cách
cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

  search

  Chia động từ Tobe trong tiếng Anh ở những thì cơ bản dễ nhớ nhất

  image Lê Hồng Hạnh
  image

  07/08/2020

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  Động từ tobe được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, đóng vai trò quan trọng trong nhiều cấu trúc câu ở các thì trong tiếng Anh. Vậy động từ tobe là gì và cách sử dụng động từ tobe trong tiếng Anh như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

  1. Động từ tobe là gì?

  Động từ tobe được sử dụng trong câu tiếng Anh với những nét nghĩa chính như sau:

  STT

  Nghĩa của động từ tobe

  Ví dụ

  1

  Là: trong trường hợp động từ tobe có nghĩa “là” thường dùng trong những câu để giới thiệu nghề nghiệp, tên,..của người hoặc vật

  Cấu trúc: Tobe+ N/Adj

  She is a teacher. (Cô ấy là giáo viên)

  She is Hoa (Cô ấy tên là Hoa)

  2

  Thì: Động từ tobe có nghĩa là “thì” được dùng để mô tả đặc điểm, tính chất của sự vật.

  Cấu trúc: Be+ Adj

  She is beautiful. (Cô ấy xinh đẹp = cô ấy thì xinh đẹp).

  3

  Ở: Động từ tobe có nghĩa là “ở” nếu như phía sau là một từ chỉ nơi chốn.

  Cấu trúc: Be+ Adv/ prep

  We are here. (Chúng tôi ở đây)

  4

  Bị, được: Động từ tobe được dùng trong câu bị động với nghĩa là “bị, được”. 

  Cấu trúc: Tobe+ V(p2)

  My car is broken. (Chiếc xe của tôi bị hỏng)

  5

  Đang: Động từ tobe được sử dụng với nghĩa “đang” trog những câu ở thì tiếp diễn

  She is cooking dinner now. (Cô ấy đang nấy bữa tối)

  2. Vai trò của động từ tobe

  Động từ tobe trong tiếng Anh có hai vai trò chính, là động từ chính trong câu và trợ động từ. Cụ thể với từng vai trò, động từ to be có cấu tạo như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

  2.1. Tobe là động từ chính 

  Trong cấu trúc của các thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, tương lai gần, động từ tobe được sử dụng như động từ chính trong câu.

  Ví dụ:

  • She is my classmate. (Cô ấy là bạn cùng lớp tôi)

  • We was on trip yesterday. (Chúng tôi đi chơi ngày hôm qua)

  • They have been friends for 20 years. (Họ đã là bạn được 20 năm rồi)

  2.2. Tobe làm trợ động từ

  Động từ tobe đóng vai trò làm trợ động từ trong câu khi ở trong những cấu trúc câu của các thì tiếp diễn như thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn. 

  Động từ tobe

  Ví dụ:

  • He is listening to music. (Anh ấy đang nghe nhạc)

  • She is studying hard for the exam. (Cô ấy đang học hành chăm chỉ cho kì kiểm tra)

  • She was staying home at 3pm yesterday. (Cô ấy đang ở nhà lúc 3 giờ chiều qua)

  Động từ tobe đóng vai trò làm trợ động từ khi đứng trong các câu bị động ở tất cả các thì.

  Ví dụ:

  • The door is locked before he comes. (Cánh cửa đã bị khóa trước khi anh ấy đến)

  • The book was written by a French writer. (Cuốn sách được viết bởi một tác giả người Pháp)

  Trong trường hợp động từ tobe được sử dụng làm động từ nối (linking verb), động từ tobe cũng giữ vai trò như một trợ động từ.

  Ví dụ:

  • They are very young. (Họ rất trẻ)

  3. Động từ tobe trong các thì tiếng Anh

  Đối với từng thì trong tiếng Anh, động từ tobe sẽ có một dạng thức khác nhau, cụ thể:

  3.1. Tobe ở thì hiện tại đơn

  Động từ tobe

  Trong thì hiện tại đơn, động từ tobe có 3 dạng chính là “am, is, are”. Động từ tobe “am” được sử dụng với một chủ ngữ duy nhất là “I”. 

  I am viết tắt là I’m.

  Động từ tobe “is” được dùng với chủ ngữ là ngôi thứ nhất số it, bao gồm “he, she, it” và những danh từ số ít khác.

  Viết tắt: He is = he’s

  She is = she’s

  It is = It’s

  Động từ tobe “are” được dùng với chủ ngữ là danh từ số nhiều.

  Viết tắt: You are = You’re

  We are = We’re

  They are = they’re

  Công thức với động từ tobe ở thì hiện tại đơn

  Thì hiện tại đơn

  Công thức với động từ tobe

  Ví dụ

  Khẳng định

  S+ is/am/are+ N/Adj

  He is Minh. (Anh ấy là Minh)

  Phủ định

  S+ is/am/are not+ N/Adj

  They aren’t lazy. (Họ không hề lười biếng)

  Nghi vấn

  Is/Am/Are +S+ N+ Adj

  Is she your girlfriend? (Cô ấy là bạn gái của bạn à?)

  3.2. Thì quá khứ đơn

  Ở thì quá khứ đơn, động từ tobe được sử dụng ở hai dạng chính là “was, were”. Động từ tobe “was” được sử dụng với chủ ngữ là danh từ số ít. 

  Ví dụ:

  • I was a teacher of the International School. (Tôi từng là giáo viên tại trường quốc tế)

  • She was very beautiful when she was young. (Cô ấy đã từng rất xinh đẹp khi cô ấy còn trẻ)

  Động từ tobe “were” được sử dụng với chủ ngữ số nhiều như they, we.

  Động từ tobe

  Ví dụ: 

  • They were my highschool classmate. (Họ từng là bạn thời cấp 3 của tôi)

  • We were here 2 weeks ago. (Chúng tôi đã ở đây hai tuần trước)

  Công thức với động từ tobe ở thì quá khứ đơn như sau:

  Thì quá khứ đơn

  Công thức

  Ví dụ

  Khẳng định

  S+ was/were + N/Adj

  They were right. (Họ đã đúng)

  Phủ định

  S+ was/were not + N/Adj

  She wasn’t at home last night. (Cô ấy đã không ở nhà vào tối qua)

  Nghi vấn

  Was/Were +S+ N/Adj

  Was they absent class yesterday? (Có phải họ đã vắng mặt ở lớp học ngày hôm qua không?)

  3.3. Động từ tobe ở một số thì khác

  Đối với một số thì còn lại trong tiếng Anh, động từ tobe xuất hiện dưới những dạng thức sau đây:

  Thì 

  Khẳng định

  Phủ định

  Nghi vấn

  Hiện tại hoàn thành

  S+ have/has been + N/adj

  S+ have/has not been + N/adj

  Have/Has + S+ been..?

  Hiện tại tiếp diễn

  S+ is/am/are + V-ing

  S+ is/am/are not + V-ing

  Is/Am/Are + S+ V-ing?

  Quá khứ tiếp diễn

  S+ was/were+ V-ing

  S+ was/were not+ V-ing

  Was/were+ S+ V-ing?

  Tương lai đơn

  S+ will/shall+ be

  S+ will/shall not+ be

  Will/Shall +S+ be..?

  Tương lai gần

  S+ is/am/are+ going to+ be

  S+ is/am/are not+ going to+ be

  Am/Is/Are + chủ ngữ + going to + be 

  4. Vị trí của động từ tobe

  Động từ tobe thường đứng ở một số vị trí sau trong câu, cụ thể như:

  4.1. Đứng trước danh từ

  Động từ tobe thường đứng trước danh từ trong câu, thường với mục đích giới thiệu tên, nghề nghiệp,... của một đối tượng nào đó.

  Ví dụ:

  • He is a doctor. (Anh ấy là bác sĩ)

  4.2. Đứng trước một tính từ

  Động từ tobe thường đứng trước một tính từ trong những câu miêu tả tính chất, trạng thái của sự vật, hiện tượng.

  Ví dụ:

  • The cat is so lovely. (Chú mèo rất đáng yêu)

  • She is very nice. (Cô ấy rất tốt bụng)

  • The house is very big. (Căn nhà rất rộng rãi)

  4.3. Đứng trước cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn

  Động từ tobe có thể đứng trước cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn, ví dụ như:

  • The computer is on the table. (Chiếc máy tính ở trên bàn)

  Một số cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn trong tiếng Anh như:

  • nearby: gần đây

  • here: ở đây

  • upstairs: trên lầu

  • downstairs: trên lầu

  • anywhere: bất kì đâu

  • everywhere: mọi nơi

  Một số giới từ chỉ nơi chốn thường đi cùng với trạng từ chỉ nơi chốn như: in, off, on, around, behind, inside, up, down, over.

  4.4. Đứng trước V(p2) trong câu bị động

  Trong các câu bị động (passive voice), động từ tobe thường đứng trước V(p2).

  Ví dụ:

  • She was invited to join in the party. (Cô ấy được mời để tham dự bữa tiệc)

  5. Một số thành ngữ với động từ tobe

  Dưới đây là một số thành ngữ thông dụng chúng ta thường bắt gặp với động từ tobe:

  Động từ tobe

  1. Be at something: Bận làm một việc gì đó.

  2. Be back: Trở về

  3. Be around/abound : Quanh quẩn đâu đây.

  4/ Be along: Đến nơi.

  5. Be out: Đi vắng

  6. Be out for: Cố gắng đạt được

  7. Be on: Xảy ra (dành cho các cuộc trình diễn đủ loại).

  8. Be over: Kết thúc (dành cho các cuộc trình diễn đủ loại)

  9. Be through with: Làm xong, kết thúc việc gì.

  10. Be off: Khởi hành/ Hủy bỏ

  11. Be up to: Tính kế, mưu mẹo làm gì/ Có khả năng làm gì.

  12. Be up: Hết giờ/ Xảy ra/ Tăng, gia tăng.

  13. Be behind with: Thụt lùi.

  14. Be down: Được viết.

  15. To be after sth: Cố gắng lấy được cái gì đó hoặc cố gắng đạt được điều gì đó.

  16. To be at sb: Cố gắng thuyết phục một ai làm một việc nào đó, bằng việc nói liên tục và làm phiền người đó.

  17. Do+ be + adj/noun: Dùng để nhấn mạnh     

  18. Don’t + be + Adj/Noun: Để khuyên hay ra lệnh cho ai.

  19. Be off to a bad start: Cảm giác không tốt với sự khởi đầu.

  20. Be sick: Ốm, hoặc cảm thấy kinh tởm

  21. Be so: Đúng, rất chính xác

  22. Fit to be tied: Rất tức giận

  23. Be used to something: Quen với gì đó

  24. Be the case:   Đúng

  25. Be that as it may: Cho dù nó đúng

  26. Be swimming in something:  Có rất nhiều

  27. A force to be reckoned with: Khỏe, nhiều quyền lực.

  28. To be on track :  Đang làm theo kế hoạch

  29. To be in the red: Không có đủ tiền để bù vào khoản đã chi ra

  30. To be broke: Phá sản, hết tiền

  31. To be in the black: Kiếm được nhiều hơn tiêu

  32. To be out of date: Hết hạn sự dụng

  33. To be up to date: Được cập nhật

  34. To be out of woods: An toàn vượt qua 1 trường hợp khó khăn nào đó

  35. To be (just) about to: Định làm 1 việc nào đó

  36. Be a million miles away: Ở xa, cảm thấy ở rất xa

  37. Be off on the wrong foot: Sự khởi đầu không tốt, bắt đầu bằng 1 cách không được tốt.

  6. Bài tập về động từ tobe trong tiếng Anh

  Bài tập 1: Chọn động từ tobe is/am/are phù hợp

  1. It ……………………… cold today.

  2. I ……………………… at home now.

  3. They ……………………… Korean.

  4. There ……………………… a pen on the desk.

  5. My name ……………………… Nikita.

  6. We ……………………… from Ukraine.

  7. That ……………………… right.

  8. I ……………………… OK, thanks.

  9. Clara and Steve ……………………… married.

  10. She ……………………… an English teacher.

  11. This book ……………………… mine.

  12. Jane and Peter ……………………… married.

  13. My brother ……………………… here at the moment.

  14. Many people ……………………… in the bank.

  15. We ……………………… in England.

  16. It ……………………… Monday today.

  17. I ……………………… a hairdresser.

  18. My name ……………………… Alexander.

  19. There ……………………… many people in this class.

  20. …………… Ane and Alice sisters?

  21. ……………………… this car yours?

  22. ……………………… I in your way?

  23. ……………………… you twenty-five years old?

  24. ……………………… the Smiths divorced?

  25. ……………………… this your new bicycle?

  26. I ……………………… a student.

  27. The teachers ……………………… in the room.

  28. The cat ……………………… on the table.

  29. The dog ……………………… under the table.

  30. This book ……………………… cheap.

  Đáp án:

  1. is

  2. am

  3. are

  4. is

  5. is

  6. are

  7. is

  8. am

  9. are

  10. is

  11. is

  12. are

  13. is

  14. are

  15. are

  16. is

  17. am

  18. is

  19. are

  20. Are

  21. Is

  22. Am

  23. Are

  24. Are

  25. Is

  26. am

  27. are

  28. is

  29. is

  30. is

  Như vậy, trên đây là tất cả kiến thức lí thuyết về động từ tobe trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt với những chia sẻ trên đây của Vieclam123.vn.

  >> Xem thêm ngay:

  Tôi là Lê Hồng Hạnh - Trợ lý Giám đốc tại Công Ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân. Với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực việc làm và tuyển dụng, tôi mong muốn mang đến những kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xây dựng hiệu quả quy trình tuyển dụng, hỗ trợ nâng cao công tác đào tạo ứng viên chuyên nghiệp, giúp các ứng viên có định hướng tốt đối với nghề nghiệp của mình.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  Chill là gì
  Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
  Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  15/06/2022

  Cấu trúc More and More
  Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
  Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  30/01/2021

  Mẹo thi part 1 TOEIC
  Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
  Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  08/10/2020

  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng
  Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về văn phòng đầy đủ nhất
  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng là chủ đề từ vựng thông dụng, thường dùng cho dân văn phòng ở môi trường làm việc với các tình huống giao tiếp thông dụng.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  01/10/2020