close
cách
cách cách cách cách cách

Tìm hiểu SPSS là gì và những lợi ích của phần mềm SPSS

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

SPSS là gì? Đây là một khái niệm quen thuộc với các nghiên cứu sinh hay các nhà nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên đây còn là một cụm từ mới mẻ của khá nhiều người. Để có thể hiểu được một cách kỹ hơn bạn đọc hãy tìm hiểu các thông tin này tại bài viết của vieclam123.vn bạn nhé!

1. Tìm hiểu thông tin về phần mềm SPSS là gì?

1.1. Thế nào là phần mềm SPSS?

SPSS là gì? Phần mềm SPSS có nghĩa là “Statistical Package for the Social Sciences”. Năm 1968, phần mềm SPSS được tạo ra bởi SPSS Inc và đến năm 2009 được IBM mua lại. Đây là một chương trình máy tính phục vụ hoàn toàn cho việc phân tích thống kê. Ban đầu, SPSS được phát minh để phân tích dữ liệu khoa học ứng dụng ở lĩnh vực khoa học xã hội. Tuy nhiên, nó không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng rộng rãi trong các nghiên cứu điều tra xã hội học, kinh tế lượng.

Đối tượng sử dụng phần mềm SPSS tương đối đông đảo với nhiều ngành nghề khác nhau như: Học sinh, sinh viên các trường đại học, Các nhà kinh doanh cần nghiên cứu thị trường, Những người nghiên cứu khoa học, nghiên cứu xã hội.

Phần mềm SPSS phục vụ cho phân tích thống kê
Phần mềm SPSS phục vụ cho phân tích thống kê

1.2. Chức năng và ứng dụng của SPSS

1.2.1. Chức năng của SPSS

Chức năng của SPSS là nhập và làm sạch dữ liệu. Các dữ liệu hoàn toàn có thể được đến từ các nguồn khác nhau (nghiên cứu khoa học, Google Analytics, cơ sở dữ liệu khách hàng hay thậm chí các tệp nhật ký máy chủ của trang web). SPSS hoàn toàn có thể mở được những định dạng tệp hay được dùng cho dữ liệu có cấu trúc như sau: Bảng tính từ MS Excel hoặc OpenOffice, Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL), Tệp văn bản thuần túy (định dạng.txt hoặc định dạng .csv) và Stata và SAS.

Các dữ liệu sẽ được phân tích và tính toán với các tham số thống kê cùng kết quả được diễn giải. Các dữ liệu sẽ được thống kê và mô tả, Mô tả Thống kê đơn biến, Chạy các thống kê suy diễn, Dự đoán để xác định các nhóm,...

Những dữ liệu sẽ được tổng hợp và trình bày ở dạng biểu bảng, đồ thị và bản đồ. Phần mềm SPSS sẽ xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu và có thể vẽ nhiều loại đồ thị khác nhau với chất lượng cao.

Có chức năng là nhập và làm sạch các dữ liệu
Có chức năng là nhập và làm sạch các dữ liệu

1.2.2. Ứng dụng của SPSS

SPSS là gì và nó có ứng dụng như thế nào? SPSS là một tập hợp của hệ thống các phương pháp phân tích và thống kê những dữ liệu để nó có thể giúp các nhà nghiên cứu khoa học có thể thực hiện xử lý nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực và các chuyên ngành khác nhau. Các lĩnh vực và nghiên cứu phổ biến nhất là: Nghiên cứu xã hội học (Khảo sát ý kiến người dân, đánh giá chất lượng dịch vụ và chất lượng y tế,...), Nghiên cứu thị trường (nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng và các nhân tố tác động đến quyết định mua và nghiên cứu để mở rộng thị trường,...), Nghiên cứu khoa học trong phát triển nông lâm nghiệp, Nghiên cứu đa dạng sinh học, Nghiên cứu tâm lý học (tâm lý trẻ em, học sinh - sinh viên hay tâm lý tội phạm,...), Nghiên cứu về thực trạng nguyên nhân và nhân tố tác động và dự đoán xu hướng xảy ra, Ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh về nghiên cứu hành vi của một sản phẩm, dịch vụ.

Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau

2. SPSS sử dụng trong nghiên cứu khoa học

2.1. Thống kê phân tích tần số

Thống kê phân tích tần số là phân tích về số lần xuất hiện của các biến định tính hay các định lượng như biến giới tính, độ tuổi, thu nhập và học vấn… Sau đó sẽ biểu diễn những giá trị trên ở đồ thị (hình tròn, hình cột…). Các thống kê tần số sẽ thể hiện được giá trị phần trăm của tần số và tần số xuất hiện tương ứng của từng biến. Trong SPSS dữ liệu thống kê tần số sẽ được hiển thị dưới dạng bảng và hiển thị dưới dạng biểu đồ.

2.2. Phân tích về thống kê mô tả

Những thống kê mô tả sẽ có tác dụng trong việc mô tả ngắn gọn về các đặc tính của dữ liệu thu thập được. Khi thống kê mô tả sẽ cho ra các thông tin về giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất/lớn nhất, độ lệch chuẩn, tổng sum, S.E mean,.... Những thống kê này sẽ tập trung cho việc đánh giá đến các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất hay giá trị trung bình.

2.3. Phân tích về độ tin cậy

SPSS là gì và có thể phân tích độ tin cậy như thế nào? Cronbach Alpha dùng để kiểm định thống kê và nó sử dụng để đo lường về các biến nằm rải rác để có thể đánh giá được mức độ chặt chẽ của các biến. Khi đó có thể đánh giá độ tin cậy về tính chính xác, tránh sai số ngẫu nhiên, tính nhất quán của kết quả và đánh giá độ tin cậy của thang đo.

Hệ số Cronbach's Alpha có mức giá trị: Từ 0.8 đến gần bằng 1 thì thang đo lường rất tốt, Từ 0.7 đến gần bằng 0.8 thang đo lường sử dụng tốt và Từ 0.6 trở lên là thang đo đáp ứng đủ điều kiện.

Dùng để kiểm định thống kê và đo lường về các biến
Dùng để kiểm định thống kê và đo lường về các biến

2.4. Phân tích về các nhân tố khám phá

Nhân tố khám phá EFA được phân tích để có thể rút gọn dữ liệu và kiểm định các yếu tố đại diện tại mô hình nghiên cứu. Khi sử dụng thang đo EFA thì có điều kiện sử dụng như sau:

Phương sai tích lũy phải có phần trăm trên 50% biến thiên các biến quan sát.

Bình phương tổng độ lệch của một nhân tố (Eigenvalue) và đại diện đại lượng cho lượng biến thiên được giải thích bởi nhân tố hoặc phương sai nhân tố đó phải lớn hơn 1.

Để chọn một biến thuộc một nhân tố sẽ bao gồm các chỉ số lớn hơn 0.5 ở nhân tố đó và không quá 0.35 chỉ số ở những nhân tố khác.

Chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố, trị số KMO > 0.5 là các trị số: Kaiser, Meyer, Olkin.

Để đảm bảo kiểm định có ý nghĩa với độ tin cậy 95% thì hệ số sig phải nhỏ hơn 0.05.

Sử dụng để rút gọn dữ liệu và kiểm định yếu tố đại diện trong mô hình nghiên cứu
Sử dụng để rút gọn dữ liệu và kiểm định yếu tố đại diện trong mô hình nghiên cứu

2.5. Với những phân tích tương quan

SPSS là gì và các phân tích tương quan sẽ có nội dung là gì? Giữa các nhân tố độc lập và nhân tố phụ thuộc thì các phân tích tương quan sẽ có mục tiêu là chọn những nhân tố độc lập có tương quan cùng nhân tố phụ thuộc để đưa các nhân tố đó vào hồi quy. Trong đó Pearson correlation coefficient (hệ số tương quan Pearson, kí hiệu r) sẽ dùng để đo lường về các mức độ tương quan và tuyến tính về hai biến. Các giá trị từ +1 đến -1 sẽ được hệ số tương quan Pearson (r) nhận.

Sự tương quan nghịch giữa hai biến (r < 0) có nghĩa là giá trị của biến này tăng thì giá trị của biến kia sẽ giảm.

Nếu không có sự tương quan (r=0)

Sự tương quan thuận giữa hai biến (r > 0) có nghĩa là giá trị của biến này tăng thì giá trị của biến kia sẽ tăng.

2.6. Phân tích về hồi quy

Đối với phần mềm SPSS thì hồi quy là bước kiểm định mô hình nghiên cứu khi các phân tích Cronbach's Alpha, Correlations, EFA được chạy để lựa chọn ra các biến độc lập để thỏa mãn những điều kiện cho yêu cầu hồi quy. Những phân tích về các mức độ của hồi quy sẽ cho biết mức độ đóng góp ít, đóng góp nhiều hay không đóng góp đối với từng nhân tố độc lập về sự thay đổi biến phụ thuộc.

Phân tích hồi quy bằng việc kiểm định mô hình nghiên cứu
Phân tích hồi quy bằng việc kiểm định mô hình nghiên cứu

Trên đây là các thông tin về phần mềm SPSS. Hy vọng với những thông tin về phần mềm đã được phân tích ở bài viết trên có thể giúp bạn trả lời được câu hỏi SPSS là gì và biết được những ứng dụng và chức năng của phần mềm này nhé!

Tìm hiểu các thông tin về chất Niacinamide

Niacinamide có tác dụng như thế nào đối với da? Sử dụng Niacinamide sẽ đem lại những tác dụng gì? Đọc bài viết về Niacinamide ở bên dưới để tìm hiểu ngay bạn nhé!

Niacinamide là gì?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.