close
cách
cách cách cách cách cách

Chi tiết mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Trong kinh doanh, đàm phán và đấu thầu là một hình thức được công khai khi mà có hoạt động mua bán hoặc xây dựng trong doanh nghiệp. Và để đưa ra được kết quả dự thầu thì sẽ cần đến mẫu báo cáo lựa chọn nhà thầu. Cùng xem ngay bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngay nhé.

1. Thông tin về mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

1.1. Khái niệm mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là một văn bản đánh giá hồ sơ về việc đề xuất kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà thầu khi mà đã thực hiện thẩm định thầu theo quy định của pháp luật ban hành.

Chi tiết nội dung thẩm định sẽ bao gồm những tài liệu là căn cứ tổ chức nhà thầu, thực hiện và kiểm tra các quy định trong lựa chọn nhà thầu, đánh giá và kiểm tra hồ sơ dự thầu, các việc tuân thủ quy định về đấu thầu,...

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Khái niệm mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu khi lập lên sẽ cần phải chuẩn theo quy định tại thông tư số 19 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian để thẩm định sẽ chỉ tối đa là 20 từ ngày tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho đến ngày lập mẫu báo cáo.

Xem thêm: Cách viết mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1.2. Các căn cứ và nguyên tắc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

1.2.1. Các căn cứ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Những căn cứ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được dựa trên những quy định sau đây:

- Dựa vào cơ sở báo cáo kết quả đánh giá về hồ sơ dự thầu. Ở trong đó thì cần nêu rõ và chi tiết về ý kiến của bên mời thầu về những nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

- Về kết quả lựa chọn nhà thầu cần thẩm định theo đúng như các điều khoản đã quy định. Trong đó nguyên tắc thẩm định sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ thẩm định gồm nội dung thẩm định và mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

1.2.2. Nguyên tắc chung thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Những nguyên tắc cần tuân thủ khi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

- Trước khi tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì những kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển và kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ cần phải được thẩm định.

Nguyên tắc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Các căn cứ và nguyên tắc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được áp dụng cho gói thầu có phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và sẽ được sử dụng theo mẫu 05 của thông tư.

Xem thêm: Download mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu mới nhất

2. Chi tiết mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 

2.1. Nội dung trong báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được lập theo mẫu 05  của thông tư 19 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nội dung trong biểu mẫu sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau đây:

- Những nội dung thông tin về gói thầu, các căn cứ và những tóm tắt cơ bản về quá trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức thẩm định,...

- Nội dung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm: những căn cứ  pháp lý và quá trình tổ chức thực hiện thẩm định.

- Các ý kiến của tổ chức chuyên gia, bên mời thầu với tổ chuyên gia về những khác biệt, bảo lưu (nếu có)

- Tổng hợp lại về kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu.

Nội dung trong báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Nội dung báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn nhất

- Phần nhận xét, nêu kiến nghị và chữ ký của những bên đại diện của tổ chức thẩm định.

2.2. Chuẩn bị mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Để cho bạn đọc dễ hình dung hơn về mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì sau đây vieclam123.vn sẽ bật mí cách soạn thảo vô cùng chi tiết và cụ thể nhất.

Phần đầu của báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 

- Góc trái của văn bản là tên tổ chức thẩm định thầu, góc bên phải của trang văn bản là tên của quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm lập báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu.

- Tiêu đề của mẫu văn bản được viết in hoa to, rõ ràng giữa trang giấy: “BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU”

- Thông tin tên gói thầu, tên dự án, thông tin của chủ đầu tư. Những thông tin này sẽ cần được ghi ngắn gọn và có độ chính xác tuyệt đối.

- Những căn cứ lập thành báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Các căn cứ sẽ gồm những căn cứ về luật đấu thầu, nghị định số 63 năm 2014 của Chính phủ và những căn cứ dựa trên những văn bản hoặc quy định có liên quan khác.

Chuẩn bị mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Chuẩn bị mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chi tiết

Thông tin cơ bản của mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Phần này sẽ bao gồm 3 nội dung chính là khái quát về gói thầu, tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu và nêu cách thức tổ chức thẩm định. Nội dung phần này cũng cần phải nêu được rõ những đính kèm vào báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nội dung của mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Chi tiết phần nội dung này cần nêu được những căn cứ pháp lý về việc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Trong đó cần nêu rõ về quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá cùng với kết quả thẩm định.

Nội dung tổng hợp kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu trong mẫu báo cáo:

Nêu rõ những ký kiến khác biệt bao lưu của những thành viên trong tổ chức chuyên gia, bên mời thầu. Những ý kiến này sẽ cần được cụ thể một cách chi tiết trong mẫu báo cáo.

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cách soạn thảo 

Tổng hợp về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và đưa ra những lời nhận xét hoặc kiến nghị. Từ những nhận xét và kiến nghị đó thì tổ chức thẩm định sẽ nêu ra những ý kiến cơ sở pháp lý, kết quả đạt được, tính minh bạch, tính hiệu quả,...Nhận xét cần đưa ra những kết quả đạt được, các tính cạnh tranh, minh bạch, tính hiệu quả kinh tế của gói thầu cùng với ý kiến có thấm nhất hay không về kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu.

Cuối cùng trong mẫu báo cáo kết quả thẩm định lựa chọn nhà thầu thì phía bên đại diện hợp pháp của tổ chức thẩm định sẽ tiến hành ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh ở cuối mẫu báo cáo. Đồng thời cần liệt kê những tài liệu nhận được để thẩm định và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu.

Để hiểu rõ hơn về biểu mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì bạn đọc có thể tham khảo và tải về theo file dưới đây của chúng tôi:

mau-bao-cao-tham-dinh-ket-qua-lua-chon-nha-thau.doc

2.3. Điều cần lưu ý mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là văn bản cực kỳ quan trọng để trình lên những bên có liên quan đến gói thầu. Đồng thời mẫu báo cáo này có rất nhiều quy định từ phía các cơ quan có thẩm quyền cho nên khi soạn thảo bạn cần đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề sau đây:

Lưu ý mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Điều cần lưu ý mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

- Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cần phải sử dụng đúng mẫu số 05 theo quy định. Đây là điều bắt buộc bạn cần phải tuân thủ. Hình thức của mẫu cần phải trình bày một cách đúng quy định có khoa học. Bên cạnh đó nội dung của báo cáo cần đầy đủ những thông tin nội dung theo đúng như mẫu của thông tư.

- Các căn cứ pháp lý trong mẫu báo cáo cần phải nêu đúng những căn cứ có liên quan mà đang còn hiệu lực. Những căn cứ này cần phải nêu rõ ràng bằng những gạch đầu dòng.

- Khi lập báo cáo hãy tránh tối đa các lỗi chính tả để đảm bảo tính chuyên nghiệp, mẫu này cần được trình bày trên khổ giấy A4 và soạn thảo theo hình thức đánh máy.

Thông qua bài viết hy vọng rằng đã cung cấp đến cho bạn những thông tin quan trọng về mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Mong rằng bạn có thể soạn thảo được biểu mẫu này khi cần đến thật chính xác và đầy đủ.

Mẫu đánh giá nhà cung cấp

Đánh giá nhà cung cấp là điểu cần thiết mà các doanh nghiệp nên làm khi mà chuẩn bị hợp tác làm việc với họ. Cùng tìm hiểu sau đây chi tiết cách tạo mẫu đánh giá nhà cung cấp cực chuẩn.

Mẫu đánh giá nhà cung cấp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.