close
cách
cách cách cách cách cách

Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng và một số thông tin liên quan

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Sao kê sổ phụ ngân hàng hiểu đơn giản là việc liệt kê ra chi tiết toàn bộ thông tin về các giao dịch phát sinh của một tài khoản ngân hàng. Tất cả những thông tin trên sẽ được in ra giấy và có dấu xác nhận là do ngân hàng sao kê. Yêu cầu sao kê sổ phụ ngân hàng có thể so cá nhân hoặc tổ chức khởi xướng. Theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu về cách trình bày mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng và một số thông tin liên quan đến việc sao kê sổ phụ ngân hàng nhé!

1. Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng viết như thế nào?

1.1. Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng sử dụng khi nào?

Sổ phụ ngân hàng liệt kê toàn bộ các giao dịch phát sinh của một tài khoản ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Tài khoản ngân hàng được nói đến ở đây có thể là tài khoản của một cá nhân, cũng có thể là tài khoản của một doanh nghiệp.

Sao kê sổ phụ ngân hàng
Sao kê sổ phụ ngân hàng

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ đăng ký sao kê sổ phụ ngân hàng. Mỗi tháng, phía ngân hàng sẽ tự động sao kê sổ phụ và gửi cho doanh nghiệp. Cá nhân nếu muốn nhận sao kê hàng tháng thì cũng có thể đăng ký với phía ngân hàng.

Nếu như không đăng ký sao kê mà vì nguyên nhân nào đó cần phải có bản sao kê sổ phụ ngân hàng thì người chủ tài khoản cần làm đơn gửi lên phía ngân hàng. Đó chính là mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng, hay đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng.

Tờ sao kê sổ phụ ngân hàng cần phải có họ tên chủ tài khoản, số tài khoản, tên chi nhánh ngân hàng, nội dung sao kê, ngày tháng thực hiện việc sao kê và con dấu của ngân hàng thì mới được coi là hợp lệ.

1.2. Nội dung mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng

Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng là văn bản do cá nhân viết và được gửi lên phía ngân hàng để đề nghị in sao kê tài khoản. Theo quy định thì mọi thông tin về khách hàng và các giao dịch của khách hàng đều cần được bảo mật.

Ngân hàng không được tự ý sao kê tài khoản của khách hàng
Ngân hàng không được tự ý sao kê tài khoản của khách hàng

Chính vì vậy mà phía ngân hàng không thể tự ý sao kê sổ phụ ngân hàng của bất kỳ tài khoản nào. Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng chính là cơ sở pháp lý để ngân hàng thực hiện in sao kê tài khoản cho khách hàng.

Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng bao gồm những nội dung sau đây:

- Ngày tháng làm đơn.

- Tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng.

- Thông tin của người làm đơn (Bao gồm: Họ tên đầy đủ; ngày tháng năm sinh; số CMND/ CCCD; ngày cấp và nơi cấp CMND/ CCCD; địa chỉ chỗ ở hiện nay).

- Thông tin về tài khoản ngân hàng đề nghị in sao kê sổ phụ (Bao gồm: Số tài khoản ngân hàng; tài khoản được cấp tại ngân hàng nào, chi nhánh nào.)

- Lý do đề nghị in sao kê sổ phụ ngân hàng.

- Đề nghị in sao kê sổ phụ ngân hàng.

- Cam kết về độ chính xác và trung thực của các thông tin được khai báo trong đơn, cũng như tuyên bố chịu mọi trách nhiệm nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào.

- Chữ ký của người làm đơn.

Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng
Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng

1.3. Hướng dẫn hoàn thiện mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng

Mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng là văn bản hành chính có chức năng biểu đạt nguyện vọng muốn in sao kê sổ phụ/ in sao kê tài khoản ngân hàng của người chủ tài khoản. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách điền hoàn thiện các nội dung trong mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng nhé!

Trước khi đến với hướng dẫn chi tiết hoàn thiện mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng, mời bạn đọc tải về mẫu đơn tham khảo trong liên kết sau đây.

mau-don-xin-in-sao-ke-so-phu-ngan-hang.doc

1.3.1. Thông tin của người làm đơn và tài khoản ngân hàng

Đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng có thể do chính chủ tài khoản ngân hàng viết hoặc một bên thứ ba được ủy quyền viết. Trong trường hợp người viết đơn là chính chủ tài khoản ngân hàng thì cần cung cấp đầy đủ các thông tin liên hệ của mình, bao gồm: Họ tên đầy đủ; ngày tháng năm sinh; số CMND/ CCCD; ngày cấp và nơi cấp CMND/ CCCD; địa chỉ chỗ ở hiện tại.

Nếu đơn xin in sao kê tài khoản ngân ngân hàng được bên thứ ba viết thì bên cạnh thông tin của người chủ tài khoản còn cần cung cấp thêm thông tin về người được ủy quyền sao kê hoặc cơ quan chức năng đề nghị sao kê.

Cần cung cấp thông tin của người làm đơn và tài khoản ngân hàng
Cần cung cấp thông tin của người làm đơn và tài khoản ngân hàng

Mặt khác, trong đơn xin in sao kê sổ phụ ngân hàng cũng cần cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng cần sao kê, bao gồm: Số tài khoản ngân hàng; tài khoản được cấp tại ngân hàng nào, chi nhánh nào.

Những thông tin trên được sử dụng cho mục đích đối chiếu và xác minh. Khi xác minh những thông tin trên là chính xác thì phía ngân hàng mới có đủ cơ sở để thực hiện việc in sao kê sổ phụ.

1.3.2. Lý do đề nghị in sao kê

Lý do đề nghị in sao kê sổ phụ ngân hàng cần được trình bày một cách ngắn gọn và mạch lạc, trong đó cung cấp lý do chính đáng của đề nghị in sao kê.

Ví dụ:

“Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, tài khoản ngân hàng của tôi đã phát sinh một số lượng lớn giao dịch. Tuy nhiên, bản thân tôi không thể nhớ chính xác hết thông tin của toàn bộ những giao dịch nói trên. Chính vì vậy mà tôi có mong muốn được in sao kê sổ phụ ngân hàng để kiểm tra lại mọi giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 cho mục đích kiểm kê tài sản cá nhân”.

Lý do đề nghị in sao kê cần được trình bày rõ ràng
Lý do đề nghị in sao kê cần được trình bày rõ ràng

1.3.3. Đề nghị in sao kê và cam kết trách nhiệm

Người làm đơn nhắc lại đề nghị in sao kê sổ phụ ngân hàng và cần nói rõ thêm là in sao kê từ mốc thời gian nào đến mốc thời gian nào. Sau đó, người làm đơn cần cam kết mọi thông tin được khai trong đơn đều chính xác và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ thông tin nào là giả mạo. Đồng thời người làm đơn cũng phải cam kết sẽ sử dụng bản sao kê đúng mục đích.

2. Một số thông tin liên quan đến việc sao kê sổ phụ ngân hàng

Nếu người đưa ra yêu cầu in sao kê là chính chủ tài khoản ngân hàng thì chỉ cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị sao kê hoặc Công văn đề nghị sao kê (thường thì mỗi ngân hàng sẽ có mẫu); CMND/ CCCD (đối với cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập (đối với doanh nghiệp).

Nếu người đề nghị sao kê là người được ủy quyền hoặc cơ quan chức năng thì cần có thêm giấy ủy quyền hoặc công văn, quyết định hợp lệ của cơ quan chức năng.

Có thể sao kê tại bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng
Có thể sao kê tại bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng

Hồ sơ đề nghị sao kê có thể nộp tại bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng mà người đề nghị sao kê mở tài khoản. Thông tin sau đó sẽ được chuyển đổi liên thông và chi nhánh đó có thể thực hiện việc in sao kê sau khi hồ sơ đã được duyệt.

Trên đây, bài viết đã đưa ra hướng dẫn giúp bạn đọc tìm hiểu về mẫu đơn xin sao kê sổ phụ ngân hàng và cách hoàn thiện mẫu đơn này. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và đối chiếu, xác minh thông tin, phía ngân hàng sẽ tiến hành in sao kê sổ phụ ngân hàng trong khoảng thời gian mà người làm đơn đã đề nghị trong đơn. Sau đó, chữ kỹ của trưởng chi nhánh và con dấu của ngân hàng sẽ được đóng lên tập sao kê để chứng minh rằng đây là sao kê do phía ngân hàng thực hiện.

Mẫu báo cáo công tác y tế trường học

Mẫu báo cáo công tác y tế trường học được sử dụng khi nào? Xem ngay hướng dẫn soạn mẫu báo cáo công tác y tế trường học trong bài viết sau đây.

Mẫu báo cáo công tác y tế trường học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.