close
cách
cách cách cách cách cách

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản và những thông tin mà bạn cần biết

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi một bên chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho một bên khác mà không yêu cầu trao đổi tài sản ngang giá hoặc đền bù bằng tiền thì được xét vào trường hợp tặng cho tài sản. Những tài sản có giá trị lớn khi được cho tặng thường sẽ kèm theo hợp đồng. Khi ấy, bên cho tặng và bên nhận sẽ cùng ký vào hợp đồng cho tặng tài sản. Tải về mẫu hợp đồng tặng cho tài sản và tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan trong bài viết sau đây nhé!

1. Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản và những gì bạn cần biết

1.1. Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản sử dụng trong trường hợp nào?

Trong xã hội hiện nay, việc tặng cho tài sản diễn ra rất phổ biến. Đối với những tài sản lớn thì tranh chấp xảy ra song song với quá trình cho tặng tài sản là không hề ít. Chính vì vậy mà khi cho tặng tài sản có giá trị lớn thì cần có giấy tờ làm chứng. Giấy tờ mà chúng ta nói đến ở đây chính là hợp đồng cho tặng tài sản.

Giao dịch tặng cho tài sản diễn ra phổ biến
Giao dịch tặng cho tài sản diễn ra phổ biến

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản cũng đã được quy định tại Điều 467 của Bộ luật dân sự năm 2015. Hợp đồng này có thể được hiểu là văn bản ghi lại giao dịch và sự thỏa thuận giữa bên tặng cho và bên nhận. Trong đó tài sản được bên tặng cho trao cho bên nhận mà bên nhận không cần phải đền bù bằng tiền hoặc tài sản khác có giá trị tương đương.

Hoặc cũng có trường hợp bên tặng cho sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên nhận nếu bên nhận đáp ứng được điều kiện nào đó hoặc hoàn thành một nghĩa vụ nào đó. Nhìn chung, điều này phụ thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên.

Hợp đồng cho tặng tài sản lại được chia thành hai loại nhỏ hơn dựa trên loại tài sản được cho tặng, đó là: Hợp đồng cho tặng tài sản là bất động sản và hợp đồng cho tặng tài sản là động sản.

Hợp đồng tặng cho tài sản có thể tồn tại ở dạng lời nói được ghi âm lại hoặc hợp đồng giấy. Đối với hợp đồng cho tặng tài sản ở dạng giấy thì cần có công chứng và có chữ ký hợp lệ của các bên tham gia.

Cho tặng tài sản có giá trị lớn khuyến nghị làm thành hợp đồng
Cho tặng tài sản có giá trị lớn khuyến nghị làm thành hợp đồng

1.2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản được sử dụng để ghi chép lại nội dung của giao dịch cho tặng tài sản. Hợp đồng có thể được thực hiện tại phòng công chứng dưới sự chứng kiến của công chứng viên hoặc được thực hiện trước đó nhưng sau khi hoàn thành cần mang đi công chứng. Tiếp theo,chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách soạn thảo và hoàn thiện mẫu hợp đồng tặng cho tài sản né!

Trước khi đến với phần hướng dẫn soạn thảo, mời quý bạn đọc tải về mẫu hợp đồng tặng cho tài sản trong liên kết sau đây.

mau-hop-dong-cho-tang-tai-san.doc

1.2.1. Thông tin về bên tặng cho và bên nhận

Trong phần đầu tiên của mẫu hợp đồng tặng cho tài sản sẽ ghi chú thông tin về bên tặng cho tài sản và bên nhận. Nếu hợp đồng được lập tại phòng công chứng dưới sự chứng kiến của công chứng viên thì trước khi ghi thông tin về bên tặng cho và bên nhận tài sản.

Mẫu hợp đồng cho tặng tài sản
Mẫu hợp đồng cho tặng tài sản

Thông tin về bên tặng cho tài sản và bên nhận tài sản bao gồm:

- Họ và tên.

- Ngày tháng năm sinh.

- Số CCCD/ CMND, ngày cấp và nơi cấp.

- Địa chỉ hộ khẩu thường trú.

Trong trường hợp chủ thể cho tặng tài sản hoặc bên nhận là tổ chức thì những thông tin cần được cung cấp trong phần này bao gồm:

- Tên tổ chức.

- Địa chỉ trụ sở chính hoặc trụ sở đặt chi nhánh nếu bên tặng cho tài sản là chi nhánh.

- Mã số thuế.

- Thông tin về người đại diện cho tổ chức (Bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, số CCCD/ CMND cùng ngày cấp và nơi cấp).

- Thông tin về văn bản ủy quyền.

1.2.2. Điều khoản liên quan đến tài sản cho tặng

Sau phần ghi chép thông tin về bên cho tặng và bên nhận tài sản ở phần đầu của mẫu hợp đồng tặng cho tài sản, tiếp theo là điều khoản liên quan đến nội dung cho tặng tài sản mà trước tiên là những điều khoản liên quan đến tài sản được cho tặng.

Thứ nhất, thông tin chi tiết về tài sản được cho tặng. Cụ thể ở phần này sẽ có một bản mô tả ngắn gọn và đầy đủ các chi tiết liên quan đến tài sản được cho tặng.

Điều khoản liên quan đến tài sản cho tặng
Điều khoản liên quan đến tài sản cho tặng

Thứ hai là về điều kiện cho tặng tài sản cũng cần được ghi rõ. Nếu không có điều kiện nào thì chỉ cần ghi chú lại là việc cho tặng tài sản không có thêm điều kiện nào đi kèm.

1.2.3. Điều khoản chi tiết về việc cho tặng tài sản

Sau khi hoàn thành các điều khoản liên quan đến thông tin về tài sản được cho tặng thì trong hợp đồng cần có thêm các điều khoản ghi chép lại nội dung giao dịch cho tặng tài sản, cụ thể là thời gian, địa điểm và phương thức tiến hành cho tặng tài sản, quyền sở hữu của bên nhận đối với tài sản được tặng cho.

Bên cạnh đó, trong mẫu hợp đồng tặng cho tài sản cũng không thể thiếu được điều khoản quy định ai sẽ là người chịu trách nhiệm về các khoản thuế, lệ phí liên quan đến giao dịch tặng cho tài sản.

1.2.4. Phương thức giải quyết tranh chấp và cam đoan của các bên

Việc cho tặng tài sản đôi khi có thể phát sinh thêm những mâu thuẫn hoặc tranh chấp sau này. Để có thể xử lý tốt những trường hợp phát sinh thì trong hợp đồng cũng cần nêu rõ phương thức giải quyết tranh chấp, cũng như cam đoan của các bên.

Phương thức giải quyết tranh chấp và cam đoan của các bên
Phương thức giải quyết tranh chấp và cam đoan của các bên

Cam đoan về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên cũng cần được ghi rõ trong hợp đồng. Trong đó chứa các điều khoản liên quan đến một số nội dung sau đây:

- Cam kết về tính chính xác và trung thực của các thông tin được ghi trong hợp đồng.

- Tài sản tặng cho là tài sản hợp pháp, không thuộc diện tranh chấp và cũng không liên quan tới bát kỳ bản án nào.

- Hợp đồng được giao kết dựa trên tinh thần tự nguyện, người cho tặng và người nhận tài sản đều nhận thức rõ và có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự trong quá trình cho tặng tài sản và ký kết hợp đồng.

2. Một số thông tin khác liên quan đến mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

Đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản là rất rộng, bao gồm những tài sản thuộc cả hai nhóm động sản và bất động sản. Đối với trường hợp tặng cho động sản thì hiệu lực của hợp đồng được bắt đầu từ thời điểm bên nhận được bàn giao tài sản. Trường hợp phải đăng ký sở hữu tài sản thì sau khi tài sản được đăng ký hoàn tất hợp đồng mới có hiệu lực.

Tài sản được tặng cho là bất động sản thì bắt buộc làm hợp đồng
Tài sản được tặng cho là bất động sản thì bắt buộc làm hợp đồng

Trường hợp tặng cho bất động sản thì bắt buộc phải chứng thực hợp đồng và phải đăng ký quyền sở hữu nếu cần thiết. Sau khi đăng ký hoàn tất thì hợp đồng mới có hiệu lực. Đối với bất động sản không cần đăng ký quyền sở hữu thì hiệu lực của hợp đồng được tính từ thời điểm tài sản được bàn giao.

Trên đây, bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc mẫu hợp đồng tặng cho tài sản mới nhất theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 và một số thông tin liên quan đến hợp đồng, cũng như giao dịch cho tặng tài sản. Đối với trường hợp tài sản được tặng cho là bất động sản thì việc công chứng là bắt buộc. Trường hợp tài sản được tặng cho là động sản thì cũng khuyến khích công chứng hợp đồng.

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản là gì? Hiệu lực của mẫu hợp đồng cầm cố tài sản được tính như thế nào? Tìm hiểu về mẫu hợp đồng này trong bài viết sau đây nhé!

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.