close
cách
cách cách cách cách cách

Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất và cách viết chi tiết nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi muốn tặng, cho, chuyển nhượng hoặc thế chấp… đất đai, thì việc xác nhận tình trạng sử dụng đất là một trong những bước quan trọng, quyết định tới các thủ tục hành chính đất đai. Lúc này, bạn cần soạn thảo đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất gửi tới cơ quan có thẩm quyền. Vậy bạn biết gì về mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết được thông tin về lá đơn xin xác nhận tình trạng của thửa đất nhé!

1. Một số thông tin về mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất

1.1. Tìm hiểu đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất

Đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất đai là văn bản được soạn thảo khi cá nhân, tổ chức muộn thực hiện những thủ tục hành chính về đất đai, dựa vào đó để thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, giao dịch, cấp giấy chứng nhận, tặng cho…

Tìm hiểu đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất
Tìm hiểu đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất

Theo Luật Đất đai 2013 quy định trong Điều 188, để có thể thực hiện những thủ tục về đất như tặng, cho, chuyển nhượng, góp vốn thì cần phải đảm bảo không có tranh chấp xảy ra, cụ thể cần đảm bảo có các điều kiện sau: Đất không có tranh chấp, vẫn còn thời hạn sử dụng đất, có giấy chứng nhận đất theo quy định, quyền sử dụng đất không bị kê biên để thực hiện đảm bảo thi hành án.

Yếu tố tiên quyết nhất để có thẻ được cấp sổ đỏ đối với những trường hợp cần cấp sổ đỏ là thửa đất này cần đảm bảo không có tranh chấp. Theo đó, dựa vào Luật Đất Đai, những hộ gia đình không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì để được cấp sổ đỏ thì cần đảm bảo các điều kiện dưới đây:

- Cá nhân, hộ gia đình không có các giấy tờ trong Điều 100 của Luật này và đang sử dụng đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành và có hộ khẩu thường trú tại địa phương, tham gia sản xuất trực tiếp nông lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản tại những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn, đã được Ủy ban nhân dân xã xác nhận cá dân, hộ gia đình đó đang sử dụng mảnh đất ổn định và không xảy ra tranh chấp thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và những tài sản gắn liền theo đất.

Điều kiện được xác nhận tình trạng thửa đất và cấp sổ đỏ
Điều kiện được xác nhận tình trạng thửa đất và cấp sổ đỏ

- Cá nhân, hộ gia đình đã sử dụng đất ổn định trước ngày 01/7/2004 và không có các giấy tờ theo quy định tại Điều 100 luật này, không vi phạm pháp luật về đất đai, đã được Ủy ban nhân dân xã xác nhận phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và không có tranh chấp, đối với nơi có quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng khi cấp sổ đỏ trong trường hợp này thì sẽ dựa theo 3 yếu tố gồm quá trình sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất. Điều kiện tiên quyết nhất là đất này không có tranh chấp trong quá trình sử dụng và để xác nhận đất không có tranh chấp, sử dụng ổn định, lâu dài thì bạn cần làm mẫu đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất.

1.2. Ai có thẩm quyền xác định tình trạng thửa đất?

Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại Điều 20 và Luật Đất đai tại Điều 101 thì nơi có thẩm quyền xác nhận tình trạng thửa đất là Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể:

- Nếu trên giấy chứng minh quyền sử dụng đất không nêu rõ mục đích sử dụng đất và thời điểm xác lập giấy tờ, hay không có một trong những loại giấy chứng minh quyền sử dụng đất thì cần được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về mục đích sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng đất thực hiện theo cơ sở thu thập ý kiến của của những người cùng cư trú nơi cá nhân, hộ gia đình yêu cầu xác nhận để xác nhận thửa đất đó được sử dụng lâu dài và ổn định.

Ủy ban nhân dân xã là người có thẩm quyền nhận lá đơn
Ủy ban nhân dân xã là người có thẩm quyền nhận lá đơn

- Cá nhân, hồ gia đình sử dụng công trình xây dựng nào đó hoặc có nhà ở trước thời điểm 15 tháng 10 năm 1993 thì sẽ được xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất bởi Ủy ban nhân dân xã.

- Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng các công trình xây dựng, nhà ở trong giai đoạn từ 15/10/1993 đến 01/7/2004  hay đang sử dụng ổn định thửa đất đó vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01/7/2004 thì sẽ được xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất bởi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tóm lại, Ủy ban nhân dân xã chính là cơ quan có thẩm quyền có thể xác nhận tình trạng thửa đất, tình trạng sử dụng đất, xác nhận đất không có tranh chấp, đất sử dụng ổn định, lâu dài và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay những giao dịch khác liên quan tới đất.

2. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất

2.1. Tải về mẫu đơn và lưu ý

Đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất là văn bản hành chính, bạn cần soạn thảo đúng trình tự, thể thức để văn bản đảm bảo tính pháp lý và đúng yêu cầu đề ra. Bạn cần phải chứng minh được bản thân đã sử dụng ổn định, lâu dài thửa đất đó và xác nhận không có tranh chấp xảy ra thì Ủy ban nhân dân xã mới có thể xác nhận tình trạng thửa đất.

Chứng minh đất không có tranh chấp
Chứng minh đất không có tranh chấp

Bên cạnh đó, lá đơn cần đảm bảo viết đúng sự thật, không sai chính tả, không mắc lỗi diễn đạt, các ý cần viết rõ ràng, rành mạch theo đúng quy định. Với lá đơn này, bạn có thể đánh máy hoặc viết tay, nhưng cần phải đảm bảo đúng nội dung và trình bày theo quy định.

Bạn có thể tải mẫu đơn về tại đây:

mau-don-xin-xac-nhan-thua-dat.docx

2.2. Nội dung mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất có những gì?

2.2.1. Phần mở đầu

Trong mẫu đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất không thể thiếu Quốc hiệu, Tiêu ngữ, đây chính là nội dung bắt buộc. Tiếp đó, thời gian làm đơn và địa điểm làm đơn cần được ghi chính xác, cụ thể. Tên lá đơn ứng với mục đích viết đơn của bạn, viết in hoa và trình bày nổi bật: “ĐƠN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THỬA ĐẤT”.

Bên dưới tên đơn, bạn cần đề rõ ràng mục đích viết đơn của mình để làm gì, ví dụ như: “Để yêu cầu cấp sổ đỏ”. Sau đó là phần kính gửi, như đã nêu ở trên, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận lá đơn là Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc sử dụng đất, tình trạng đất của người yêu cầu xác nhận.

Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất chi tiết
Mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất chi tiết

2.2.2. Phần nội dung

Nội dung lá đơn gồm có các nội dung như sau:

- Thông tin cá nhân người yêu cầu xác nhận tình trạng thửa đất: Ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ cư trú, số CMND/ CCCD. Nếu có nhiều người cùng yêu cầu trong hộ gia đình thì đánh số thứ tự 1, 2, 3…

- Mục đích viết đơn và xác nhận tình trạng thửa đất để làm gì: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, cho tặng…

- Thông tin thửa đất cần xác nhận: Ghi rõ địa chỉ thửa đất, số thửa, tờ bản đồ số mất, diện tích sử dụng, vị trí tiếp giáp, ngày cấp sổ đỏ (nếu có), thời hạn sử dụng đất còn bao lâu…

- Về nhà ở, các công trình, tài sản gắn liền với đất nếu có thì cần liệt kê rõ ràng, chi tiết, nêu rõ tên công trình và kết cấu cơ bản của công trình.

Nếu có công trình nhà ở thì cần liệt kê rõ ràng
Nếu có công trình nhà ở thì cần liệt kê rõ ràng

- Phần đề nghị, bạn cần ghi rõ thông tin về việc thửa đất không tranh chấp, sử dụng cư trú ổn định lâu dài, không nằm trong quy hoạch, không bị bảo lãnh, thế chấp, kê biên để thi hành án,... đáp ứng đủ điều kiện thực hiện giao dịch và đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

2.2.3. Phần kết thúc

Cuối cùng, người yêu cầu xác nhận tình trạng sử dụng đất ghi rõ họ tên ở góc cuối lá đơn, và cam đoan những gì bản thân nêu trong lá đơn là sự thật. Đồng thời, bạn cần gửi đề một mục là xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường về tình trạng sử dụng đất.

Trên đây là mẫu đơn xin xác nhận tình trạng thửa đất chi tiết nhất. Sau khi soạn thảo xong lá đơn, bạn gửi lá đơn tới Ủy ban nhân dân cấp xã xin xác nhận về tình trạng sử dụng đất, đảm bảo thửa đất không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch, không kê biên, không bảo lãnh, đảm bảo đất được sử dụng ổn định và lâu dài… Các thông tin trong lá đơn cần đảm bảo đúng chính xác, đúng nội dung và trình bày đúng yêu cầu, thể thức theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin xác nhận tai nạn giao thông

Để xác nhận bạn bị tai nạn giao thông vì mục đích, lý do nào đó, bạn cần soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận tai nạn giao thông. Truy cập bài viết dưới đây để biết được cách viết đơn xin xác nhận tai nạn giao thông nhé!

Mẫu đơn xin xác nhận tai nạn giao thông

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.