thiện nghề nghiệp và chuyển giao công nghệ. Thế giới việc làm là cơ sở để đặt ra các câu hỏi nghiên cứu trong các đề tài. Đề án tốt nghiệp của sinh viên sẽ dựa vào những vấn đề việc làm thực tế nảy sinh cần giải quyết.

Nói chung, mọi hoạt động của chương trình đào tạo POHE được hiện hiện dựa trên cơ sở tình hình thực tế của thị trường việc làm và những đòi hỏi mà nó đang đặt ra. Do đó các doanh nghiệp, tổ chức trong những các lĩnh vực, chuyên ngành có vai trò quan trọng trong đào tạo theo chương trình POHE. Vì họ cung cấp những thông tin mới nhất về thị trường việc làm cho mỗi chuyên ngành giúp nhà trường luôn cập nhật được hồ sơ năng lực nghề nghiệp, chương trình đào tạo, môi trường học tập,… tốt nhất.

Với các chương trình đào tạo POHE của mình, các trường sẽ có cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho việc học tập, thực tập, dạy học tương tác và thực hành cho sinh viên. Bởi POHE cần có sự phối hợp của nhiều phòng ban có liên quan, các bộ phận và người lành đạo cao nhất.

Chương trình đào tạo đại học POHE đang thể hiện được tính ưu việt của mình trong thực tiễn xã hội đặt ra đối với người lao động hiện nay nên đang rất được chú ý có thể giúp trả lời câu hỏi có nên học POHE hay không cho các bạn trẻ. Sự coi trọng bằng cấp ngày ngay đang giảm dần trong suy nghĩ của mọi người trong xã hội, thay vào đó họ đề cao tính thực tiễn, khả năng làm việc, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích nghi của một người trong môi trường xã hội cụ thể hơn. Đây là sự chuyển biến lớn so với trước kia người ta coi trọng kiến thức hàn lâm với bằng cấp đào tạo. Với tầm quan trọng và những tính ưu việt của chương trình đào tạo POHE nên nhiều bạn trẻ, các phụ huynh ở nước ta đang chú ý nhiều tới chương trình đạo tạo đại học này do các trường đại học ở Việt Nam liên kết với các dự án đào tạo của nước ngoài.

3. Cơ hội và thách thức của chương trình đào tạo POHE ở Việt Nam

Với tính ưu việt và tầm quan trọng của mình, POHE là chương trình đào tạo đại học phù hợp với thời đại mới ngày nay. Ở Việt Nam, chương trình POHE có nhiều cơ hội lẫn thác thức đang đặt ra.

Thứ nhất, lối dạy chay vẫn tồn tại ở các trường được ngân sách bao cấp và không đặt nặng việc giải trình sẽ khiến các trường ít có động lực thay đổi. Nhu cầu về bằng cấp trong xã hội hiện nay đã bão hòa, học sinh dễ dàng vào đại học hơn trước do đó nên số sinh viên hệ tại chức giảm mạnh. Sau nhiều năm phát triển mạnh về số lượng bằng cấp của người học những chất lượng đào tạo không theo kịp nên đặt ra đòi hỏi phải cải cách cho giáo dục đại học ở Việt Nam đang hết sức cấp bách. Xã hội hiện nay không hiếm tình trạng cử nhân ra trường không xin được việc làm, bằng cấp lạm phát cao trong khi đó năng suất lao động thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, số học sinh vào đại học giảm mạnh trong 3 năm qua còn số lượng du học tự túc tăng cao. Điều này cho thấy lòng tin của xã hội vào tấm bằng đại học giảm nhiều so với trước kia nên đòi hỏi các trường phải tự cải thiện chất lượng để thu hút người học.

Việc để các trường công lập tự chủ sẽ giúp hoạt động năng động hơn, tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường giáo dục hiện nay, đồng thời, ngân sách nhà nước cấp sẽ giảm đi, nhà trường sẽ tồn tại nhờ vào nguồn thu học phí nhiều hơn do đó phải cạnh tranh để giành sinh viên theo học. Tình hình này khiến các trường ngoài công lập càng thêm khó khăn khi các trường công mở rộng hơn. Từ đó, nhiều trường tư sẽ không thể tồn tại và phải đóng cửa hay sáp nhập do không tuyển sinh được.

Tình hình chương trình đào tạo POHE ở Việt Nam.

Do đó, hiện nay, tất cả các trường đều phải chủ động thay đổi không kể trường công hay trường tư với hướng đi riêng và nhất quán với sứ mệnh của mình, tính chất đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội được đặt ra với các trường. Mặc dù hiện nay, suy nghĩ đặt nặng thành tích nghiên cứu và coi đó là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một trường đang phổ biến ở Việt Nam và cả thế giới đang cần phải được nhìn nhận lại.

Vì vậy, giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng gắn với thực tiễn việc làm đòi hỏi được xem như là một lối thoát có thể cung cấp cho các trường kinh nghiệm và kiến thức vào cho giáo dục đại học ở Việt Nam. Chương trình POHE học tập từ nước ngoài đang ở giai đoạn thí điểm hy vọng cải thiện được chất lượng đào tạo tốt hơn trong dạy và học ở nước ta, đặc biệt phù hợp với tình hình hiện tại đòi hỏi nâng cao năng suất lao động.

Mặc dù cho tới nay, các trường đại học đào tạo theo chương trình POHE vẫn bị coi là trường hạng 2 ở các nước trên thế giới. Nhưng vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế trong những năm vừa qua, sự biến động của thế giới ngày nay đã khiến mọi người cho rằng khả năng tìm được việc làm là quan trọng hàng đầu đối với mỗi người trưởng thành. Trong khi đó, tìm việc làm thành công gắn liền với năng lực trải nghiệm và kỹ năng thực hành của người học. Đây là điều thuyết phục nhất của chương trình đào tạo này. Do đó ngày càng nhiều trường, kể cả các trường đại học nghiên cứu đang vận dụng những ý tưởng đó và áp dụng cách làm của chương trình POHE. Điều này giúp ranh giới giữa đào tạo đại học mang tính hàn lâm và chương trình POHE đang xích lại gần hơn.

Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, chương trình đào tạo đại học POHE đang ở những giai đoạn đầu thử nghiệm nhưng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được người học hưởng ứng cũng như tìm hiểu để đăng ký học các chuyên ngành đào tạo đang được triển khai ở một số trường đại học hiện nay. Hy vọng sẽ có những thế hệ sinh viên ra trường có thể hòa nhập ngay vào thị trường lao động với chuyên môn tốt. Từ đó làm giảm tình trạng thất nghiệp, làm việc không đúng chuyên ngành đang diễn ra phổ biến trong xã hội.

Nói chung, POHE là gì đã được trả lời khá đầy đủ trong những phần của bài viết. Đó chính là chương trình đào tạo đại học thiên về ứng dụng thực hành, kỹ năng làm việc thực tế cho người học để có thể hòa nhập vào thị trường lao động ngay sau khi ra trường.

>> Đọc thêm tin liên quan:

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226