Hạch toán là gì? Kiến thức về hạch toán cơ bản cần nắm được

  By   Loan   04/11/2020
Hạch toán là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực kế toán, chỉ quá trình quan sát-đo lường-tính toán-ghi chép để kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Tìm hiểu các kiến thức cơ bản nhất về hạch toán qua bài viết dưới đây của Vieclam123.vn.
Xem thêm

1. Hạch toán là gì?

Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép các hoạt động kinh tế để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời để quản lý hoạt động kinh doanh chặt chẽ, hiệu quả. 

Cụ thể hạch toán bao gồm 4 quá trình cơ bản sau:

+ Quan sát: ghi nhận sự tồn tại của các vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đo lường: Kế toán viên cần phải đo lường các vấn đề tài chính thông qua tiền, hiện vật hoặc lao động.

+ Tính toán: Thực hiện các phép tính phù hợp để đưa ra số liệu, phân tích cần thiết đảm bảo phản ánh kịp thời tình hình kinh tế và hiệu quả của các hoạt động kinh tế.

+ Ghi chép: Khi thu thập, xử lý các số liệu, kế toán viên cần phải ghi chép lại, lưu lại bằng văn bản, giấy tờ để tiện lợi trong quá trình báo cáo với cấp trên, nộp cho cơ quan nhà nước và lưu lại để sử dụng khi cần thiết.

Hạch toán là gì

2. Các loại hạch toán cơ bản?

Có ba loại hạch toán cơ bản bao gồm: hạch toán nghiệp vụ, hạch toán thống kê, hạch toán kế toán. Cả ba loại hạch toán này đều cần phải trải qua các quá trình quan sát, đo lường, ghi chép, sử dụng ba loại thước đo là hiện vật, lao động và giá trị. Tuy nhiên, từng loại hạch toán lại có những điểm khác nhau cơ bản mà bạn cần phân biệt được như:

1. Quá trình xử lý thông tin

Hạch toán kế toán nghiệp vụ cần giám sát, kiểm tra, đôn đốc từng nghiệp vụ, từng hoạt động kinh tế, xã hội cụ thể để có thể đưa ra chỉ đạo kịp thời. Trong khi hạch toán thống kê cần nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết về mặt chất của các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn để  rút ra tính quy luật của chúng. Cuối cùng, hạch toán kế toán cần thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin về thực trạng kinh tế tc của một đơn vị để đưa ra những quyết định trong kinh doanh.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ không có đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng, vì vậy chưa trở thành một môn khoa học độc lập. Trong khi đó, đối tượng nghiên cứu của hạch toán thống kế là các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn với phương pháp chỉ số, dãy số thời gian, và hạch toán thống kê cũng không là một môn khoa học độc lập.

Hạch toán là gì

Với phương pháp hạch toán kế toán, đây được xem là khoa học thu nhận, xử lý hệ thống hóa và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của chúng. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu bao gồm: phương pháp chứng từ, phương pháp TK ghi kép, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối.

3. Thước đo bắt buộc

Với phương pháp hạch toán nghiệp vụ và hạch toán thống kê, không bắt buộc loại thước đo nào để đo lường tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi phương pháp hạch toán kế toán bắt buộc phải có thước đo giá trị. 

4. Đặc điểm thông tin

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ tiếp nhận thông tin kịp thời, có thể là riêng lẻ hay toàn bộ. Hạch toán thống kê tiếp nhận thông tin có tính hệ thống, tại thời điểm nhất định và có tính quy luật. Thông tin trong hạch toán kế toán là thông tin động, 2 mặt, đầy đủ toàn diện và có tính hệ thống.

5. Báo cáo

Hình thức báo cáo theo phương pháp hạch toán nghiệp vụ là bằng miệng, văn bản, điện thoại, điện báo…Trong khi hình thức báo cáo của hạch toán thống kê là văn bản không theo mẫu bắt buộc. Và hạch toán kế toán cần thực hiện làm báo cáo theo mẫu bắt buộc của chính phủ (KTTC) hoặc theo mẫu của đơn vị (KTQT)

Như vậy trên đây là khái niệm hạch toán là gì và phân loại 3 loại hạch toán cơ bản dựa theo những đặc điểm của chúng. Hy vọng bài viết của Vieclam123.vn đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về hạch toán trong lĩnh vực kế toán.

>> Xem thêm tin:

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226