close
cách
cách cách cách cách cách

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và những điều cần biết

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Với những người làm trong ngành Kế toán thuế chắc hẳn không còn xa lạ gì với cụm từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Vậy nếu như bạn đang là người mới tìm hiểu về công việc Kế toán thuế thì hãy cùng tìm hiểu thật chi tiết dưới đây về Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ngay nhé!

1. Khái niệm Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Trong ngành Kế toán nói chung và đặc biệt là Kế toán thuế thì những ai đã từng làm trong ngành này đều có thể hiểu được rằng việc ghi lại các sổ sách thuế và tính toán là vô cùng đau đầu khiến cho cả doanh nghiệp và Kế toán viên cảm thấy ngán ngẩm. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cũng không nằm ngoài điều đó.

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là một công cụ để nhân viên Kế toán điều chỉnh chi phí thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp về các chi phí theo quy định chuẩn mực của Kế toán.

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 Khái niệm Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Trong Kế toán, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận trên bảng báo cáo tài chính. Và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sẽ được ghi khi có sự khác biệt giữa gái trị ghi sổ của tài sản hoặc nợ phải trả với cơ sở tính thuế của các tài sản. Bên cạnh đó, nếu như có sự khác biệt giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế của tài sản hoặc nợ phải trả thì Kế toán sẽ phải làm phát sinh các khoản chênh lệch tạm thời.

Khi Kế toán làm thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thì nó hoàn toàn có thể được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một loại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn có thể ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu hoặc ghi vào các báo cáo thu nhập toàn diện khác.

Thực chất thì thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xuất phát từ sự chênh lệch giữa các hạng mục ở trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thường thì Kế toán sẽ có nhiệm vụ thể hiện nghĩa vụ tính thuế trên báo cáo tài chính. Qua đây, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Đây chính là một công cụ để Kế toán cân bằng theo nghĩa vụ thuế.

Tìm hiểu Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Tìm hiểu Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chi tiết

Việc phát sinh ra thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có thể bắt nguồn từ việc Kế toán để giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai lớn so với giá trị thức tế và lúc này cần phải ghi nhận khoản thuế hoãn lại cho doanh nghiệp. Quá trình này khi ghi nhận sẽ không hề ảnh hưởng đến các quy định của pháp luật cho nên khi tiến hành làm Kế toán thuế thu nhập hoãn lại bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

 Xem thêm: [CẬP NHẬT] Mô tả công việc trợ lý kế toán đầy đủ và chi tiết nhất

2. Điều quan trọng cần biết về Kế toán thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

2.1. Các nguyên tắc Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Trong Kế toán thì tài khoản 821 là tài khoản dùng để phản ảnh các chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây cũng chính là tài khoản để phản ánh chi phí Kế toán doanh nghiệp hoãn lại. Trong Kế toán thì nguyên tắc thuế doanh nghiệp hoãn lại cần phải đảm bảo những điều như sau:

- Nhân viên Kế toán sẽ phải xác định đúng chuẩn mực chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi lập báo cáo tài chính. Và mục này sẽ có tên là “thuế thu nhập doanh nghiệp”

- Phần phản ánh tài khoản 821 sẽ không được ghi vào mục vốn chủ sở hữu.

- Sau khi đã kết chuyển toàn bộ số chênh lệch giữa số phát sinh từ bên nợ và bên có của tài khoản 8212 về tài khoản 911. 

2.2. Yếu tố để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Và, để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cần phải trả thì Kế toán viên cần phải dựa trên những cơ sở tính thuế như sau:

Nguyên tắc Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Các nguyên tắc Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Dựa vào phần chênh lệch vĩnh viễn:

Phần chênh lệch này chính là các khoản doanh thu được nhân viên Kế toán ghi nhận nhưng lại bị loại trừ khi xác định doanh thu hoặc chi phí. Phần chênh lệch này sẽ làm cho thu nhập chịu thuế trong kỳ sẽ bị tăng lên hoặc thậm chí bị giảm đi. Chênh lệch vĩnh viễn phát sinh vào khoảng thời gian nào thì Kế toán sẽ phải điều chỉnh để tính thu nhập cho chính năm đó.

Chẳng hạn như các chi phí như là tiền bồi thường, các chi phí quảng cáo, các chi phí không xuất trình được hóa đơn, chi phí tiền phạt,...thì sẽ không được pháp luật cho phép khấu trừ khi mà xác định thu nhập chịu thuế. Và đây chính là phần chênh lệch vĩnh viễn làm cho thu nhập trong kỳ tăng lên. Còn đối với chênh lệch vĩnh viễn là cho thu nhập trong kỳ giảm xuống chẳng hạn như là các thu nhập từ cổ tức. 

- Dựa vào chênh lệch tạm thời được khấu trừ:

Tính kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Tính kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chuẩn nhất

Phần chênh lệch này sẽ được phát sinh từ các phi phí trích trước và chi phí khấu hao lớn thuế. Với chi phí trích trước thì những chi phí này là những chi phí thực tế chưa phát sinh như là sửa tài sản cố định và các chi phí này sẽ chưa có hóa đơn hoặc chứng từ.

Phương pháp để Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong trường hợp này sẽ được tính bằng chênh lệch tạm thời đã được khấu trừ và nhân với thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

- Dựa theo các khoản ưu đãi thuế chưa được sử dụng:

Phương pháp để Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo phần này sẽ được tính bằng cách sử dụng các giá trị được khấu trừ chưa sử dụng và nhân với thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Còn nếu như doanh nghiệp đang gặp tình trạng lỗ thì phương pháp tính sẽ dựa theo giá trị được khấu trừ của các khoản chưa sử dụng và nhân với thuế suất thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Xem thêm: Kế toán thuế xuất nhập khẩu là gì và cách hạch toán thuế chuẩn nhất

2.3. Các hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

2.3.1. Trường hợp phát sinh từ giao dịch trong năm

Với trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được phát sinh từ các giao dịch trong năm thì nhân viên Kế toán sẽ cần phải  giao dịch như sau:

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và hạch toán
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và hạch toán 

Kế toán sẽ căn cứ theo bảng xác định thuế thu nhập phải trả và từ đó ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ những giao dịch có trong năm để đưa vào trong chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Trong trường hợp mà thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được phát sinh từ trong năm mà lại lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải được trả thì nhân viên Kế toán sẽ chỉ cần ghi nhận bổ sung số chênh lệch giữa số thu nhập hoãn lại như bằng cách ghi nợ tài khoản 8212 và ghi có tài khoản 347.

2.3.2. Số phát sinh trong năm nhỏ hơn hoàn nhập trong năm

Đối với trường hợp này thì nhân viên Kế toán sẽ có nhiệm vụ ghi giảm số thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo bút toán ghi nợ tài khoản 347 và ghi có tài khoản 8212. Đây chính là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số hoàn nhập trong năm.

2.3.3. Kế toán điều chỉnh giảm thuế thu nhập hoãn lại

Với trường hợp này thì bút toán mà nhân viên Kế toán sẽ cần phải ghi nhận đó chính là ghi nợ tài khoản 347 và ghi có tài khoản 4211.

Định khoản kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Định khoản kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chuẩn

Bên cạnh đó nếu như thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả được phát sinh từ thay đổi chỉnh sách Kế toán  thì Kế toán ghi nợ 4211 và có tài khoản 347.

Trên đây là những thông tin vô cùng hữu ích dành cho bạn về Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Chắc chắn rằng sau khi đọc bài viết này xong bạn sẽ thêm hiểu hơn những thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại để hỗ trợ thật tốt cho công việc của mình. Để đọc thêm nhiều bài viết kiến thức về kế toán thuế hãy truy cập https://vieclam123.vn hằng ngày nhé.

Trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng

Nếu như bạn là người có một mối quan tâm đặc biệt đến vị trí Kế toán trưởng thì hãy click ngay vào bài viết dưới đây. Nội dung bài viết sẽ là những thông tin vô cùng hữu ích dành cho bạn về những trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng, xem ngay nhé!

Trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.