close
cách
cách cách cách cách cách

Chia sẻ cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Chỉ huy trưởng công trình là một thành phần cá nhân rất quan trọng trong các tổ chức thi công xây dựng. Khi doanh nghiệp đưa ra quyết định giao phó cho một cá nhân bất kỳ đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trình thì sẽ phải cần đến biểu mẫu quyết định. Vậy hãy cùng theo dõi sau đây chi tiết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình để biết cách viết chuẩn xác nhất nhé!

1. Tìm hiểu chung về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Cho những ai chưa biết thì chỉ huy trưởng công trình là một chức danh của một cá nhân được các tổ chức, doanh nghiệp thi công xây dựng giao phó để làm nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của thi công theo một dự án hoặc công trình cụ thể nào đó. Đây là sẽ người chịu hoàn toàn trách nhiệm trực tiếp trong thi công, xây lắp và có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hiệu quả của doanh nghiệp xây dựng đó.

Như vậy, qua đây chúng ta có thể thấy được rằng đây là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Vì thế, khi những người có thẩm quyền giao phó vị trí này cho bất kỳ ai trong doanh nghiệp của mình thì sẽ đều phải lập mẫu quyết định bổ nhiệm để cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp cũng như cá nhân được bổ nhiệm biết rõ thông tin.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình
Tìm hiểu chung về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình là biểu mẫu sử dụng để bổ nhiệm nhân sự thực hiện nhiệm vụ theo mô tả công việc chỉ huy trưởng công trình theo đúng quy định đã được ban hành Nghị định của Chính phủ.

Từ mẫu quyết định bổ nhiệm này thì toàn bộ nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp sẽ biết được cá nhân nào được giao phó vị trí chỉ huy trưởng công tình và sẽ thực hiện đúng trọng trách và vai trò của mình. Đồng thời cá nhân được đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trình sẽ thực hiện các công việc theo đúng quyền hành được giao phó và sẽ chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về những công việc chỉ huy của mình.

2. Bật mí nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

2.1. Khi nào cần quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình?

Với nội dung phần trên thì chắc hẳn bạn đã biết được mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình là gì. Vậy, khi nào cần đến mẫu quyết định bổ nhiệm này và cá nhân bổ nhiệm cần phải đảm bảo được những điều kiện như thế nào? Những cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trình sẽ cần phải đảm bảo được những điều kiện như sau:

Thông tin cần biết về mẫu quyết định bổ nhiệm
Thông tin cần biết về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

- Trước hết phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1 hoặc đã từng làm chỉ huy trưởng công trường từ cấp 1 hoặc công trình cùng cấp.

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng hai hoặc đã từng làm chỉ huy trưởng cấp 2 hoặc 3 trở lên. Hạng này thì khi đưa ra mẫu quyết ddingj thì chỉ huy trưởng đó sẽ chỉ được làm loại công trình tương đương trước đó.

- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 3 hoặc từng tham gia thi công xây dựng từ cấp 3 hoặc hai công trình cấp 4 cùng loại.

Như vậy, để được công nhận và được các cấp trên đưa ra mẫu quyết định chỉ huy trưởng công trình thì bạn sẽ cần phải đảm bảo được những điều kiện như trên. Ngoài ra thì chức danh này sẽ chỉ được hoạt động theo một phạm vi nhất định của pháp luật.

2.2. Cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Cũng như bao mẫu quyết định bổ nhiệm khác thì mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sẽ gồm nhiều phần thông tin khác nhau và trong đó sẽ được chia thành 3 phần chính là mở đầu, nội dung và kết thúc mẫu quyết định. Và sau đây sẽ là cách viết chi tiết từng phần cho bạn.

Viết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình
Cách viết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

2.2.1. Phần nội dung mở đầu biểu mẫu

Mở đầu biểu mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sẽ bao gồm các thông tin cơ bản và quen thuộc như sau:

- Quốc hiệu và tiêu ngữ, phần nội dung này bạn sẽ viết ở chính giữa mẫu quyết định của mình. Trong đó tên của quốc hiệu sẽ viết in hoa, căn đậm còn tiêu ngữ sẽ viết in hoa chữ cái đầu và được liên kết với nhau bằng các gạch nối. Phần viết quốc hiệu, tiêu ngữ là phần nội dung khác cơ bản cho nên sẽ không có gì đặc biệt so với những văn bản thông thường khác.

- Tiếp đến sẽ là tên của biểu mẫu, biểu mẫu này sẽ được viết với tiêu đề là “QUYẾT ĐỊNH” và ngay phần nội dung dưới sẽ được viết là “V/v bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình”.

- Nội dung tiếp đến trong mẫu quyết định bổ nhiệm ở phần này chính là những căn cứ để bổ nhiệm cũng như lập lên mẫu quyết định. Các căn cứ này sẽ gồm những căn cứ như sau: chức năng và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, tình hình thi công của doanh nghiệp, đề nghị của chủ doanh nghiệp,...

Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình
Quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình cách viết

Như vậy, về cơ bản thì phần đầu của quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình sẽ bao gồm những thông tin trên. Đây đều là những nội dung cơ bản và tương tự như các mẫu quyết định khác thường thấy.

2.2.2. Cách viết nội dung và phần kết thúc biểu mẫu

Tiếp đến sẽ là phần chính của mẫu quyết định bổ nhiệm, trong phần chính của biểu mẫu này sẽ các điều khoản được đưa ra cho cá nhân được đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trình. Những điều khoản trong quyết định sẽ là những thông tin như sau:

- Điều 1 là thông tin cá nhân được bổ nhiệm vị trí chỉ huy trưởng công trình. Trong đó nội dung điều này cần chỉ rõ tên, vị trí đang đảm nhiệm trong doanh nghiệp và thông tin được giao phó nhiệm vụ chỉ huy trưởng công trình tại công trình cụ thể nào.

- Điều số 2 là trách nhiệm của cá nhân được bổ nhiệm, trong điều khoản này cần chỉ rõ đối tượng được bổ nhiệm sẽ có trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ đạo, điều hành thi công theo quy định quản lý chất lượng kèm theo nghị định của chính phủ.

Chi tiết nội dung quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình
Chi tiết nội dung quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình đầy đủ

- Điều 3 chính là hiệu lực của quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình. Thời gian có hiệu lực cần ghi rõ ngày bao nhiêu, tháng và năm cụ thể đồng thời chỉ rõ ra các cá nhân có liên quan đưa ra quyết định thi hành.

Cuối cùng, ở phần cuối của mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình chính là thông tin ngày tháng năm lập mẫu cùng với chữ ký của giám đốc ban hành ra quyết định và nơi nhận quyết định.

Phần dưới đây là file chi tiết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình. Nếu như bạn chưa rõ về biểu mẫu này thì có thể tải về và tham khảo để dùng khi cần đến.

mau-quyet-dinh-bo-nhiem-chi-huy-truong-cong-trinh.doc

2.3. Lưu ý về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

Như vậy, nội dung phần trên đã chia sẻ đến cho bạn cách chuẩn bị mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình. Nhưng sau đây là một số điều bạn cần phải lưu ý và nắm rõ.

- Mẫu quyết định này sẽ cần phải được đưa ra bởi một người có thẩm quyền trong doanh nghiệp và được lập một cách công khai.

- Biểu mẫu cần được soạn thảo bằng hình thức đánh máy trên giấy A4 để thể hiện sự chuyên nghiệp. Khi lập xong cần trao tay cho đối tượng được bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình cùng với những bộ phận khác trong doanh nghiệp xây dựng.

Lưu ý về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng
Lưu ý về mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình

- Cá nhân được giao phó nhiệm vụ chỉ huy trưởng công trình sẽ cần phải làm đúng những trọng trách của bản thân sau khi nhận mẫu quyết định. Đồng thời các cá nhân khác trong doanh nghiệp cũng cần phải tuân thủ theo những công việc mà chỉ huy trưởng giao phó để tuân thủ theo đúng chức năng của quyết định bổ nhiệm đã ban hành.

- Những thông tin trong mẫu quyết định cần phải rõ ràng và chính xác. Bên cạnh đó thì mẫu quyết định để có hiệu lực thì giám đốc doanh nghiệp sẽ cần phải ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức vụ.

Trên đây là những bật mí đến bạn về chi tiết mẫu quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trình. Mong rằng nội dung bài viết đem đến cho bạn nội dung hữu ích và cần thiết.

Giấy xin phép nghỉ ốm

Bạn đang cảm thấy sức khỏe của mình không được ổn và cần nghỉ ngơi ở nhà nhưng chưa biết cách viết giấy xin phép nghỉ ốm sao cho thật chuẩn? Đừng lo lắng vì bài viết sau đây sẽ bật mí đến bạn cách viết giấy xin phép nghỉ ốm thật đầy đủ và hiệu quả.

Giấy xin phép nghỉ ốm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.