cách
cách cách cách cách cách cách

KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

search

Trình bày mẫu Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu chuyên nghiệp

image Phan Thị Hà My
image

25/12/2021

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Trong ngành xây dựng có nhiều loại văn bản hành chính quan trọng, trong đó mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu được sử dụng nhiều và có vai trò cực đặc biệt trong ngành. Hãy tìm hiểu ngay ý nghĩa, các thông tin và cách viết đối với mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu chi tiết dưới đây.

1. Giới thiệu mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

1.1. Mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu là một loại văn bản được dùng trong ngành xây dựng, là biểu mẫu được dùng để viết thông tin quyết định về việc phê duyệt đối với các Hồ sơ mời thầu đủ tiêu chuẩn.

Trong nội dung mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu trình bày những thông tin về gói thầu chi tiết, chủ đầu tư cụ thể của gói thầu và quyết định chính thức đối với việc phê duyệt gói thầu đó.

Mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

1.2. Mục đích của văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Lập hồ sơ để kêu gọi những nhà thầu lớn đầu tư cho dự án là một trong những việc làm cực kỳ qua trọng, đòi hỏi đơn vị phải hết sức chú ý trong khâu chuẩn bị. Khi đó, các đơn vị doanh nghiệp sẽ cần phải lên các kế hoạch, lập ra các tài liệu cần thiết để chuẩn bị bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh, tiến hành xem xét và phê duyệt hồ sơ mời thầu nhanh chóng.

Khi đó, mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu sẽ được đánh giá bởi những nhà đầu tư, các khía cạnh về nội dung bên trong cũng như là những yêu cầu, những điều khoản mà có sự liên quan đến dự án gói thầu, ...

Bên cạnh đó, văn bản này cũng chính là một loại tài liệu giúp cho hồ sơ mời thầu trở nên có giá trị đặc biệt riêng của nó, được chính thức thực thi, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, được công nhận đối với việc tiến hành triển khai các công trình.

Xem thêm: Mẫu công văn làm rõ hồ sơ dự thầu là gì? Cách trình bày đúng quy định

1.3. Điều kiện lập Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Lập văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu thì cần phải có các căn cứ, đưa ra những điều kiện cụ thể đúng với quy định pháp luật.

Điều kiện lập Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Điều kiện lập Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Những điều kiện cụ thể để có thể tiến hành lập văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu như sau:

- Căn cứ vào các kế hoạch trong việc chọn ra các nhà thầu và các nhà đầu tư chính thức.

- Tiến hành xem xét kỹ và đánh giá về mặ

t nội dung, đánh giá về mặt thủ tục thực hiện đấu thầu, đánh giá đối với bảng dữ liệu cùng với các tiêu chuẩn và biểu mẫu liên quan.

- Căn cứ vào những thông báo về việc mời thầu, căn cứ các danh sách được gửi cùng bên trong hồ sơ.

- Khẳng định được tiến độ chuẩn theo kế hoạch khi thi công công trình.

- Các dự án trong hồ sơ mời thầu cần phải được đưa ra, đề xuất bởi Bộ/các cơ quan ngang của Bộ, các cơ quan địa phương/trung ương...

- ...

2. Kinh nghiệm viết mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu có hình thức đơn giản, nội dung khá là ngắn gọn, tuy nhiên người soạn thảo mẫu quyết định Hồ sơ mời thầu cần phải hết sức chú ý trong việc đưa các thông tin vào văn bản để làm rõ các nội dung chi tiết.

Kinh nghiệm viết mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Kinh nghiệm viết mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Theo đó, chúng ta cần tìm hiểu, hướng dẫn cách viết cụ thể như sau:

2.1. Viết phần đầu trong mẫu Quyết định Hồ sơ mời thầu

Phần đầu tiên, người viết cần làm rõ các yếu tố quan trọng sau:

2.1.1. Thông tin cơ bản

- Tên của đơn vị quản lý của chủ đầu tư: viết chữ in hoa, không bôi đậm, viết phía trái văn bản, phía trên cùng văn bản.

- Tên của chủ đầu tư: viết ngay dưới của tên đơn vị quản lý chủ đầu tư, viết in hoa, bôi đậm, căn giữa so với khu vực viết nội dung.

- Phía bên phải văn bản cùng dòng của tên đơn vị quản lý chủ đầu tư và chủ đầu tư là Quốc hiệu và Tiêu ngữ, viết theo quy định của văn bản.

- Phía dưới tên chủ đầu tư là số hiệu của văn bản kèm với kí hiệu của văn bản cụ thể.

- Phía dưới Quốc hiệu và Tiêu ngữ, cùng dòng số hiệu, căn lề phải văn bản là dòng ghi địa điểm thời gian ra quyết định.

- Tên văn bản quyết định: ghi rõ tên QUYẾT ĐỊNH bằng chữ in hoa, được căn ở giữa văn bản, bôi đậm và viết cỡ chữ to hơn cỡ chữ nội dung 1 pt.

- Ngay phía dưới tên văn bản là tên nội dung bản quyết định, bạn ghi rõ theo hình thức: “V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu”, dòng này sẽ được căn giữa.

- Tên gói thầu: ghi chi tiết, chính xác tên gói thầu ở phía dưới tên nội dung quyết định, căn giữa, bôi đậm.

- Tên chủ đầu tư cần được ghi lại một lần nữa ở dưới tên Gói thầu, vẫn viết in hoa.

Viết phần đầu trong mẫu Quyết định Hồ sơ mời thầu
Viết phần đầu trong mẫu Quyết định Hồ sơ mời thầu

2.1.2. Các căn cứ liên quan

Sau khi đã viết đầy đủ thông tin cơ bản trong văn bản, người viết cần viết rõ về các căn cứ liên quan để lập ra được văn bản quyết định này.

Đối với bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu thì doanh nghiệp sẽ phải cần đến rất nhiều căn cứ cụ thể, gồm cả căn cứ các quy định, quyết định của đơn vị, các căn cứ liên quan tới luật quy định trong xây dựng để tạo nên tính pháp lý xác đáng cho mọi điều trong quyết định sẽ được trình bày ở dưới.

Cùng với đó, mỗi căn cứ được đưa ra thì cá nhân soạn văn bản quyết định này sẽ phải viết rõ thông tin chi tiết cụ thể về ngày tháng đưa ra quyết định, đơn vị/cơ quan có thẩm quyền của căn cứ đó.

Ví dụ:

- Căn cứ Điều .../.../QĐ-BXD ngày .../.../... quy định về ...

Căn cứ trong mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Viết rõ ràng những căn cứ có liên quan đến văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Xem thêm: Tìm hiểu cách lập mẫu quyết định hủy thầu đúng quy định

2.2. Nội dung văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Trong phần nội dung cần đưa ra các điều cụ thể để đưa ra các kết luận, quyết định rõ ràng. Tức là văn bản sẽ phải thể hiện rõ tên Hồ sơ của gói thầu cụ thể trong Hồ sơ mời thầu.

Tiếp theo, ghi rõ tên của các bộ phận, đơn vị tham gia vào việc triển khai gói thầu và quy phạm trách nhiệm của các bộ phận này.

Tiếp theo, ghi rõ ngày có hiệu lực thực hiện bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

Cuối cùng là chữ ký của chủ đầu tư, đồng thời ghi rõ nơi nhận văn bản quyết định này (Văn thư, các đơn vị, cơ quan, bộ phận cụ thể).

Nội dung của văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Nội dung của văn bản Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu

Tải xuống mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu:

mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.pdf

QĐ phê duyệt hs mời thầu.pdf

Với những chia sẻ của vieclam123 về hướng dẫn cách viết nội dung mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu trong bài viết, mong rằng các cơ quan, đơn vị xây dựng có thể chuẩn bị tốt nhất đối với những thông tin, yếu tố cần có trong văn bản quyết định hồ sơ mời thầu.

Mẫu Quyết định chỉ định thầu

Bên cạnh những thông tin chia sẻ hướng dẫn cách viết Mẫu Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu thì vieclam123.vn cũng cung cấp thông tin về các mẫu quyết định khác, trong đó có hướng dẫn viết mẫu Quyết định chỉ định thầu chi tiết.

Mẫu Quyết định chỉ định thầu

Tôi là Phan Thị Hà My - Content Manager tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tuyển dụng - tìm kiếm việc làm. Với bề dày kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ xây dựng tốt nội dung giúp các nhà tuyển dụng có được hệ thống, quy trình tuyển dụng hiệu quả, giúp ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm được việc làm thành công, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
gỗ tần bì là gỗ gì
Gỗ tần bì là gỗ gì? Vì sao gỗ tần bì được nhiều người sử dụng?
Bạn muốn tìm hiểu thông tin gỗ tần bì là gỗ gì và ứng dụng của gỗ tần bì trong đời sống thực tế. Nắm rõ hơn qua bài viết được bật mí ngay bên dưới đây nhé.

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022

kim lâu nghĩa là gì
Kim Lâu nghĩa là gì? Cách tính và hóa giải tuổi Kim Lâu chi tiết nhất
Kim Lâu nghĩa là gì? Làm thế nào để tính tuổi Kim Lâu? Hướng dẫn cách hóa giải tuổi Kim Lâu chi tiết. Có nên kiêng kỵ cưới hỏi trong năm Kim Lâu không?

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022

kế hoạch nhân sự là gì
Kế hoạch nhân sự là gì? Quy trình các bước lập kế hoạch nhân sự
Bạn muốn tìm hiểu thông tin kế hoạch nhân sự là gì và các bước lập kế hoạch nhân sự cụ thể? Cùng nắm rõ trong bài viết được chia sẻ bên dưới đây nhé bạn!

Phan Thị Hà My

image

01/10/2022

nước whey là gì
Nước whey là gì? Nước whey có tác dụng như thế nào và cách sử dụng?
nước whey là gì? quá trình hình thành nước whey như thế nào? cách sử dụng và ứng dụng của nước whey ra sao? click để tìm hiểu ngay với vieclam123.vn nhé

Phan Thị Hà My

image

30/09/2022