close
cách
cách cách cách cách cách

Hướng dẫn soạn thảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng của bất cứ tổ chức nào hiện nay. Việc khen thưởng đúng người đúng việc sẽ giúp các cá nhân, tập thể phấn đấu hơn nữa trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng sẽ là văn bản để việc khen thưởng được thực thi và áp dụng trong đúng trường hợp. Vây, soạn thảo mẫu tờ trình như thế nào và cần chú ý điều gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm chắc các thông tin liên quan tới tờ trình đề nghị khen thưởng nhé!

1. Những điều cần biết về mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

1.1. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là gì?

Tờ trình đề nghị khen thưởng là văn bản được cá nhân, tập thể cơ quan, tổ chức lập ra và gửi tới cá nhân, cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị xét khen thưởng đối với thành tích của cá nhân, tập thể trong công tác, hoạt động phong trào nhất định. Mẫu đơn nêu rõ những thông tin về cá nhân, tổ chức được đề nghị khen thưởng cũng như thành tích đạt được tương ứng.

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng
Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

Đây là văn bản được sử dụng khá phổ biến trong các cơ quan Nhà nước cùng với đó, các doanh nghiệp tư nhân, tổ chức xã hội cũng sẽ sử dụng mẫu đơn này để đề nghị xét khen thưởng. Tuy nhiên, mức độ thông dụng sẽ không cao như các cơ quan, tổ chức chính trị. 

Việc xem xét và đề nghị khen thưởng là một trong những hoạt động công tác thiết yếu. Bởi khen đúng người phạt đúng tội sẽ là cơ sở để đảm bảo yếu tố công bằng, minh bạch trong quá trình xét thi đua của các cá nhân, tổ chức. Điều này sẽ phần nào tác động tới lợi ích cũng như quyền lợi của mỗi thành viên khi được xét khen thưởng. Do đó mà mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là văn bản cần thiết để công tác khen thưởng có thể được tiến hành dựa trên sự công bằng và đúng với tình hình thực tế.

1.2. Mục đích của tờ trình đề nghị khen thưởng

Mẫu tờ trình đề nghị xét khen thưởng được sử dụng để gửi tới cá nhân, cơ quan cấp trên trong việc xem xét khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công việc cũng như các hoạt động, phong trào của tổ chức. 

Mục đích của tờ trình
Mục đích của tờ trình

Việc sử dụng mẫu tờ trình nhằm truyền đạt cũng như đưa ra đề xuất khen thưởng với cá nhân, tập thể khi họ đã đạt được những thành tích mang tính tích cực và cần được động viên, khen thưởng kịp thời. Công tác khen thưởng là một trong những hoạt động có sự tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, tập thể. Do đó mà các tổ chức, cơ quan cần chú trọng trong việc đưa ra đề nghị khen thưởng đúng lúc, kịp thời để thành quả đó được ghi nhận đúng thời điểm. Tạo động lực cho cá nhân, tập thể cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai.

Với mục đích và ý nghĩa này, tờ trình đề nghị khen thưởng sẽ cần được trình bày và soạn thảo đúng cách để việc xem xét, khen thưởng có thể được thực hiện suôn sẻ, đúng quy trình.

2. Cách thức soạn thảo mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng như thế nào?

2.1. Nội dung cần có trong mẫu tờ trình

Đối với mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng, những nội dung cần có trong văn bản như sau:

- Thông tin về cá nhân/ tập thể được đề nghị xét khen thưởng

- Thông tin về danh hiệu, hình thức được đề nghị khen thưởng

- Thông tin về thành tích đạt được

Nội dung của tờ trình
Nội dung của tờ trình

Tờ trình đề nghị khen thưởng cần được đảm bảo 3 nội dung thiết yếu trên để cơ quan có thẩm quyền có đầy đủ thông tin, căn cứ. Qua đó xem xét và đưa ra quyết định khen thưởng với cá nhân, tập thể có thành tích tương ứng một cách kịp thời, công tâm nhất. 

2.2. Soạn thảo chi tiết mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

2.2.1. Phần mở đầu tờ trình

Mở đầu tờ trình sẽ gồm có những thông tin như tên cơ quan chủ quản, tên đơn vị đề xuất khen thưởng, Quốc hiệu - Tiêu ngữ, thời gian và tên văn bản.

Đối với tên cơ quan chủ quản và đơn vị đề nghị khen thưởng sẽ được trình bày phía bên trái trang giấy. Còn Quốc hiệu - Tiêu ngữ sẽ ở phía bên phải và thời gian sẽ ở phía dưới tiêu ngữ.

Tên văn bản sẽ được trình bày ở giữa của trang giấy sau khi bạn đã hoàn thiện những thông tin nêu trên. thông thường, tên văn bản sẽ chỉ cần viết ngắn gọn là TỜ TRÌNH và kèm theo bên dưới sẽ là nội dung chính của tờ trình đó. Ở đây bạn có thể ghi là “Về việc đề nghị tặng + danh hiệu, hình thưởng đề nghị khen thưởng tương ứng”

2.2.2. Phần nội dung

Soạn thảo tờ trình thế nào
Soạn thảo tờ trình thế nào

Đây sẽ là phần chính của mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng. Chính vì thế mà bạn sẽ cần tập trung để làm rõ về đề xuất, đề nghị khen thưởng tương ứng để cơ quan chủ quản cấp trên có thẩm quyền dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra được quyết định phù hợp nhất trong tình thực tế.

Đầu tiên, bạn cần đưa ra các căn cứ liên quan cho việc đề nghị xét khen thưởng với cá nhân, tập thể được nói đến. Những căn cứ có thể đưa ra thường là Luật thi đua khen thưởng, nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc thi đua khen thưởng, Quy chế thi đua khen thưởng của cơ quan chủ quản có thẩm quyền như của UBND tỉnh, thành phố hay trong nội bộ doanh nghiệp đề ra,... Đây sẽ là những căn cứ mà bạn đã dựa vào và là cơ sở để đưa ra tờ trình đề nghị này thay vì đề nghị một cách cảm tính hay mưu lợi cá nhân. 

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cần đảm bảo tính khách quan, có căn cứ và phản ánh đúng tình hình thực tế diễn ra. Như vậy mới đảm bảo ý nghĩa của hình thức khen thưởng cũng như sự công bằng trong việc đánh giá cá nhân, tổ chức.

Tiếp đến sẽ là thông tin về cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng. Ở đây, bạn sẽ chỉ cần cung cấp tên của cá nhân, tổ chức được xét khen thưởng cùng với số, thời gian biên bản xét khen thưởng cho cá nhân, tổ chức đó được lập. Bởi việc khen thưởng sẽ diễn ra trong nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức. Cộng với trước khi lập tờ trình thì việc đề nghị đánh giá và xét khen thưởng trong đơn vị đề nghị sẽ được lập và nêu rõ trong biên bản. vì thế mà thông tin của cá nhân, tổ chức được xét khen thưởng sẽ không cần cung cấp quá nhiều. 

Cung cấp thông tin về cá nhân, tập thể được khen thưởng
Cung cấp thông tin về cá nhân, tập thể được khen thưởng

Sau khi đã đưa ra cá nhân, tập thể xét khen thưởng thì sẽ là đề nghị về danh hiệu, hình thức khen thưởng tương ứng. Tùy vào tính chất cũng như thành tích đạt được mà đơn vị trình đề nghị sẽ đưa ra danh hiệu hay hình thức tương ứng.

Đặc biệt việc đề nghị nhiều danh hiệu và gửi tới UBND tỉnh/thành phố thì sẽ cần có các tờ trình độc lập được lập. Vì thế mà bạn cần chú ý để ghi đúng hình thức, danh hiệu.

Mẫu tờ trình được nộp sẽ cần đính kèm biên bản họp thi đua, báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể tương ứng. Bạn cần nêu rõ điều này trong tờ trình để cơ quan chủ quản nắm bắt được.

Tiếp đến cần ghi rõ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm hay phong trào thi đua cụ thể. Vì đây sẽ là câu được in trên giấy khen tương ứng nếu như tờ trình được phê duyệt. Ví dụ như sau:

 - Câu thành tích đề nghị khen thưởng tổng kết năm: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm ….”.

- Câu thành tích đề nghị khen thưởng theo chuyên đề: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ……”

- Câu thành tích đề nghị khen thưởng đột xuất: “Đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ tài sản của nhân dân…..”

2.2.3. Phần kết của tờ trình

Phần kết luận
Phần kết luận

Phần kết của tờ trình bạn sẽ chỉ cần ghi ngắn gọn là “Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.” hoặc trong doanh nghiệp thì sẽ là người đứng đầu doanh nghiệp xem xét và quyết định. Tùy thuộc vào cơ quan tiếp nhận mà người xem xét sẽ là người nắm giữ chức vụ cao nhất và có thẩm quyền ra quyết định tương ứng.

Cuối cùng thì bạn cần ký, ghi rõ họ tên, chức vụ tương ứng và đóng dấu.

3. Một số lưu ý với mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

- Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng được lập sẽ cần đảm bảo về hình thức lẫn nội dung. Đầy đủ thông tin thiết yếu và trình bày rõ ràng, tờ trình phải chỉn chu, không quăn góc hay bị rách, nhăn nhúm.

- Tờ trình được ký và đóng dấu đầy đủ để đảm bảo được lập theo đúng quy trình, quy định đề ra.

- Không mắc lỗi sai chính tả trong tờ trình khi tờ trình được gửi tới cấp trên.

- Tải mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn nhất

Tải mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn
Tải mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng chuẩn

Để việc làm tờ trình đề nghị khen thưởng được nhanh chóng, đúng quy chuẩn thì bạn có thể sử dụng mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng dưới đây. Đây là mẫu tờ trình chuẩn và được sử dụng phổ biến trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

Link tải: mau-to-trinh-de-nghi-khen-thuong.doc

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng. Mong rằng bài viết đã giúp bạn làm rõ về văn bản này trong quá trình tìm hiểu cũng như nắm bắt chính xác về cách soạn thảo tờ trình sao cho đúng và chuẩn xác nhất.

Mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi và cách soạn thảo chuẩn cho bạn

Mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi là gì và soạn thảo như thế nào? Tải mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi chuẩn!

Mẫu đơn tố cáo cho vay nặng lãi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.