close
cách
cách cách cách cách cách

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức và cách viết chi tiết

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi tổ chức, đơn vị sử dụng tài khoản trong kho bạc nhà nước thì cần thực hiện đúng quy chế của kho bạc và quy định của pháp luật. Trên thực tế, tổ chức hoàn toàn có thể quyết định nhiều quyền khác nhau trong quá trình sử dụng kho bạc nhà nước, gồm cả quyền tất toán tài khoản. Lúc này, bạn cần gửi tới kho bạc nhà nước đề nghị tất toán tài khoản và không thể thiếu mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức.

1. Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức chi tiết

1.1. Bạn biết gì về mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức?

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức là văn bản do các tổ chức lập nên, những tổ chức này mở và có tài khoản tại kho bạc nhà nước, soạn thảo lá đơn này gửi tới kho bạc nhà nước đề nghị kho bạc của Nhà nước hoàn tất nghĩa vụ, hoạt động để tổ chức ngừng sử dụng số tài khoản và kết thúc nó.

Tìm hiểu mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức
Tìm hiểu mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức

Mục đích soạn thảo giấy này gửi tới kho bạc nhà nước để thể hiện nguyện vọng, ý chí của tổ chức và trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn  làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của kho bạc, đúng thẩm quyền để có thể giải quyết cho khách hàng tốt nhất. Khi tổ chức được tất toán tài khoản, đây cũng là thủ tục và giấy tờ bắt buộc.

1.2. Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức viết thế nào?

Giấy đề nghị tất toán tài khoản cần phải đảm bảo có 3 mục nội dung lớn như:

1.2.1. Phần mở đầu và thông tin chủ tài khoản

Mở đầu mẫu giấy giống như các văn bản hành chính, đều có Quốc hiệu, Tiêu ngữ và tên lá đơn “GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN”.

Sau đó, bạn điền nơi nhận lá đơn và các thông tin về chủ tài khoản, gồm có: Tên đơn vị, số chứng nhận đăng ký kinh doanh (gồm ngày cấp, nơi cấp), số giấy phép hoạt động kinh doanh (gồm ngày cấp và nơi cấp), địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, số fax, mã số thuế; thông tin về họ tên và chức vụ của người đại diện hợp pháp trong tổ chức, số giấy ủy quyền (nếu người ký hợp đồng đại diện không phải người đại diện của tổ chức theo như pháp luật.

Lưu ý rằng phần kính gửi cần gửi đến đúng nơi kho bạc nhà nước mà tổ chức đã mở, đang sử dụng tài khoản.

Viết mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức
Viết mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức

1.2.2. Thông tin tài khoản

Trong mẫu đơn cần ghi rõ thông tin về tài khoản, gồm số tài khoản, nơi lập, tài khoản lưu ký số. Nếu có số dư chứng khoán cần ghi rõ ràng và rành mạch, nêu rõ số lượng chứng khoán sở hữu.

1.2.3. Phần kết thúc và người nhận tài khoản

Trong đơn cần ghi rõ thông tin về người nhận tài khoản, gồm có thông tin đối với chứng khoán và đối với tiền. Đối với chứng khoán cần nêu rõ người nhận, số tài khoản lưu ký và nơi lưu ký. Với tiền cần có người nhận, số tài khoản, ngân hàng, nội dung và chuyển khoản do thực hiện tất toán tài khoản nào.

Cuối cùng, chủ tài khoản cần ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận, đồng thời cần phải được kho bạc xác nhận rõ ràng.

Xác nhận vào cuối mẫu giấy đề nghị
Xác nhận vào cuối mẫu giấy đề nghị

Để hiểu rõ hơn bố cục và nội dung mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức, mời bạn đọc tải về theo mẫu dưới đây:

mau-giay-de-nghi-tat-toan-tai-khoan-cua-to-chuc.doc

2. Tham khảo quy định về việc tất toán tài khoản tổ chức tại kho bạc

Theo Thông tư 18/2020/TT-BTC tại Điều 2 có quy định rõ về việc các tổ chức, đơn vị đăng ký tài khoản tại kho bạc Nhà nước gồm:

- Tổ chức, đơn vị được ngân sách hỗ trợ và tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Các tổ chức ngân sách để thu chi chuyển giao các cấp ngân sách hoặc theo dõi dự toán phân bổ cấp 0.

- Những chủ đầu tư thuộc ngân sách các cấp như ngân sách xã, huyện, tỉnh, trung ương, có dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Quỹ tài chính Nhà nước.

- Cơ quan thu.

- Các tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho phép thu xử phạt hành chính, thu các khoản phí, tịch thu theo quy định.

- Các ban quản lý trong dự án được giao để quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản được phép đăng ký, sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước, có tư cách pháp nhân và ghi trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay quyết định thành lập của các cơ quan nhà nước.

Tham khảo quy định về việc tất toán tài khoản tổ chức tại kho bạc
Tham khảo quy định về việc tất toán tài khoản tổ chức tại kho bạc

- Các tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về việc sử dụng và quản lý ngân sách nhà nước.

- Các tổ chức, đơn vị khác sử dụng và đăng ký tài khoản tại kho bạc nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Chủ tài khoản được xem là một khách hàng trong kho bạc của nhà nước, có quyền và bắt buộc thực hiện các nghĩa vụ nhất định do kho bạc nhà nước nêu rõ.

3. Nhiệm vụ của chủ tài khoản trong kho bạc nhà nước

Chủ tài khoản của tổ chức là người đại diện theo pháp luật chịu các trách nhiệm về việc sử dụng số tiền của tổ chức, đơn vị được mở tại kho bạc nhà nước gồm tài khoản tiền gửi, tài khoản dự toán và tài khoản có tính chất tiền gửi, họ có nhiệm vụ như sau:

- Tiến hành lập, gửi hồ sơ đăng ký, sử dụng tài khoản tới kho bạc nhà nước và có nhiệm vụ chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của đơn vị hay các giấy tờ liên quan tới hồ sơ đăng ký.

-  Trong hoạt động giao dịch về ngân hàng cần sử dụng mã ĐVQHNS từ khâu tổng hợp, lập dự toán, phân bổ dự toán, chấp hành và thực hiện quyết toán ngân sách.

Nhiệm vụ của chủ tài khoản trong kho bạc nhà nước
Nhiệm vụ của chủ tài khoản trong kho bạc nhà nước

- Chấp hành các chế độ về việc sử dụng và đăng ký tài khoản kho bạc nhà nước.

- Chấp hành đúng các chế độ về tiền tệ, quản lý tài chính của nhà nước, cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước sẽ thường xuyên kiểm soát, kiểm tra.

- Phối hợp hoặc hoàn trả với kho bạc nhà nước các khoản tiền nhầm lẫn, sai sót đã ghi trong tài khoản của mình là Có.

- Không cho mượn, thuê tài khoản và chịu trách nhiệm về những thiệt hại khi bị lừa đảo, lợi dụng, sai sót do lỗi của mình khi sử dụng tài khoản.

- Khi phát hiện tài khoản của mình nhầm lẫn, sai sót hoặc nghi ngờ bị kẻ gian lợi dụng thì cần thông báo cho kho bạc nhà nước kịp thời.

- Cung cấp các thông tin rõ ràng, đầy đủ các chính xác về việc mở, sử dụng các tài khoản thanh toán, gửi các giấy tờ liên quan và thông báo kịp thời cho kho bạc nhà nước tại nơi mà tổ chức mở tài khoản khi thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán có sự thay đổi.

Cung cấp chính xác và đầy đủ về việc sử dụng tài khoản thanh toán
Cung cấp chính xác và đầy đủ về việc sử dụng tài khoản thanh toán

- Người được ủy quyền hoặc chủ tài khoản, kế toán trưởng cần đăng ký số điện thoại di động với kho bạc nhà nước để kiểm soát, theo dõi biến động số dư của tài khoản kịp thời với kho bạc nhà nước.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản của tổ chức cùng một số quy định, nhiệm vụ liên quan. Khi tất toán tài khoản, đơn vị, tổ chức cần soạn thảo đơn đề nghị tất toán tài khoản gửi đến kho bạc nhà nước nơi đăng ký tài khoản để nêu rõ yêu cầu của mình. Trong lá đơn cần ghi nội dung rõ ràng, minh bạch và chi tiết nhé!

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

Nếu bạn muốn yêu cầu cá nhân, tổ chức nào đó thanh toán công nợ cho bạn bằng hình chuyển khoản thì cần soạn thảo mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản. Truy cập ngay bài viết bên dưới để tìm hiểu về mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản nhé!

Mẫu giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.