close
cách
cách cách cách cách cách

Tìm hiểu cách viết mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi muốn thực hiện nghỉ chế độ thai sản, lao động nữ phải soạn thảo mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất để nhận được quyền lợi cho bản thân mình. Để làm được quyết định này thì không phải ai cũng biết cách làm đầy đủ và chính xác. Nếu bạn chưa biết về cách làm quyết định nghỉ thai sản này hãy đọc bài viết sau đây của vieclam123.vn nhé!

1. Tìm hiểu về mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất

1.1. Quyết định nghỉ thai sản mới nhất nghĩa là gì?

Mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất là văn bản mang tính chất thông báo của lao động nữ về thời gian nghỉ thai sản của họ. Khi người lao động nhận được phê duyệt trong quyết định nghỉ thai sản thì họ sẽ được nghỉ và hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Mẫu quyết định nghỉ thai sản sẽ là cơ sở để giải quyết các vấn đề cũng như là những khiếu nại sau này. Khi quyết định được thông qua thì người lao động có thể yên tâm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sinh nở. Để có thể nhận được quyết định nghỉ thai sản thì người lao động cần phải viết đơn xin nghỉ thai sản trước ít nhất là 2 tháng. Nếu người lao động được hưởng chế độ thai sản thì mức trợ cấp được hưởng sẽ bằng 100% lương bình quân của lương 06 tháng liền kề trước khi nghỉ thai sản. Nhưng với điều kiện người lao động cần đóng bảo hiểm tối thiểu là 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Đây là quyền lợi đặc biệt dành cho lao động nữ nên trước khi làm việc tại một doanh nghiệp nào đó thì đối tượng này cũng cần quan tâm đến chế độ thai sản. Ngược lại, nếu các công ty muốn thu hút được nhân công thì công ty đó phải có chế độ thai sản rõ ràng và luôn cập nhật về mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất để có thể đáp ứng cho người lao động.

Văn bản quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ thai sản
Văn bản quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ thai sản

Xem thêm: Cùng tìm hiểu chi tiết biểu mẫu Quyết định 595/QĐ-BHXH chuẩn nhất

1.2. Viết mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất như thế nào?

1.2.1. Phần mở đầu quyết định nghỉ thai sản

Trong phần mở đầu của mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất cần có đủ các nội dung như sau: Tên công ty người lao động làm việc, số quyết định, nội dung quyết định về việc nghỉ chế độ thai sản, Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày viết quyết định, tên quyết định,...

Các thông tin về: Tên công ty người lao động làm việc, số quyết định, nội dung quyết định về việc nghỉ chế độ thai sản sẽ được trình bày phần đầu tiên ở góc bên trái của mẫu quyết định “CÔNG TY…

Số: …/2021/QĐ-BGD

V/v: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”

Sau đó là nội dung về Quốc hiệu, tiêu ngữ cùng với địa điểm, ngày viết quyết định và tên quyết định: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ….., ngày….tháng…..năm….

QUYẾT ĐỊNH NGHỈ THAI SẢN”

Các thông tin này sẽ được trình bày như sau:

- Nội dung về Quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày soạn văn bản sẽ được viết ở lề phải bên cạnh các nội dung vừa đề cập bên trên. 

- Quốc hiệu và tên quyết định thì phải viết in hoa. 

- Riêng tên quyết định phải viết ở giữa và viết in đậm với cỡ chữ to hơn các chữ còn lại trong quyết định để làm nổi bật được tên quyết định đang muốn thông báo.

Nội dung trong phần mở đầu được trình bày theo thứ tự
Nội dung trong phần mở đầu được trình bày theo thứ tự

Sau khi đã trình bày xong các nội dung trên cần trình bày những căn cứ để đưa ra quyết định cho việc đưa ra mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất.

“Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng Lao động ….

Căn cứ vào quyền hạn của Giám đốc Công ty …… đã ký ngày…..tháng….năm…..

Đưa ra quyết định nghỉ thai sản của bà……”

Đây là những nội dung cần được đưa vào trong quyết định để khiến cho quyết định có được những căn cứ hình thành cụ thể mà không phải ngẫu nhiên mà có được quyết định trên.

Đưa ra các căn cứ xác thực
Đưa ra các căn cứ xác thực

1.2.2. Phần nội dung chính quyết định nghỉ thai sản

Phần nội dung chính của mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất cần có nội dung cụ thể về các điều khoản quyết định việc nghỉ thai sản của lao động nữ. Đây là nội dung chính nhằm cung cấp các thông tin cá nhân, chế độ thai sản, lương & phụ cấp của lao động nữ về việc đưa ra quyết định nghỉ thai sản.

“QUYẾT ĐỊNH

Trong điều 1 cần trình bày các thông tin cá nhân của lao động nữ mong muốn nhận được quyết định nghỉ thai sản:

“Điều 1: Bà:……

Số sổ BHXH:……Mã số Bảo hiểm Xã hội:…… (các thông tin về bảo hiểm xã hội)

Ngày sinh:…….

Nơi sinh:………

Chức vụ:………

Được nghỉ việc theo chế độ thai sản từ ngày/ tháng/ năm”

Đưa ra từng điều khoản trong quyết định nghỉ thai sản
Đưa ra từng điều khoản trong quyết định nghỉ thai sản

Tải mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất tại đây:

Mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất

Trong điều 2, 3, 4 cần đưa ra nội dung về việc chi trả cho chế độ thai sản, lương, các khoản phụ cấp và nội dung quyết định được thi hành.

“Điều 2: Chế độ thai sản của bà…… do Bảo hiểm Xã hội …….. giải quyết đúng với quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3: Lương và khoản phụ cấp (nếu có) của bà……….. sẽ được chi trả đến tính đến ngày/ tháng/ năm.

Điều 4: Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”

1.2.3. Phần kết quyết định nghỉ thai sản

Nội dung phần kết của mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất bao gồm các thông tin hết sức ngắn gọn về nơi lưu trữ quyết định, số bản lưu trữ và tên, chữ ký của giám đốc. Đây là nội dung ngắn gọn nhất so với hai nội dung trên nhưng nó lại là nội dung quan trọng nhất để quyết định nghỉ thai sản được thông qua. Nếu không có tên và chữ ký của giám đốc trong quyết định này thì nội dung quyết định coi như vô hiệu. Lao động nữ sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào cho việc nghỉ thai sản.

Phần cuối đơn cần có chữ ký của giám đốc khi đưa ra quyết định
Phần cuối đơn cần có chữ ký của giám đốc khi đưa ra quyết định

Xem thêm: Cập nhật cách viết mẫu đơn xin bảo lưu thời gian đóng bhxh

2. Cần lưu ý gì trong mẫu quyết định nghỉ thai sản?

Trong mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất cần phải lưu ý đến những nội dung cần được đề cập trong quyết định. Đảm bảo được các nội dung thông tin được đưa ra đều chính xác và đầy đủ. Khi các nội dung đã chính xác và đầy đủ thì mới đảm bảo được việc quyết định nghỉ thai sản cho lao động nữ được chính và có hiệu lực.

Khi trình bày các nội dung trong quyết định nghỉ thai sản mới nhất cần chú ý trình bày sao cho rõ ràng, rành mạch. Các nội dung khác nhau, cần phải viết tách nhau, không nên viết những nội dung đó liền mạch khiến cho quyết định trở nên không rõ ý.

Chú ý đến những lỗi sai chính tả dễ mắc phải khi soạn quyết định nghỉ thai sản. Để đảm bảo cho các nội dung trở nên hoàn chỉnh sau khi viết xong bạn cần kiểm tra kỹ lại quyết định một lần nữa để nếu như mắc phải các lỗi sai thì có thể sửa chữa kịp thời. Nếu không khi đã đưa ra quyết định mới phát hiện ra lỗi sai thì quyết định trên sẽ trở nên thiếu chuyên nghiệp.

Một số chú ý để quyết định trở nên hoàn chỉnh
Một số chú ý để quyết định trở nên hoàn chỉnh

Trên đây là những thông tin về cách viết mẫu quyết định nghỉ thai sản mới nhất mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng những bạn đọc đang quan tâm đến cách viết một văn bản quyết định về việc nghỉ thai sản có thể hoàn thành được nội dung này. Để biết thêm các thông tin và cách viết của những loại quyết định, hợp đồng khác bạn đọc có thể truy cập tại vieclam123.vn để cập nhật những văn bản mới nhất.

Nội dung của quyết định nghỉ dưỡng sức sau sinh

Quyết định nghỉ dưỡng sức sau sinh viết như thế nào? Nội dung cụ thể của quyết định nghỉ dưỡng sức sau sinh là gì? Tham khảo tại bài viết ngay bên dưới đây để trả lời được câu hỏi trên bạn nhé!

Mẫu quyết định nghỉ dưỡng sức sau sinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.