close
cách
cách cách cách cách cách

Viết mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank thế nào?

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank là mẫu giấy cần thiết để bạn có thể thực hiện việc ủy quyền về các giao dịch trong ngân hàng Vietinbank. Để có thể biết rõ hơn về cách viết các nội dung này bạn đọc hãy đọc ngay bài viết về giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank ngay tại bài viết bên dưới đây của vieclam123.vn nhé!

1. Tìm hiểu mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank

1.1. Thế nào là giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank?

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank là mẫu giấy được sử dụng trong các công ty, doanh nghiệp khi muốn thực hiện việc ủy quyền cho cá nhân, kế toán thực hiện quyết định về các giao dịch tại ngân hàng. Khi thực hiện ủy quyền cần phải thực hiện mẫu đơn này bởi đây là mẫu đơn không thể thiếu vì nó có giá trị pháp lý cao.

Sử dụng khi thực hiện việc ủy quyền trong ngân hàng
Sử dụng khi thực hiện việc ủy quyền trong ngân hàng

1.2. Các bước làm giấy ủy quyền với ngân hàng Vietinbank

Để có thể thực hiện được việc làm giấy ủy quyền sẽ có một quy trình đơn giản và không mất quá nhiều thời gian. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch này tại các phòng và chi nhánh giao dịch tại các ngân hàng. Về thủ tục khi thực hiện viết mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank khi thực hiện những giao dịch có liên quan đến tiền và tài sản thì cần phải có sự quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt. Việc này sẽ được thực hiện bởi chủ thể sở hữu tài sản để có thể bảo đảm được quyền và lợi ích của chủ sở hữu. Tuy nhiên, trên thực tế thì các ngân hàng đã ban hành mẫu văn bản ủy quyền riêng để có thể hỗ trợ được khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch. Vậy nên khi thực hiện làm giấy ủy quyền thì bạn sẽ thực hiện bằng các bước:

Bước 1: Bạn có thể đến các Chi Nhánh và Phòng Giao Dịch của ngân hàng mà đã thực hiện mở tài khoản để có thể yêu cầu đến nhân viên ngân hàng nhận hỗ trợ.

Bước 2: Ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn một mẫu Giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Bước 3: Bạn sẽ thực hiện khai báo các thông tin có liên quan đến tài khoản và chủ tài khoản. Các thông tin về người được ủy quyền này phải thật sự chính xác.

Bước 4: Cần lấy dấu xác nhận của nhân hàng và thực hiện giao Giấy ủy quyền cho người giao khi đến ngân hàng làm việc.

Các bước làm giấy ủy quyền tại ngân hàng Vietinbank
Các bước làm giấy ủy quyền tại ngân hàng Vietinbank

1.3. Cách làm mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank

1.3.1. Phần mở đầu của giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank

Trong phần mở đầu của mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank cần phải có nội dung thông tin về Quốc hiệu và tiêu ngữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây là một trong những thông tin cần thiết cần phải trình bày ở đầu tiên. Nội dung này phải được viết in hoa ở Quốc hiệu, còn tiêu ngữ không cần viết in hoa nhưng cần viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi cụm từ sau dấu gạch giữa. Sau đó là tên của giấy ủy quyền “GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG”. Tên của giấy cũng cần phải được viết in hoa và in đậm. Thông tin này cần phải được trình bày ở chính giữa để đảm bảo được về mặt hình thức cho toàn bộ các nội dung trong đơn. Tên  này cần phải viết với cỡ chữ to, viết in hoa và in đậm.

Trình bày các thông tin có trong phần mở đầu
Trình bày các thông tin có trong phần mở đầu

1.3.2. Nội dung chính giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank

Trong phần này người thực hiện ủy quyền sẽ phải trình bày các thông tin về: thông tin kính gửi đến ngân hàng Vietinbank, Họ và tên,  số CMND/Hộ chiếu số (Ngày cấp, Nơi cấp), Địa chỉ thường trú, Ghi thông tin về hộ kinh doanh của mình, thông tin về giấy phép đăng ký kinh doanh (Ngày cấp, Nơi cấp).

Sau đó trình bày các thông tin về chủ tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng hay kỳ phiếu tại ngân hàng Vietinbank. Ghi lần lượt các thông tin này thành từng nội dung cụ thể theo thứ tự.

Tiếp theo trình bày về thông tin của người nhận ủy quyền. Các thông tin của người nhận được ủy quyền sẽ bao gồm: Họ và tên, số CMND/Hộ chiếu (Ngày cấp, Nơi cấp), Địa chỉ thường trú,...

Khi trình bày xong các thông tin cá nhân sẽ trình bày đến phạm vi ủy quyền của người được nhận ủy quyền trong mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank. Trong phạm vi nhận được ủy quyền sẽ chia thành hai nội dung là: Đối với tài khoản thanh toán và Đối với thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu.

Đối với tài khoản thanh toán sẽ có các quyền về: quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch, quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch và nội dung ủy quyền khác.

Đối với thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu quy định về việc rút gốc, rút lãi và rút cả gốc cả lãi.

Sau đó quy định về thời hạn cụ thể của từng mục (ghi ngày tháng năm cụ thể) đến kho có văn bản khác thay thế.

Thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền
Thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền

Tải mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank chuẩn nhất!

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank chuẩn

1.3.3. Phần kết của giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank

Trong phần kết này cần đưa ra được cam kết về trách nhiệm của bản thân “Chúng tôi cam kết về việc ủy quyền này và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Nếu như có các tranh chấp xảy ra giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền thì ngân hàng không phải chịu trách nhiệm nếu cho việc tranh chấp.

Sau đó đưa ra những lưu ý của: Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền về việc thông báo cho Ngân hàng khi xảy ra trường hợp chấm dứt ủy quyền trước thời hạn. Và đưa ra các thông tin về việc hết hiệu lực trong giấy ủy quyền nhưng trách nhiệm với những cam kết vẫn còn có hiệu lực vì bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Cuối cũng sẽ trình bày đến ngày tháng viết mẫu giấy ủy quyền và thông tin về tên và chữ ký của người ủy quyền,  người được ủy quyền và xác nhận Ngân hàng bao gồm xác nhận của Kiểm soát và Trưởng phòng nghiệp vụ. Trong phần này bạn phải trình bày cụ thể về họ và tên và chữ ký của người đã được kể bên trên thì nội dung của giấy ủy quyền mới đầy đủ và có hiệu lực. Vậy nên đây sẽ là những thông tin bắt buộc và cần thiết phải có trong giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank.

Cam kết về trách nhiệm của các bên
Cam kết về trách nhiệm của các bên

2. Lưu ý khi làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Khi thực hiện làm mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank thì bạn cần phải chú ý về những thông tin sẽ được ghi trong giấy ủy quyền. Các thông tin trong giấy này cần phải đảm bảo hoàn toàn chính xác. Vì đây đều là những thông tin cung cấp để có thể phục vụ cho quá trình thực hiện ủy quyền. Nếu như các thông tin bị thiếu hoặc sai trong giấy ủy quyền thì giấy ủy quyền sẽ không được chấp nhận.

Trình bày trong giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank cần phải trình bày một cách rõ ràng. Các thông tin cần phải được trình bày tách nhau ra để các nội dung không quá sát vào nhau khiến các ý không rõ ràng và người đọc sẽ không hiểu được những vấn đề được đưa ra.

Bạn nên kiểm tra lại giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng của mình trước khi gửi đi để đảm bảo các thông tin trong giấy đã đầy đủ và hoàn toàn chính xác. Việc này sẽ đảm bảo cho việc các thông tin sẽ được chỉnh sửa kịp thời tránh mất thời gian nếu như không kịp phát hiện mà đã gửi đi.

Kiểm tra về tính chính xác của các thông tin
Kiểm tra về tính chính xác của các thông tin

Trên đây là các thông tin về giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank. Hy vọng với những thông tin này bạn hoàn toàn có thể soạn được cho mình một mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietinbank chuẩn chỉnh nhé!

Viết cam kết đi làm chưa đủ tuổi như nào?

Trong giấy cam kết đi làm chưa đủ tuổi gồm có những thông tin gì? Nội dung cụ thể có trong giấy cam kết đi làm khi chưa đủ tuổi viết như thế nào? Đọc ngay bài viết bên dưới để biết cách viết cam kết đi làm nếu chưa đủ tuổi tại đây!

Mẫu giấy cam kết đi làm chưa đủ tuổi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.