Tìm hiểu cấu trúc đề thi TOEIC chi tiết nhất, dễ hiểu nhất

  By   Administrator   08/06/2020

Cấu trúc đề thi TOEIC có tất cả 7 phần bao gồm hai kỹ năng chính là Listening và Reading. Cùng vieclam123.vn tìm hiểu chi tiết về cấu trúc đề thi TOEIC để sẵn sàng chuẩn bị cho những kì thi sắp tới nhé.

Xem thêm

1. Khái quát chung về cấu trúc đề thi TOEIC

Đề thi TOEIC nhằm đánh giá hai kĩ năng của thí sinh là kĩ năng Listening (nghe hiểu), và kĩ năng Reading (đọc hiểu). Mỗi phần thi có 100 câu hỏi trắc nghiệm, tổng hai bài thi là 200 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài tổng cộng là 120 phút trong đó kỹ năng nghe được làm trong 45 phút, kỹ năng đọc được làm trong thời gian 75 phút.

Cấu trúc đề thi TOEIC gồm 7 phần, trong đó từ phần 1 đến phần 4 là kỹ năng nghe, phần 5 đến phần 7 là kỹ năng đọc. Tổng điểm tối đa cho mỗi phần thi là 495 điểm/100 câu hỏi, như vậy, thí sinh sẽ đạt điểm tối đa trong kì thi TOEIC nếu đạt điểm số 990.

1.1 Cấu trúc đề thi TOEIC phần Listening

Cấu trúc đề thi TOEIC phần Listening

Phần Listening

Nội dung/số câu

Chi tiết

Part 1

Có 6 câu mô tả tranh ảnh

Xem một bức tranh sau đó lựa chọn đáp án mô tả bức tranh một cách chính xác nhất.

Part 2

Có 25 câu hỏi đáp

Nghe một câu hỏi và 3 câu trả lời, lựa chọn đáp án A,B,C chính xác nhất.

Part 3

Có 39 câu hội thoại (ứng với 13 đoạn hội thoại)

Nghe đoạn hội thoại ngắn giữa hai người, mỗi đoạn hội thoại sẽ có 3 câu hỏi và 4 lựa chọn A,B,C,D.

Part 4

Có 30 câu về bài nói chuyện ngắn (ứng với 10 bài độc thoại, mỗi bài 3 câu hỏi)

Nghe bài nói chuyện ngắn, mỗi đoạn có 3 câu hỏi và 4 phương án lựa chọn.

1.2 Cấu trúc đề thi TOEIC phần Reading

Phần Reading

Nội dung/số câu

Chi tiết

Part 5

Có 30 câu còn khuyết

Chọn một trong 4 đáp án phù hợp A, B, C, D để điền vào chỗ trống.

Part 6

Có 16 câu hoàn thành đoạn văn (ứng với 4 đoạn văn, mỗi đoạn 4 câu hỏi)

Có 4 đoạn văn và các chỗ trống, thí sinh phải chọn đáp án phù hợp để điền vào

Part 7

Đọc hiểu đoạn đơn: có 29 câu ứng với 10 bài, mỗi bài có một đoạn văn có từ 2-4 câu hỏi

 

Đọc hiểu đoạn kép: có 25 câu hỏi ứng với 5 bài, có 2 bài có hai đoạn văn và 3 bài có ba đoạn văn, mỗi bài có 5 câu hỏi

Chọn đáp án phù hợp nhất với câu hỏi được đưa ra.

2. Chi tiết cấu trúc đề thi TOEIC từng phần

Dưới đây là mô tả chi tiết cấu trúc đề thi TOEIC từng phần, với những dạng câu hỏi và kiến thức liên quan mà thí sinh có thể tham khảo trước để chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi TOEIC đạt điểm số cao nhất.

Cấu trúc đề nghe TOEIC

Part 1 (6 câu):

Loại tranh

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Tỉ lệ xuất hiện (%)

Tả người

5 câu

5 câu

5 câu

6 câu

87%

Tả vật

1 câu

1 câu

1 câu

0

13%

Part 2 (25 câu):

Loại câu hỏi

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Tỉ lệ (%)

Statement (khẳng định)

2 câu

5 câu

2 câu

5 câu

14 %

Choice (lựa chọn)

2 câu

1 câu

1 câu

1 câu

5 %

Wh-question (câu hỏi có từ để hỏi)

12 câu

13 câu

11 câu

9 câu

45 %

Yes/no/tag - question (câu hỏi đúng sai)

9 câu

6 câu

11 câu

10 câu

36 %

Part 3 (39 câu):

Loại câu hỏi

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Tỉ lệ (%)

General (câu hỏi chung)

8 câu

6 câu

9 câu

6 câu

18 %

Detail (câu hỏi chi tiết)

19 câu

24 câu

19 câu

25 câu

56 %

Do-next (câu hỏi kế tiếp)

7 câu

4 câu

6 câu

3 câu

13 %

Graphic (câu hỏi đồ họa)

2 câu

3 câu

3 câu

3 câu

7%

Imply (câu hỏi bao hàm, ngụ ý)

3 câu

2 câu

2 câu

2 câu

6 %

Part 4 (30 câu):

Loại câu hỏi

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Tỉ lệ (%)

General (câu hỏi tổng quát)

8 câu

8 câu

5 câu

4 câu

21 %

Detail (câu hỏi chi tiết)

14 câu

14 câu

16 câu

17 câu

51 %

Do-next (câu hỏi kế tiếp)

2 câu

2 câu

3 câu

3 câu

8 %

Graphic (câu hỏi đồ họa)

3 câu

3 câu

3 câu

4 câu

11 %

Imply (câu hỏi bao hàm, ngụ ý)

3 câu

3 câu

3 câu

2 câu

9 %

Cấu trúc đề thi TOEIC đề đọc

Part 5: Ở part 5 bài thi Reading, các chủ điểm ngữ pháp sẽ chiếm 10% trên tổng số điểm, 90% điểm số sẽ rơi vào các kiến thức liên quan đến từ vựng, cụ thể các chủ điểm kiến thức liên quan như:

Phần

Chủ điểm

Ngữ pháp

Các thì cơ bản trong tiếng Anh

Các loại câu điều kiện

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong câu

Cấu trúc câu bị động

Mệnh đề quan hệ 

Câu đảo ngữ

Từ vựng

Đại từ

Giới từ

Liên từ

Loại từ, danh từ, tính từ, động từ, trạng từ trong tiếng Anh

Câu dịch nghĩa

Part 6 (16 câu), trong đó, các chủ điểm ngữ pháp chiếm 20 %, từ vựng chiếm 55%, bài tập điền câu chiếm 25 %, cụ thể được trình bày như bảng dưới đây:

Chủ điểm

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

% số câu xuất hiện trong đề thi

Ngữ pháp

4

2

4

3

20%

Từ vựng

8

10

8

9

55%

Điền câu

4

4

4

4

25%

Part 7 (54 câu): là phần đọc hiểu đoạn văn, một số chủ điểm thường xuất hiện trong nội dung bài đọc ở phần này có thể kể đến như:

Letter (thư)

Article (bài báo)

Web page (trang web)

Schedule (lịch trình)

Advertisement (quảng cáo)

Message chain/ Online chat discussion (chuỗi tin nhắn, thảo luận trò chuyện trực tuyến

Text message (tin nhắn)

 

Flyer (tờ rơi)

Notice(chú ý)

Sign – up sheet/ Form (bảng đăng kí, mẫu)

Memo (ghi nhớ)

Brochure (sổ tay)

Một số dạng câu hỏi thường gặp trong part 7 như:

Câu hỏi

Test 1

Test 2

Test 3

Test 4

Tỉ lệ

General (câu hỏi tổng quát)

15 câu

15 câu

15 câu

15 câu

28%

Detail (câu hỏi chi tiết)

33

29

33

32

59%

Do-next (câu hỏi về hành động kế tiếp)

1

3

2

3

4%

Matching (nối )

2

2

2

2

4%

Meaning (câu hỏi về nghĩa)

3

5

2

2

5%

3. Cấu trúc đề thi TOEIC phần Writing và Speaking (TOEIC 4 kỹ năng)

Cấu trúc đề thi TOEIC 4 kỹ năng đối với phần Listening và Reading cũng giống với cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng, nhưng có thêm phần đề thi của hai kỹ năng nữa là phần Speaking và Writing. Vì vậy, ở phần này, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu cấu trúc đề thi TOEIC phần Writing và Speaking.

Cấu trúc đề thi TOEIC 4 kỹ năng

3.1 Cấu trúc đề thi TOEIC phần Speaking

Tiêu chí đánh giá

Câu hỏi/ Điểm số

Kỹ năng

Phát âm

Ngữ điệu 

Trọng âm

1-2 (từ 0-3 điểm)

Đọc một đoạn văn cho sẵn. Thí sinh sẽ có 45s chuẩn bị và được phép trả lời trong 45 giây

Phát âm

Ngữ điệu

Trọng âm

Ngữ pháp

Từ vựng

Tính liên kết

Tương thích với nội dung

3 (từ 0-3 điểm)

Miêu tả nội dung một bức tranh cho sẵn

4-6 (từ 0-3 điểm)

Trả lời câu hỏi

7-9 (từ 0-3 điểm)

Trả lời câu hỏi có thông tin cho sẵn

10 (từ 0-5 điểm)

Đưa ra giải pháp cho một vấn đề cho sẵn

11 (từ 0-5 điểm)

Trình bày quan điểm về một vấn đề

3.2. Phần Writing (Kỹ năng Viết)

Tiêu chí đánh giá

Câu hỏi/Điểm số

Kỹ năng

Ngữ pháp

Sự tương thích với câu trả lời

1-5 (từ 0-3 điểm)

Viết câu mô tả nội dung của một bức tranh cho sẵn

Từ vựng

Chất lượng và sự đa dạng của cấu trúc ngữ pháp

6-7 (từ 0 đến 4 điểm)

Trả lời một yêu cầu được đưa ra trong đề bài bằng văn bản

Từ vựng

Ngữ pháp

Độ chính xác về nội dung

Cách tổ chức sắp xếp bài viết mạch lạc

8 (từ 0 đến 5 điểm)

Viết bài văn trình bày quan điểm về một vấn đề

3.3 Đối tượng tham gia kì thi TOEIC 4 kỹ năng

Thông thường, các thí sinh thường tham gia kì thi TOEIC 2 kỹ năng là đã đủ để đánh giá trình độ tiếng Anh và đối với các bạn sinh viên là đã đủ điều kiện để ra trường. Tuy nhiên, vẫn có một số trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng và một số doanh nghiệp yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ này để đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh và có thể soạn thảo những văn bản chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.

Trong nhiều trường hợp, nhiều bạn vẫn chọn cho mình kì thi TOEIC 4 kỹ năng để có thể chứng tỏ năng lực sử dụng ngoại ngữ tốt hơn và gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng trong CV xin việc.

3.4 Ưu, nhược điểm của kì thi TOEIC 4 kỹ năng

Ưu điểm: Bài thi TOEIC 4 kỹ năng có thể đánh giá được khả năng của thí sinh ở trên cả 4 khía cạnh nghe, nói, đọc, viết. có thể được nhà tuyển dụng ưa chuộng hơn và trở nên nổi trội hơn so với những thí sinh khác. Bài thi có độ khó không quá cao so với kì thi TOEIC 2 kĩ năng nên nếu thí sinh chăm chỉ ôn luyện thì có thể dễ dàng đạt được kết quả cao.

Nhược điểm: Lệ thí của bài thi TOEIC 4 kỹ năng cao hơn so với bài thi TOEIC 2 kỹ năng nên thí sinh sẽ phải trả một chi phí cao hơn. So với kì thi IELTS cũng đánh giá được cả 4 kỹ năng của thí sinh thì bài thi TOEIC 4 kỹ năng vẫn chưa thực sự mang lại lợi thế lớn, và đối với một số trường chỉ yêu câu TOEIC 2 kỹ năng thì việc tham gia kì thi TOEIC 4 kỹ năng đôi khi không thực sự quá cần thiết.

4. Một số lưu ý khi tham gia thi TOEIC

Những lưu ý khi thâm gia thi TOEIC

Nhìn chung, mỗi phần thi TOEIC gồm 4 lựa chọn A, B, C, chỉ có phần 2 thuộc bài thi Listening là có 3 phương án trả lời A, B, C. Thí sinh sẽ không làm trực tiếp trên đề thi mà phải chuyển tiếp đáp án ra phiếu trả lời bằng cách tô bút chì vào đáp án lựa chọn

Một số chủ đề phổ biến thường gặp trong bài thi TOEIC

Phát triển kinh doanh

Ăn ngoài

Giải trí

Tài chính và dự thảo ngân sách

Các tình huống công sở thường gặp

Y tế

Bất động sản

Sản xuất

Văn phòng

Nhân lực

Các lĩnh vực kỹ thuật

Du lịch

Bạn bè

Gia đình

Mua hàng

Để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất, bên cạnh việc tìm hiểu, nghiên cứu thật kĩ về cấu trúc đề thi, thí sinh cần phải dành nhiều thời gian ôn luyện, trau dồi kiến thức và làm đề TOEIC. Một trong những trang làm đề thi TOEIC phổ biến hiện nay với đề thi sát nhất với đề thi thực của IIG được nhiều bạn trẻ yêu thích là Vieclam123.vn với chuyên mục thi thử TOEIC.

Vieclam123.vn cung cấp cho bạn các loại đề thi thử TOEIC bản full test và short test chuẩn IIG hoàn toàn miễn phí giúp các bạn có thể chủ động hơn trong việc. Đề thi thử tại Vieclam123.vn  sẽ giúp các bạn làm quen và dễ dàng đánh giá trình độ của mình, từ đó tự tin hơn trong khi tham gia kì thi thật.

Hiện tại, người học có thể tìm thấy trên hệ thống Vieclam123.vn đang có hai loại đề thi thử để bạn học lựa chọn, tùy vào mức độ muốn cải thiện kỹ năng của bạn học, tập trung vào một kỹ năng hay nhiều kĩ năng:

Đề thi đầy đủ (Test full):gồm 200 câu hỏi, được chia thành 7 part (4 phần thi Listening, 3 phần thi Reading). Để thi bao gồm 100 câu thuộc phần đọc, 100 câu thuộc phần nghe với thời gian làm bài là 120 phút, trong đó có 45 phút làm bài thi nghe và 75 phút làm bài thi đọc.

Đề thi ngắn (Test short): Phần này chia tách các bài thi kỹ năng nghe, đọc riêng, phù hợp với những bạn muốn ôn luyện chuyên sâu từng kỹ năng. Đối với những bài thi rút gọn, người học có thể lựa chọn tùy thích mà không cần làm bài theo trình tự mà có thể tùy chọn những phần mình muốn cải thiện. 

Khi làm đề thi thử, bạn học nên chú trọng vào thời gian hoàn thành bài thi, tập trung cao độ để có thể đánh giá chính xác nhất trình độ hiện tại của bản thân, tránh xao nhãng vào những vấn đề khác. Cách học nghiêm túc này cũng giúp bạn biết được bản thân mình đang ở đâu và có thể nhanh chóng cải thiện để tăng điểm số.

Thí sinh cũng nên xem lại những lỗi sai, sau đó xem phần hướng dẫn giải chi tiết các đề thi TOEIC thông qua video Youtube của trang web để vừa có thể học thêm kiến thức mới, vừa biết được mẹo làm bài hiệu quả, từ đó rút kinh nghiệm cho những lần thi sau.

Như vậy trên đây là cấu trúc đề thi TOEIC  mà bạn có thể tham khảo và nghiên cứu thật kỹ trước khi tham gia kì thi thật. Hy vọng bài viết của vieclam123.vn đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích giúp bạn hiểu hơn về kì thi TOEIC, từ đó tự tin hơn trong việc tham gia kì thi và giành điểm số cao.

>>> Truy cập ngay: