close
cách
cách cách cách cách cách

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự và thông tin cần biết về lá đơn

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Các tổ chức, cơ quan, cá nhân liên quan tới bản án cần phải chấp hành nghiêm chỉnh bản án và thực hiện đúng trách nhiệm của mình, việc thi hành án cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy vậy, cá nhân vì một lý do nào đó mà phải tạm hoãn thi hành án, lúc này cá nhân cần phải viết mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự gửi tới cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Cùng tìm hiểu các thông tin về đơn xin hoãn thi hành án dân sự qua bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự là gì?

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự là văn bản được tổ chức, cơ quan hay cá nhân dùng để yêu cầu cơ quan chủ thể có thẩm quyền xem xét hoãn thi hành án bởi lý do nào đó dựa theo quy định của pháp luật đã thỏa thuận trước đó giữa bên phải thi hành án và bên thi hành án về việc thi hành án.

Tìm hiểu đơn xin hoãn thi hành án dân sự
Tìm hiểu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Đây là lá đơn được sử dụng để ghi chép lại sự việc, thông tin của người viết đơn, nguyên nhân dẫn tới việc viết đơn, yêu cầu và đề nghị với cơ quan có thẩm quyền, cam kết và chữ kỹ của chủ thể xin hoãn thi hành án dân sự. Lá đơn cũng là căn cứ để chủ thể có thẩm quyền như chấp hành viên, chi cục thi hành án, cơ quan Nhà nước xem xét lá đơn và sau đó giải quyết lá đơn yêu cầu xin hoãn thi hành án dân sự.

2. Cách viết mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự chi tiết nhất

2.1. Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự có những nội dung nào?

Trong mẫu đơn xin hoãn thi hành án sẽ có các nội dung cơ bản như sau: Tên cơ quan, chủ thể có thẩm quyền giải quyết hoãn thi hành án; thông tin cá nhân của người thi hành án; thi hành theo bản án số mấy, ngày bao nhiêu và có hiệu lực từ ngày nào; lý do và nội dung xin hoãn thi hành án; thời hạn xin hoãn thi hành án; một số tài liệu kèm theo…

Nội dung của mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự
Nội dung của mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Về cơ bản, đơn xin hoãn thi hành án dân sự sẽ có các nội dung kể trên, bạn có thể tải về mẫu đơn tại đây:

Mau-don-yeu-cau-hoan-thi-hanh-an.docx

2.2. Viết mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự thế nào?

Bạn có thể dựa vào hướng dẫn bên dưới để soạn thảo đơn hoãn thi hành án gửi lên cơ quan có thẩm quyền:

Địa điểm và thời gian viết đơn cần được ghi rõ ràng, cụ thể, gồm tên thành phố và ngày, tháng, năm viết đơn.

Phần kính gửi: Bạn cần gửi lá đơn hoãn thi hành án tới chủ thể, cơ quan nhà Nước có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể, bạn cần ghi rõ ràng tên cơ quan có thẩm quyền là cục thi hành án và ghi rõ chấp hành viên nhận lá đơn.

Thông tin về bản án thi hành gồm có: Số bản án, ngày thi hành bản án và thời gian thi hành có hiệu lực.

Cách viết đơn xin hoãn thi hành án dân sự
Cách viết đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Thông tin của người thi hành án: Gồm họ và tên, số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân, nơi cư trú và số điện thoại liên hệ; là người thi hành theo bản án, quyết định nào.

Nội dung lá đơn xin hoãn thi hành án kèm theo lý do: Ghi rõ vai trò của người yêu cầu hoãn thi hành án; người được thi hành án và chủ thể bị thi hành án; nêu rõ phần lý do hoãn thi hành án dựa theo các điều kiện mà pháp luật quy định về việc hoãn thi hành án.

Các thông tin trong phần này cần đảm bảo ngắn gọn, nêu rõ lý do tạm hoãn thi hành án và phân tích rõ các căn cứ, điều luật tạm hoãn thi hành án.

Nêu rõ các thông tin về thỏa thuận giữa bên thi hành án và bên được thi hành án, cũng như ghi rõ yêu cầu, đề nghị của người viết đơn với cơ quan có thẩm quyền. Người làm đơn cũng cần cam kết những thông tin mà mình đưa ra trong lá đơn là hoàn toàn chính xác, chi tiết và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nêu sai sự thật.

Cuối cùng, trong lá đơn hoãn thi hành án cần phải có chữ ký, họ tên đầy đủ của người viết đơn, hoặc nếu không có chữ ký thì cần có điểm chỉ. Trong trường hợp người viết lá đơn hoãn thi hành án dân sự là người mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên, người khó khăn trong quá trình làm chủ hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự thì trong lá đơn cần phải có đại diện hợp pháp của người này điểm chỉ, ký tên.

Lá đơn cần có đủ chữ ký hoặc điểm chỉ
Lá đơn cần có đủ chữ ký hoặc điểm chỉ

2.3. Một số thông tin xoay quanh mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

2.3.1. Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận đơn hoãn thi hành án?

Dựa theo Luật Thi hành án Dân sự 2008, tại Điều 48, và sửa đổi trong Luật thi hành án dân sự năm 2014 tại Điều 21 khoản 1, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự là Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự, cũng là người đưa ra quyết định hoãn thi hành án dân sự.

2.3.2. Tài liệu đính kèm đơn

Đơn hoãn thi hành án dân sự cần phải có các tài liệu, giấy tờ chứng minh kèm theo như:

- Bản sao bản án, quyết định gồm có thông tin như số, thời gian quyết định và Tòa án nhân dân thực hiện

- Bản sao Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người xin tạm hoãn thi hành án, tức người viết đơn.

- Bản sao quyết định của Ủy ban nhân dân gồm số và địa chỉ Ủy ban…

- Các tài liệu chứng minh về điều kiện thi hành hoặc tài sản của người cần phải thi hành án (nếu có), cùng với những tài liệu, giấy tờ khác có liên quan tới việc thi hành án.

Đơn xin hoãn thi hành án dân sự cần có đủ tài liệu kèm theo
Đơn xin hoãn thi hành án dân sự cần có đủ tài liệu kèm theo

2.3.3. Giải quyết hoãn thi hành án trong bao lâu?

Theo Luật thi hành án dân sự 2015 tại Điều 48, khoản 3, thời gian giải quyết hoãn thi hành án dân sự như sau: Kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án theo quy định khoản 1 Điều này, thời gian ra quyết định thi hành án là 05 ngày làm việc. Còn khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền thì phải ra ngày quyết định hoãn thi hành án nếu trường hợp thực hiện theo quy định khoản 2 Điều luật này.

3. Hoãn thi hành án dân sự gồm có điều kiện nào?

Luật Thi hành án dân sự có quy định rõ ràng về điều kiện được phép hoãn thi hành án dân sự như sau:

- Người cần phải thi hành án chẳng may bị ốm nặng, cần phải được cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận; hoặc bị hạn chế hay mất năng lực hành vi dân sự dựa theo Tòa án quyết định.

- Người thi hành án chưa xác định rõ địa chỉ của người cần phải thi hành án hoặc dựa vào một lý do chính đáng khác, người thực thi hành án không thể tự bản thân mình thực hiện những nghĩa vụ mà quyết định, bản án đưa ra.

Điều kiện hoãn thi hành án dân sự
Điều kiện hoãn thi hành án dân sự

- Người trong cuộc và người phải thi hành án đồng ý hoãn thi hành án, tức đương sự và đương sự cần phải lý tên vào văn bản ghi thời hạn hoãn rõ ràng; trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác, người phải thi hành án sẽ không phải chịu lãi suất chậm thi hành án trong thời gian thi hành án.

Bạn cần lưu ý rằng, thời gian hoãn thi hành án không được quy định rõ ràng nếu chủ thể yêu cầu hoãn không phải người có thẩm quyền kháng nghị; thời điểm đưa ra quyết định hoãn thi hành án có thể dựa vào thời điểm cưỡng chế thi hành án.

Trên đây là mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự cùng một số thông tin liên quan. Khi chủ thể trong vụ án dân sự muốn tạm hoãn thi hành án dân sự thì không thể thiếu lá đơn này. Các nội dung trong lá đơn cần ghi rõ ràng, mạch lạc và cụ thể các thông tin về thời gian tạm hoãn thi hành án, thông tin người tạm hoãn, nội dung và lý do tạm hoãn thi hành án, người xin hoãn thi hành cần ý tên hoặc điểm chỉ vào cuối lá đơn…

Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích

Bạn đang muốn viết đơn yêu cầu tuyên bố mất tích, nhưng lại chưa biết soạn thảo ra sao? Vậy thì hãy nhanh tay truy cập bài viết dưới đây để biết được thông tin về đơn yêu cầu tuyên bố mất tích nhé!

Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.