close
cách
cách cách cách cách cách

Tìm hiểu về mẫu phiếu đánh giá viên chức chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu phiếu đánh giá viên chức là loại văn bản cần thiết dùng để đánh giá viên chức. Việc làm phiếu đánh giá viên chức sẽ dùng để làm căn cứ đánh giá sao cho phù hợp. Để có thể biết cụ thể hơn về phiếu đánh giá viên chức này, bạn đọc hãy đọc bài viết sau đây của vieclam123.vn để có thể biết thêm các thông tin chi tiết nhé!

1. Tìm hiểu về phiếu đánh giá viên chức

1.1. Thế nào là mẫu phiếu đánh giá viên chức?

Mẫu phiếu đánh giá viên chức được hiểu là mẫu phiếu được ban hành cùng với Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về việc đánh giá và xếp loại về chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đây là loại giấy tờ được lưu trong hồ sơ viên chức và được ghi lại kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức. Đây được coi là căn cứ dùng để bố trí sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Đồng thời quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật… đối với viên chức.

Nội dung cụ thể trong phiếu đánh giá viên chức bao gồm các nội dung:

- Viên chức sẽ tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật cùng với kết quả thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao.

- Viên chức quản lý sẽ tự đánh giá và thêm kết quả vào hoạt động của cơ quan, tổ chức và các đơn vị được giao để quản lý và phụ trách về năng lực lãnh đạo, quản lý, tập hợp, đoàn kết.

- Nội dung trong phần tự nhận xét và xếp loại chất lượng, đưa ra các ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.

Đánh giá và xếp loại viên chức
Đánh giá và xếp loại viên chức

1.2. Cách viết mẫu phiếu đánh giá viên chức

1.2.1. Phần mở đầu phiếu đánh giá

Trong phần đầu của mẫu phiếu đánh giá viên chức sẽ gồm có các nội dung về tên cơ quan, tổ chức, đơn vị được trình bày ở lề trái văn bản. Ở lề phải sẽ là nội dung về Quốc hiệu và Tiêu ngữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Sau đó xuống dòng là tên của “PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Năm.......”. Nội dung này được trình bày ở chính giữa của văn bản và được viết in hoa, in đậm với cỡ chữ lớn hơn.

Sau đó người viết phiếu sẽ trình bày các thông tin về họ và tên, chức danh, nghề nghiệp của mình vào phiếu đánh giá viên chức.

Nội dung mở đầu của phiếu đánh giá
Nội dung mở đầu của phiếu đánh giá

1.2.2. Nội dung chính phiếu đánh giá

Nội dung của mẫu phiếu đánh giá viên chức sẽ bao gồm 3 phần chính đó là: phần tự đánh giá, đánh giá dành riêng cho viên chức quản lý, tự nhận xét và xếp loại chất lượng.

Trong nội dung về kết quả tự đánh giá sẽ có các thông tin nhận xét về: Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời đưa ra kết quả về việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao trong đó xác định rõ nội dung công việc thực hiện, tỉ lệ hoàn thành và chất lượng cùng với tiến độ công việc). Cuối cùng là thái độ phục vụ của nhân dân và doanh nghiệp với các vị trí được tiếp xúc trực tiếp và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Sau đó đến phần dành riêng cho viên chức quản lý. Trong phần này sẽ là đánh giá của viên chức quản lý về: Kết quả hoạt động cơ quan, tổ chức và đơn vị được giao quản lý, phụ trách. Cùng với năng lực lãnh đạo, quản lý và năng lực tập hợp, đoàn kết.

Cuối cùng là nội dung tự nhận xét và xếp loại chất lượng bao gồm nội dung về: Tự nhận xét ưu, khuyết điểm và Tự xếp loại chất lượng được phân loại theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các thông tin chính có trong phiếu
Các thông tin chính có trong phiếu

Tải Mẫu phiếu đánh giá viên chức chuẩn nhất tại đây

Mẫu phiếu đánh giá viên chức chuẩn nhất

1.2.3. Phần kết phiếu đánh giá

Sau khi đã trình bày các nội dung trên thì trong phần kết sẽ phải có chữ ký, họ và tên của người tự nhận xét. 

Sau đó cần có ý kiến đánh giá của cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cùng với tên và chữ ký của người đó. 

Cuối cùng là kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức vẫn bao gồm các nội dung về Nhận xét ưu, khuyết điểm và Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng theo các cấp độ quy định. Sau đó người có thẩm quyền đánh giá sẽ ký và ghi rõ họ tên và mẫu phiếu đánh giá viên chức.

Lưu ý là trước tất cả tên và chữ ký đều cần phải viết ngày tháng năm cụ thể khi đưa ra đánh giá trong phiếu đánh giá viên chức.

Có đầy đủ chữ ký xác nhận của người có liên quan
Có đầy đủ chữ ký xác nhận của người có liên quan

2. Tiêu chí để đánh giá và xếp loại viên chức là gì?

Tiêu chí để đánh giá trong mẫu phiếu đánh giá viên chức được nêu cụ thể tại Điều 3 Nghị định 90/2020 như sau:

- Chính trị tư tưởng: Viên chức phải chấp hành tất cả các chủ trương, đường lối và quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặt lợi ích của Đảng và quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể trên lợi ích cá nhân.

- Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quan liêu, cơ hội, vụ lợi hay hách dịch, cửa quyền. Không có những biểu hiện về suy thoái về đạo đức, lối sống hay tự diễn biến và chuyển hóa. Không để người thân quen lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi.

- Tác phong làm việc: Có trách nhiệm với công việc, năng động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ dám làm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cần phải có một phương pháp làm việc khoa học và đúng nguyên tắc, có trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành tất cả các sự phân công của tổ chức và công khai về tài sản và thu nhập theo quy định. Thực hiện đúng các quy định, quy chế, nội quy và kết quả thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao.

Các tiêu chí để đánh giá và xếp loại viên chức
Các tiêu chí để đánh giá và xếp loại viên chức

3. Các bước để đánh giá và xếp loại viên chức

Bước 1: Viên chức sẽ tự thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng.

Bước 2: Tổ chức một cuộc họp nơi viên chức công tác để đưa ra nhận xét và đánh giá viên chức.

Sau khi thực hiện chung hai bước trên sẽ chia thành Viên chức là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu, Viên chức không giữ chức vụ quản lý

- Với Viên chức là người đứng đầu cùng với cấp phó người đứng đầu

Bước 3: Nhận ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác

Bước 4: Xem xét và quyết định đánh giá cùng với việc xếp loại chất lượng viên chức

Bước 5: Cấp có thẩm quyền sẽ thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức

- Với Viên chức không trong chức vụ quản lý sẽ thay hai bước 3 và 4 thành các nội dung sau:

Xem xét để đưa ra quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức.

Cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức. Thông báo bằng văn bản đến viên chức  và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng của viên chức.

Thực hiện đánh giá viên chức theo các bước cụ thể
Thực hiện đánh giá viên chức theo các bước cụ thể

Trên đây là các thông tin về mẫu phiếu đánh giá viên chức mà bạn có thể sử dụng để đánh giá bản thân trong quá trình công tác. Hy vọng rằng với nội dung của bài viết trên, bạn đọc có thể tự hoàn thiện cho mình các nội dung có trong phiếu đánh giá viên chức. Để có thể biết thêm các thông tin về các loại văn bản, hợp đồng khác mời bạn đọc hãy truy cập vào trang web của vieclam123.vn để có thể biết cập nhật được các thông tin mới nhất nhé!

Tìm hiểu nội dung biên bản họp công đoàn

Nội dung trong biên bản họp công đoàn gồm những gì? Mẫu biên bản họp công đoàn được sử dụng khi nào? Cùng tìm hiểu ngay nội dung này thông qua bài viết dưới đây nhé!

Biên bản họp công đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.