close
cách
cách cách cách cách cách

Nội dung mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán được viết thế nào?

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là mẫu hợp đồng dân sự. Trong đó bên cung ứng dịch vụ kế toán có nghĩa vụ thực hiện công việc theo thỏa thuận đối với bên sử dụng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ sẽ có nghĩa vụ trả tiền cho bên cung cấp. Để có thể hiểu hơn về nội dung cụ thể của dịch vụ này mời bạn đọc hãy đọc bài viết sau đây của vieclam123.vn để tìm hiểu các thông tin về mẫu hợp đồng này nhé!

1. Tìm hiểu thông tin về hợp đồng dịch vụ kế toán

1.1. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán được hiểu là gì?

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là hợp đồng về thỏa thuận giữa hai bên là bên cung cấp dịch vụ kế toán và bên thuê dịch vụ kế toán. Bên cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện những công việc về nghiệp vụ kế toán cho bên thuê dịch vụ và bên thuê dịch vụ sẽ trả tiền dịch vụ cho bên cung cấp dịch vụ kế toán.

Bên cung ứng dịch vụ kế toán sẽ có nghĩa vụ là thực hiện các công việc đúng với chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm thoả thuận. Bên cung ứng không được giao cho người khác làm thay nếu như không được sự đồng ý của bên thuê dịch vụ. Ngoài ra, cần phải bảo quản và giao lại cho bên thuê tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ. Cần phải giữ bí mật thông tin trong thời gian làm dịch vụ và bồi thường các thiệt hại nếu như làm mất mát, hư hỏng tài liệu và phương tiện được giao,... Có quyền yêu cầu bên thuê cung cấp các thông tin, tài liệu và phương tiện, hay thay đổi những điều kiện, dịch vụ vì lợi ích bên thuê và yêu cầu bên thuê trả tiền công.

Bên thuê dịch vụ kế toán có nghĩa vụ cung cấp với bên làm dịch vụ các thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc. Nếu như có các thỏa thuận về việc thực hiện dịch vụ đòi hỏi thì phải trả tiền cho bên làm dịch vụ theo như thỏa thuận. Ngoài ra, cần phải yêu cầu bên làm dịch vụ thực hiện công việc đúng về chất lượng, số lượng và thời hạn cùng với các thỏa thuận khác. Nếu bên làm dịch vụ vi phạm nghĩa vụ thì có quyền hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thỏa thuận về dịch vụ kế toán giữa hai bên
Thỏa thuận về dịch vụ kế toán giữa hai bên

1.2. Mục đích của hợp đồng dịch vụ kế toán

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán có mục đích là thực hiện các công việc như giám sát chi phí và kết quả kinh doanh và thực hiện những quyết toán của bên có nhu cầu. Bên cung cấp dịch vụ kế toán sẽ đáp ứng nhu cầu của bên thuê và sự cung ứng dịch vụ mà bên thuê cung cấp.

Đây là hợp đồng ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên trên cơ sở tự nguyện về mặt ý chí và không vi phạm pháp luật. Hợp đồng sẽ ràng buộc về nghĩa vụ và đảm bảo được quyền lợi của các bên. Hai bên sẽ thực hiện nghĩa vụ giống với thỏa thuận đã có trong hợp đồng. Đó là cơ sở để hai bên có thể giải quyết các tranh chấp nếu có và thỏa thuận về phương thức tranh chấp nếu xảy ra.

1.3. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ kế toán là các hoạt động về nghiệp vụ kế toán. Nhiệm vụ chung của dịch vụ này là thực hiện và phản ánh kịp thời những chi phí, nghiệp vụ phát sinh, giá thành sản xuất và xác nhận đúng kết quả kinh doanh và theo dõi việc kiểm tra và đảm bảo tài sản cho doanh nghiệp được an toàn. Bên cạnh đó, cần phải quản lý và giám sát chặt chẽ những tình hình về việc thực hiện, định mức sử dụng nguyên vật liệu và đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Các hoạt động về nghiệp vụ kế toán đối với một tổ chức hay doanh nghiệp
Các hoạt động về nghiệp vụ kế toán đối với một tổ chức hay doanh nghiệp

2. Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán

2.1. Các nội dung trong hợp đồng dịch vụ kế toán

2.1.1. Phần mở đầu hợp đồng dịch vụ kế toán

Trong phần đầu của mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán cần phải có các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, các căn cứ và thông tin về hai bên trong hợp đồng.

Thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ sẽ được trình bày ở giữa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Số:/……”

Các thông tin về căn cứ và thông tin của hai bên sẽ được trình bày ở lề bên trái “Căn cứ vào Bộ Luật dân sự

Căn cứ vào nhu cầu cùng với khả năng của hai đơn vị.

Hôm nay, ngày…. tháng….năm….., chúng tôi gồm:”

Cuối cùng là trình bày các thông tin về hai bên tham gia là bên A và bên B. Trong đó gồm các thông tin về tên công ty, đại diện, chức vụ, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại,...

Một số thông tin mở đầu hợp đồng dịch vụ kế toán
Một số thông tin mở đầu hợp đồng dịch vụ kế toán

2.1.2. Nội dung chính hợp đồng dịch vụ kế toán

Nội dung của mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán gồm có các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên về việc thực hiện dịch vụ kế toán. Trong đó sẽ có các điều khoản được ghi rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên.

Điều 1: Nội dung của hợp đồng, gồm hai vấn đề cần trình bày đó là kê khai hàng tháng và quyết toán hàng năm. 

Điều 2: Thông tin về chi phí dịch vụ và phương thức thanh toán.

Điều 3: Phương thức thực hiện và thời hạn của hợp đồng

Điều 4: Trách nhiệm của các bên gồm bên A và bên B

Điều 5: Những điều khoản chung của hai bên

Đây là những nội dung chính trong hợp đồng. Dựa và những yêu cầu và thỏa thuận chung giữa hai bên mà trong các điều khoản sẽ có các thông tin khác nhau. Các thông tin trong điều khoản cần phải ghi một cách rõ ràng và cụ thể thì người đọc và người tham gia mới có thể hiểu kỹ các vấn đề.

Các điều khoản trình bày trong hợp đồng
Các điều khoản trình bày trong hợp đồng

Tham khảo mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán ngay tại đây!

Tải hợp đồng dịch vụ kế toán chuẩn nhất

2.1.3. Phần kết hợp đồng dịch vụ kế toán

Phần kết của mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán là nội dung ngắn gọn nhất nhưng cũng là nội dung không thể thiếu để các nội dung có trong hợp đồng có giá trị pháp lý. Trong phần này cần phải có tên và chữ ký của hai bên tham gia là bên A và bên B. Đây là nội dung bắt buộc không thể thiếu trong hợp đồng. Nếu như thiếu một trong hai chữ ký của các bên thì văn bản sẽ không có giá trị pháp lý và không còn hiệu lực nữa.

Chữ ký xác nhận của hai bên tham gia hợp đồng
Chữ ký xác nhận của hai bên tham gia hợp đồng

2.2. Chú ý khi viết hợp đồng dịch vụ kế toán

Khi viết hợp đồng dịch vụ kế toán thì phải viết đầy đủ các thông tin của cả hai bên, bao gồm thông tin của bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ.

Hợp đồng cần phải nêu rõ được nội dung công việc, địa điểm thực hiện và thời gian giải quyết các vấn đề đưa ra.

Trình bày rõ thông tin về chi phí dịch vụ và phương thức thanh toán dịch vụ.

Nêu cụ thể trách nhiệm của mỗi bên, nếu không thực hiện đúng như cam kết thì hậu quả pháp lý xảy ra là gì và trách nhiệm bồi thường như thế nào.

Nếu như trong trường hợp bên cung cấp dịch vụ vi phạm nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ kế toán và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Chú ý ghi đầy đủ các thông tin cần thiết
Chú ý ghi đầy đủ các thông tin cần thiết

Trên đây là những nội dung cơ bản về mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán. Mong rằng với những thông tin mà bài đọc vừa cung cấp, có thể giúp cho bạn đọc soạn được hợp đồng dịch vụ kế toán một cách chính xác nhất. Để có thể biết nhiều mẫu hợp đồng, văn bản hơn bạn đọc hãy truy cập vào website của vieclam123.vn để biết về các thông tin thú vị đó nhé!

Thông tin về hợp đồng dịch vụ Kế toán trưởng

Hợp đồng dịch vụ Kế toán trưởng được viết như thế nào? Quy trình của hợp đồng dịch vụ Kế toán trưởng gồm những gì? Hãy tìm hiểu về hợp đồng này thông qua bài viết dưới đây bạn nhé!

Hợp đồng dịch vụ Kế toán trưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.