close
cách
cách cách cách cách cách

Kế hoạch nhân sự là gì? Quy trình các bước lập kế hoạch nhân sự

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Nhân sự đối với mỗi doanh nghiệp đóng vai trò chủ chốt quyết định tổ chức đó thành công hay thất bại. Doanh nghiệp có thể tiến hành mọi chiến lược kế hoạch được đề ra khi xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng. Vì thế vấn đề cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức đó là một kế hoạch nhân sự bài bản. Vậy kế hoạch nhân sự là gì và các bước lập cụ thể ra sao cùng theo dõi ngay qua bài viết được cập nhật dưới đây.

1. Tìm hiểu chung thông tin về kế hoạch nhân sự

1.1. Kế hoạch nhân sự là gì bạn biết chưa?

Kế hoạch nhân sự được biết tới là một quá trình công ty được xây dựng chiến lược bộ bộ phận được đảm nhận để tổ chức được xác định và đánh giá nhu cầu nhân sự. Hoặc nói một cách dễ hiểu hơn đó là bạn hiểu loại và số lượng nhân viên một cách quản lý nhân sự tố mà tổ chức với mục tiêu cần hoàn thiện cho bản thân. Các kế hoạch nhân sự khác nhau sẽ được xây dựng tuỳ thuộc vào mỗi doanh nghiệp có thể gồm những gì được áp dụng với tất cả trong doanh nghiệp, tất cả các dự án cá nhân hay phòng ban nhỏ hơn.

Kế hoạch nhân sự là gì
Kế hoạch nhân sự là gì

Chẳng hạn như nếu như công ty bạn tập trung vào mục tiêu kinh doanh đó là trong năm tới lực lượng bán hàng được mở rộng thì cần có một kế hoạch nhân sự hỗ trợ bộ phận bán hàng được chuẩn bị và sẵn sàng cho sự phát triển đó để công việc vào đúng thời điểm hay có kỹ năng phù hợp hơn.

1.2. Kế hoạch nhân sự mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

1.2.1. Chi phí nhân sự được cắt giảm

Giảm chi phí nhân sự là lợi ích phải kể đến đầu tiên, với một kế hoạch nhân sự cụ thể rõ ràng bạn có thể tiết kiệm chi phí. Bạn sẽ có cái nhìn về cơ cấu những vị trí hiện có một cách tổng quát khi có mẫu kế hoạch nhân sự, hỗ trợ bạn trong công ty mình tìm được những vị trí mới đối với nhân viên. Bên cạnh đó sẽ bao gồm toàn bộ chiến lược đào tạo nội bộ, các phương pháp cùng với sự nâng cao trong khoá đào tạo để chuyên môn nhân sự cùng năng suất làm việc được nâng cao.

Cắt giảm chi phí nhân sự
Cắt giảm chi phí nhân sự

1.2.2. Cơ hội phát triển tăng cao và có cơ cấu tổ chức

Trong kế hoạch nhân viên đó là một lợi ích vô cùng quan trọng vì đội ngũ nhân sự hiện tại trong việc lập kế hoạch và tạo ra sự hiệu quả trong cơ cấu đó. Từ đó cơ hội phát triển của bạn cũng được gia tăng và trong tương lai tạo ra một khuôn khổ.

Bạn có giúp doanh nghiệp của mình có cấu trúc tổ chức đối với một kế hoạch được lập sẵn. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp mạnh mẽ hơn đối với một nhóm nhân sự. Nõ cũng có thể hỗ trợ nhóm bạn lập kế hoạch đối với nhóm nhân viên đề xuất tăng lương hay thăng chức đơn giản nếu nhân viên làm tốt.

1.2.3. Mạnh mẽ trong tuyển dụng

Ngoài những đề cập lợi ích trên thì bạn cũng sẽ có giải pháp tuyển dụng tốt hơn khi áp dụng phần mềm tuyển dụng. Bạn có thể xác định nhanh chóng được những kỹ năng nào một ứng viên cần đáp ứng khi việc phân tích nhu cầu được hoàn thành. Từ đó hơn bao giờ hết nó sẽ trở nên dễ dàng hơn việc tuyển dụng.

Bạn có thể thấy việc lập kế hoạch nhân sự đối với các lợi ích nêu trên hỗ trợ vấn đề liên quan được ngăn ngừa làm cản trở chất lượng sản phẩm hoặc trì hoãn đi sự tăng trưởng của sản phẩm dịch vụ đó. Việc tuyển dụng từ đó cũng tăng hiệu quả và tìm kiếm được nhanh chóng các ứng viên vô cùng chất lượng.

Tuyển dụng mạnh mẽ
Tuyển dụng mạnh mẽ

2. Vai trò và các bước lập kế hoạch nhân sự

2.1. Lập kế hoạch nhân sự đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Đối với mọi quy trình ngành nghề sản xuất hay kinh doanh thì kế hoạch nhân sự luôn giữ một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp:

Nó chính là yếu tố cơ bản nhất để doanh nghiệp được thúc đẩy các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra được hoàn thành.

Là căn cứ cơ sở xây dựng những chương trình lên kế hoạch phát triển, đào tạo nội bọ, nhân viên được bồi dưỡng năng lực.

Kế hoạch nhân sự hỗ trợ doanh nghiệp sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý lao động tạo tiến đề người lao động được trả công.

Đội ngũ lao động của doanh nghiệp xác định chính xác về trình độ học vấn, số lượng, chuyên môn, giới tính,..để quy mô sản xuất được mở rộng và quy trình được bảo đảm không bị gián đoạn.

Cơ sở lập hệ thống thổng tin được xác lập kế hoạch nhân sự đối với nguồn nhân lực hỗ trợ quản lý nhân được hoạt động kèm theo đó là hoạt động sản xuất.

Vai trò kế hoạch nhân sự
Vai trò kế hoạch nhân sự

2.2. Quy trình các bước lập kế hoạch nhân sự hiệu quả

2.2.1. Mục tiêu kinh doanh được xác định cụ thể

Đầu tiên thì doanh nghiệp cần xác định từ tổng quát cho đến cụ thể chi tiết về mục tiêu doanh nghiệp. Bạn có thể nắm rõ được công ty có những mục tiêu sắp tới như thế nào đối với vấn đề mục tiêu kinh doanh được sử dụng từ đó nhân sự được sắp xếp làm việc sao cho thích hợp hợp lý nhất. Vì thế bạn cần cân nhắc về phương hướng kết quả hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp có sự phù hợp nhất đối với việc phân bổ.

Chẳng hạn như nếu như có một địa điểm mới được mở trong doanh nghiệp thì bạn có thể thuê nhân viên mới hoặc di chuyển nhân viên hiện tại đi để các vai trò có người đảm nhận Quyết định về nhân sự sẽ được thông báo khi có kế hoạch kinh doanh.

Mục tiêu kinh doanh cụ thể
Mục tiêu kinh doanh cụ thể

2.2.2. Tình hình nhân sự hiện tại ra sao?

Bạn cần phải hiểu được nghệ thuật phù hợp quản lý nhân lực và môi trường nhân sự hiện tại của mình nếu muốn xây một kế hoạch nhân sự hoàn hảo. Để tình hình làm việc nhân sự, số lượng nhân sự được xác định đối với doanh nghiệp thì trong một nền tảng bạn nên lưu trữ để trong việc quản lý, tìm kiếm có thể dễ dàng. Dữ liệu đó khi bạn đã hợp nhất được thì trong môi trường đánh giá được nhanh chóng và thông tin được bắt đầu thu thập cùng với sự hiện tại trong môi trường nhân sự để từ dữ liệu có chi tiết hữu ích.

Tình nhân nhân sự doanh nghiệp được đánh giá qua một số tiêu chí: Phân bổ nhân viên, số lượng nhân viên, năng lực và kỹ năng đối với lực lượng lao động, những nhà lãnh đạo tiềm năng hay những người có hiệu suất cao, những người có thể chỉ ra doanh thu, người có sự rủi ro chuyến bay hay có hiệu suất thấp. Nhiệm kỳ và tuổi của nhân viên để số lượng người nghỉ hưu được dự đoán.

2.2.3. Nhu cầu nhân sự được dự báo trong tương lai

Bạn cần đưa ra một vài dự đoán trong tương lai về nhu cầu nhân sự khi đánh giá tình hình nhân sự hiện tại của doanh nghiệp. Bạn cần cân nhắc xem xét một vài yếu tốt làm ảnh hưởng đến cơ hội quyết định nhân sự để đánh giá nhu cần nhân sự trong tương lai một cách chính xác như tỷ lệ doanh thu và dự bảo, mục tiêu kinh doanh, các thay đổi trong nền kinh tế, sản phẩm mới ra mắt, đầu tư kinh doanh, thu hút nhân tài chính đối với các đối thủ cạnh tranh, lao động trong ngành với các chi phí, tỷ lệ thất nghiệp.

2.2.4. Phân tích xu hướng

Đối với doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động vài năm phân tích hiệu quả xu hướng hoạt động. Có nghĩa là dữ liệu những dữ liệu lịch sử trong tương lai với những nhu cầu sẽ được tiến hành lưu lại. Để xu hướng này được tiến hành phân tích cùng dữ liệu lịch sử với cách thu thập được bắt đầu. 

Các điều sau cần thu thập dữ liệu:

Chuyển khoản và khuyến mãi, các mô hình tuyển dụng cũng như nghỉ hưu, số năm công tác, nhân viên điều chuyển, trình độ và kỹ năng, giáo dục, nhân khẩu học của nhân viên, trong quá khứ với kinh nghiệm làm việc.

Với nhu cầu nhân sự cùng với dự đoán trong phương pháp dự báo có mục đích và kết quả dự báo được so sánh tiêu chuẩn ngành. Đây là một lợi thế lớn với công ty trẻ nên áp dụng hỗ trợ có xu hướng và cái nhìn sâu sắc hơn trong tương lai được doanh nghiệp hỗ trợ.

Phân tích xu hướng
Phân tích xu hướng

2.2.5. Phân tích khoảng cách hoàn thành

Tiếp đến để biết được nhân viên của bạn hiện đang nằm ở đầu và họ có nhu cầu như thế nào thực hiện so sánh với các dự đoán nhân sự cùng môi trường nhân sự hiện tại. Với các kỹ năng hay chú ý liệu nhân sự để mục tiêu kinh doanh được đáp ứng hay mục tiêu doanh nghiệp hoàn thành với sự hỗ trợ nào đó. Khoảng cách đối với lực lượng lao động hiểu một cách đơn giản gồm có số lượng người, chuyên môn, đúng vị trí nhân viên đang làm.

2.2.6. Lập kế hoạch nhân sự và hoàn thiện

Giờ đây bạn đã có một kế hoạch nhân sự khi đã phân tích xong:

Để nhân viên hiện tại được dạy với kỹ năng mới được đề xuất với một chương trình đào tạo.

Hợp lý hoá việc thăng chức cùng các chính sách nhân sự được kế nhiệm hay nhân viên sau khi đã nghỉ hưu.

Các chức danh của công việc đó gồm có ngân sách tuyển dụng nhân viên và công việc được mô tả.

Hy vọng qua bài viết được đề cập trên bạn đã hiểu được khái quát kế hoạch nhân sự là gì và những thắc mắc liên quan. Đón đọc thêm nhiều kiến thức bổ ích trong bài viết lần tới hãy cùng đón chờ.

Mô hình kinh doanh cafe kết hợp

Bạn đang muốn tìm hiểu về thông tin về một số mô hình kinh doanh cafe kết hợp phổ biến hiện nay? Cùng nắm rõ qua bài viết được bật mí ngay sau đây bạn nhé!

Mô hình kinh doanh cafe kết hợp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.