close
cách
cách cách cách cách cách

Cách soạn thảo mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng là đơn xin cần thiết trong quá trình lao động nếu như bạn có nhu cầu muốn tạm hoãn hợp đồng. Để có thể biết được cách viết rõ ràng và chi tiết, bạn đọc có thể theo dõi bài viết sau đây của vieclam123.vn để có thể hiểu rõ hơn về cách viết thỏa thuận này nhé!

1. Tìm hiểu thông tin về mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng

1.1. Quy định chung về thỏa thuận hoãn hợp đồng

Vấn đề tạm hoãn hợp đồng trở thành nội dung pháp luật từ năm 1987. Khi đó, nước ta bắt đầu chuyển đổi kinh tế sang định hướng thị trường để đảm bảo được các quyền tự do cho các bên chủ thể. Hiện nay, hợp đồng lao động được tạm hoãn đối với trường hợp: người người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định, trường hợp bị tạm giữ, tạm giam và trường hợp khác theo các bên thỏa thuận.

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng được hiểu là tạm dừng việc thực hiện hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định. Việc tạm hoãn hợp đồng sẽ dựa vào các lý do theo như pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận đối với hai bên.

Tạm dừng thực hiện lao động trong một thời gian
Tạm dừng thực hiện lao động trong một thời gian

Khi thời hạn tạm hoãn kết thúc thì người sử dụng lao động cần phải nhận người lao động trở lại làm việc. Nếu như người lao động không đến đơn vị thì hợp đồng lao động có thể sẽ bị chấm dứt theo như quy định chung.

Trong trường hợp tạm hoãn vì người lao động bị tạm giam, tạm giữ thì việc nhận lại người lao động làm việc sẽ phụ thuộc vào lỗi của người lao động và sự liên quan đến công việc trong quan hệ lao động. Nếu như việc tạm giam có liên quan đến quan hệ lao động và người lao động không có lỗi thì người sử dụng sẽ nhận họ làm việc cũ trở lại.

1.2. Cách viết mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng

1.2.1. Mở đầu thỏa thuận

Trong phần mở đầu của mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng sẽ có các nội dung về Quốc hiệu, tiêu ngữ và tên đơn để đảm bảo được cấu trúc của mẫu đơn thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng. Nội dung của Quốc hiệu và tiêu ngữ sẽ được trình bày ở giữa của lá đơn “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Nội dung của Quốc hiệu viết in hoa và tiêu ngữ viết hoa chữ cái đầu sau dấu gạch giữa, được trình bày giống bên trên. Sau đó là tên đơn “ĐƠN THỎA THUẬN TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG”. Tên đơn vẫn trình bày ở giữa nhưng cần phải viết cơ chữ to hơn các nội dung khác. Đồng thời phải được in đậm để đảm bảo được tên đơn trở nên rõ ràng nhất.

Các thông tin mở đầu thỏa thuận
Các thông tin mở đầu thỏa thuận

1.2.2. Nội dung chính của thỏa thuận

Trong nội dung chính của thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng, nội dung đầu tiên cần phải đề cập đến là nội dung “Kính gửi”. Trong phần này sẽ ghi thông tin của lãnh đạo công ty nơi cá nhân đó làm việc.

Sau khi đã hoàn thành phần kính gửi sẽ trình bày tất cả các thông tin của người viết thỏa thuận tạm hoãn. Các thông tin về việc tạm hoãn trong mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng bao gồm: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ thường trú, Chỗ ở hiện tại, Số CMND, CCCD (ngày cấp, nơi cấp), Số điện thoại. Đây là tất cả các thông tin cá nhân mà người viết đơn cần phải đưa vào để nội dung của thỏa thuận được thỏa thuận đó.

Sau đó cần trình bày lý do tạm hoãn của bản thân. Trước khi viết lý do tạm hoãn cần đưa ra thông tin về ngày tháng năm ký kết hợp đông và vị trí làm việc tại công ty. Sau đó bạn sẽ trình bày lý do của bản thân để thực hiện mong muốn hoãn hợp đồng. Khi đã đưa ra xong lý do phù hợp thì cần phải có một câu kết luận cho việc không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Cần nêu cụ thể số hợp đồng từ ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc.

Cuối cùng sẽ bày tỏ mong muốn, rằng công ty sẽ cho phép cá nhân được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động kể từ ngày  tháng năm cụ thể.

Nội dung trong thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng
Nội dung trong thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng

Tải Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng ngay tại đây!

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng chuẩn nhất

1.2.3. Phần kết thỏa thuận

Trong phần kết của mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng bạn cần đưa ra thông tin về việc tạm hoãn hợp đồng đã được quy định trước đó “Các điều khoản cụ thể có liên quan đến việc tạm hoãn thực hiện Hợp đồng sẽ được quy định rõ trong thỏa thuận tạm hoãn Hợp đồng hoặc một văn bản khác được hai bên chấp nhận thuận thông qua.”

Tiếp đến là bày tỏ mong muốn của bản thân về việc mong ban lãnh đạo sẽ xem xét và chấp thuận yêu cầu của cá nhân đó “Kính mong ban lãnh đạo công ty sẽ  xem xét và chấp thuận yêu cầu tạm hoãn hợp đồng của tôi”. Sau đó gửi một lời cảm ơn đến họ “Trân trọng cảm ơn!”

Cuối cùng là thông tin về thời gian viết đơn và tên, chữ ký của người viết thỏa thuận “……, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)”. Đây là thông tin bắt buộc phải có để người nhận có thể biết được người nộp đơn là ai và đó có phải là một lá đơn nghiêm túc hay không.

Nội dung phần kết của đơn thỏa thuận
Nội dung phần kết của đơn thỏa thuận

2. Các trường hợp phải tạm hoãn hợp đồng lao động

Trong Điều 30 của Luật Lao động năm 2019 quy định về trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động gồm có:

- Người lao động  phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia vào Dân quân tự vệ

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự

- Người lao động phải chấp hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Là lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật trên

- Người lao động sẽ được bổ nhiệm làm quản lý tại doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Người lao động nhận ủy quyền thực hiện các quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước với phần vốn nhà nước trong doanh nghiệp.

- Người lao động được nhận ủy quyền.

Theo căn cứ vào quy định của pháp luật thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động việc tạm hoãn thực hiện mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng trong 1 tháng. Việc người lao động có thể được tạm hoãn thực hiện hợp đồng hay không sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của hai bên.

Một số trường hợp tạm hoãn hợp đồng làm việc
Một số trường hợp tạm hoãn hợp đồng làm việc

Bên cạnh đó, các trường hợp người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ. Người lao động sẽ nhận được ủy quyền và thực hiện những trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Người lao động có thể nhận được ủy quyền để thực hiện các quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác. Có những trường hợp khác do hai bên thỏa thuận và được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trong khoảng thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng thì người lao động sẽ không được hưởng các chế độ về lương hay các quyền và lợi ích đã giao kết trong ở hợp đồng lao động. Trừ trường hợp hai bên có những thỏa thuận hoặc các quy định khác của pháp luật.

Không được hưởng chế độ nào khi hoãn hợp đồng
Không được hưởng chế độ nào khi hoãn hợp đồng

Trên đây là các thông tin về hướng dẫn soạn thảo mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng chuẩn nhất mà bạn nên biết. Dựa vào nội dung đã được hướng dẫn ở trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng để soạn một thỏa thuận hợp đồng khi cần. Hy vọng rằng với những thông tin quan trọng vừa đưa ra có thể mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích. Để có thể theo dõi nhiều dạng đơn xin hay các loại văn bản khác của vieclam123.vn bạn đọc hãy truy cập vào đây để có thể cập nhật được nhiều kiến thức thú vị hơn nữa.

Tìm hiểu về hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật

Nội dung của hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật là gì? Viết mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật như thế nào cho chính xác? Hướng dẫn viết mẫu hợp này có ngay tại bài viết dưới đây!

Mẫu hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.