Tìm hiểu về dạy học phát triển năng lực và những ưu điểm nổi bật

  By   Administrator   30/07/2019

Thế nào là dạy học phát triển năng lực? Những ưu điểm của phương pháp dạy học này so với cách dạy học truyền thống đã mang lại những hiệu quả tích cực cho học sinh và quá trình dạy học. 

1. Tìm hiểu về dạy học phát triển năng lực

Dạy học phát triển năng lực là phương pháp dạy học dựa trên quan điểm phát triển năng lực trong hoạt động trí tuệ và rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn trong cuộc sống thực tiễn và nghề nghiệp. Đồng thời, gắn liên việc học tập kiến thức với hoạt động thực hành, thực tiễn.

Tìm hiểu phương pháp dạy học phát triển năng lực

Đây là sự đổi mới trong phương pháp dạy và học mang tính hàn lâm, lý thuyết, xa rời thực tiễn sang cách dạy và học chú trọng phát triển năng lực hành động, phát huy tính sáng tạo, chủ động và tích cực của người học cũng như năng lực cộng tác làm việc tốt hơn, giúp học sinh biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. Theo đó, việc học tập sẽ tăng cường hoạt động nhóm, đổi mới quan hệ học sinh và giáo viên theo hướng cộng tác sẽ giúp rèn luyện, phát triển năng lực xã hội cho học sinh. Bổ sung thêm các chủ đề học tập phức tạp để giúp các em phát triển khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

2. Những đặc điểm cơ bản của phương pháp dạy học phát triển năng lực

Sau đây là những đặc điểm của phương pháp dạy học phát triển năng lực mà bạn cần biết:

* Dạy học áp dụng nhiều các hoạt động học tập nhằm giúp học sinh tự khám phá, tìm hiểu kiến thức cho mình, tìm hiểu những điều chưa biết chứ không nghe giảng thụ động trên lớp do giáo viên nói. Theo đó, giáo viên là người tổ chức, chỉ đạo học sinh thực hiện các hoạt động học tập kiến thức sao cho vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết, tư duy của bản thân vào các tình huống học tập hay tình huống thực tiễn.

* Rèn luyện cho học sinh biết cách tự khai thác các tài liệu học tập, sách giáo khoa cũng như biết cách tìm lại những kiến thức đã học, biết tự suy luận để phát hiện và tìm tòi những kiến thức mới. Giúp học sinh biết cách tư duy như khả năng tổng hợp, phân tích, khái quát hóa hay quy lạ về quen thế nào để hình thành, phát triển khả năng sáng tạo của mỗi học sinh.

* Dạy học chú trọng vào hoạt động phối hợp học tập giữa cá thể từng học sinh với nhóm học tập hợp tác. Theo đó, lớp học trở thành môi trường giao tiếp, rèn luyện khả năng làm việc nhóm, giao tiếp theo mô hình giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh để mỗi cá nhân, tập thể có thể vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm, hiểu biết để giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

* Hoạt động đánh giá kết quả học tập theo từng mục tiêu bài học trong tiến trình dạy học cần được chú trọng. Việc đánh giá kết quả học tập sẽ thông qua hệ thống bài tập và câu hỏi đánh giá lớp học. Cần chú ý tới phát triển kỹ năng tự đánh giá của học sinh và đánh giá chéo lẫn nhau theo các hình thức như đáp án mẫu/lời giải, theo hướng dẫn hoặc tự xác định tiêu chí để phê phán cũng như tìm được nguyên nhân, nếu cách sửa chữa sai sót nhằm tạo điều kiện cho học sinh tự bộc lộ, tự đánh giá và tự thể hiện.

3. Tìm hiểu về phương pháp dạy học phát triển năng lực

Cách dạy học phát triển năng lực nằm trong nội dung đổi mới giáo dục của nước ta nhằm giúp các em học sinh phát huy tính tự lực, sáng tạo, tính tích cực và năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc để có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống, nghề nghiệp cũng như giải quyết các vấn đề gặp phải cho bản thân tốt nhất.

Tìm hiểu về phương pháp dạy học phát triển năng lực

3.1. Đổi mới phương pháp dạy học truyền thống

Dạy học phát triển năng lực tập trung vào học vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, hình thành năng lực hành động, giúp người học sáng tạo, chủ động hơn khác với cách học truyền thống mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn khiến học sinh trở nên thụ động trước các vấn đề của cuộc sống xảy ra. Trong đó, chú trọng tới phát huy năng lực làm việc nhóm và độc lập cho học sinh. Đây là xu hướng tất yếu cần phải cải cách trong phương pháp dạy học ở các nhà trường nhằm giúp người học giải quyết được các vấn đề thực tiễn. Như vậy, phương pháp dạy và học đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại chú trọng vào người học, năng lực của người học để khắc phục lối giảng dạy áp đặt một chiều, học sinh ghi nhớ máy móc mà không vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Phương pháp dạy học phát triển năng lực là bước đổi mới chuyển từ giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của học sinh. Từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học được kiến thức gì, học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được điều gì qua việc học ở trường lớp vào cuộc sống thực tiễn. Do đó, thực hiện chuyển đổi từ cách dạy theo lối truyền thụ một chiều thầy giảng còn học sinh ở dưới ghi chép sang cách học vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống, rèn luyện kỹ năng cho học sinh và hình thành năng lực, phẩm chất. Nội dung học tăng cường việc học tập trong nhóm, mối quan hệ học sinh – giáo viên không xa cách như trước mà đổi mới theo hướng cộng tác. Điều này giúp có học sinh phát triển năng lực xã hội, khả năng làm việc nhóm với người khác tốt hơn. Trong việc học tập ở trường, học sinh không chỉ học kiến thức, kỹ năng theo các môn học mà còn học tập theo các chủ đề tích hợp liên môn để phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống.

3.2. Đa dạng các phương pháp dạy học linh hoạt

Theo đó, có thể lựa chọn linh hoạt các phương pháp dạy học chung và phương pháp đặc thù của từng môn học để thực hiện sao cho hiệu quả nhất làm sao đảm bảo được nguyên tắc học sinh nhận thức, học kiến thức tốt trong môi trường tập thể, nhóm và hướng dẫn của giáo viên.

Các phương pháp dạy học gắn liền với hình thức tổ chức dạy học. Tùy vào nội dung, đối tượng, mục tiêu và điều kiện cụ thể sẽ lựa chọn hình thức tổ chức dạy học thích hợp như học nhóm, học cá nhân, học ở ngoài lớp, học trong lớp… Do đó, cần chuẩn bị tốt về phương pháp trong giờ học thực hành để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao hứng thú và vận dụng được kiến thức vào thực tiễn.

Cần có các thiết bị dạy học tối thiểu  đã quy định để việc học được đảm bảo và hiệu quả. Có thể dùng đồ dùng dạy học tự làm nếu có thể và cần thiết cũng như phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh. Yếu tố công nghệ thông tin trong dạy học là điều cần quan tâm đúng mức để học tập hiệu quả hơn.

3.3. Dạy học giải quyết các vấn đề thực tiễn

Mục tiêu của phương pháp dạy học phát triển năng lực làm sao phát triển năng lực tự học của học sinh như sử dụng sách giáo khoa, nghe giảng, ghi chép và tìm kiếm thông tin hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động của người học để rèn luyện những phẩm chất cần thiết như sự linh hoạt, sáng tạo và độc lập của tư duy vào giải quyết các vấn đề.

Trong đó, học sinh sẽ biết cách nhận biết và giải quyết các vấn đề tốt hơn. Theo đó, việc học sẽ đặt trong một tình huống chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, tình huống có vấn đề và tiến hành giải quyết để học sinh lĩnh hội kỹ năng, kiến thức và khả năng nhận thức. Từ đó, phát huy được tính tích cực nhận thức của học sinh để áp dụng trong các tình huống dạy học ở các mức độ khác nhau. Tình huống có vấn đề có thể là tình huống mẫu hay tình huống gắn với thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế dạy học chủ yếu đưa ra các tình huống khoa học chuyên môn mà ít chú ý tới các vấn đề gắn với thực tiễn. Như vậy, học sinh sẽ được học tập giải quyết vấn đề và cách xây dựng quan điểm dạy học theo tình huống.

3.4. Dạy học theo tình huống

Dạy học theo tình huống được tổ chức theo chủ đề phức hợp gắn với tình huống thực tiễn trong cuộc sống và nghề nghiệp. Qua các tình huống, học sinh sẽ học cách nhận thức theo quan điểm cá nhân và trong mối tương tác xã hội. Trong đó các chủ đề dạy học phức hợp thường liên quan tới kiến thức liên môn và tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Bởi cuộc sống luôn diễn ra những mối quan hệ phức tạp, trong khi các môn học trong nhà trường là những môn khoa học chuyên môn. Cho nên, chủ đề dạy học phức hợp góp phần giúp học sinh gắn với thực tiễn nhiều hơn, khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của cách dạy truyền thống. Đây là cách dỵ học quan trọng để gắn việc đào tạo trong nhà trường với thực tế cuộc sống.

3.5. Dạy học định hướng hành động

Đây là cách dạy học nhằm làm cho học sinh vận dụng cả trí óc và hoạt động chân tay ví dụ như hoàn thành các sản phẩm có sự kết hợp của sự tư duy và hoạt động chân tay. Đây là cách dạy học kết hợp lý thuyết và thực tiễn, hành động và tư duy, xã hội và nhà trường.

Theo đó, dạy học theo dự án là hình thức điển hình của cách dạy học định hướng hành động mà ở đó học sinh sẽ tự thực hiện nhiệm vụ của mình trong nhóm học tập. Đó là nhiệm vụ gắn với vấn đề thực tiễn, tạo ra các sản phẩm có thể công bố.

3.6. Tăng cường sử dụng các đồ dùng, thiết bị và công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học

Đây là biện pháp quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm cho học sinh học trực quan hơn, thực hành nhiều hơn. Trong đó, công cụ dạy học tự làm của giáo viên có đóng góp quan trọng, cần được phát huy. Sử dụng phương tiện trình diễn như phần mềm dạy học, thiết bị công nghệ vào dạy học là điều cần thiết và cần được áp dụng.

3.7. Chú ý tới các kỹ thuật dạy học phát huy tính sáng tạo tích cực cho học sinh

Giáo viên và học sinh cần chú ý tới điều này trong quá trình dạy và học của mình từ những kỹ thuật nhỏ nhất để việc dạy học đạt hiệu quả tốt. Ví dụ như sử dụng kỹ thuật câu hỏi trong đàm thoại, kỹ thuật động não, tia chớp, bể cá hay kỹ thuật khăn trải bàn, bản đồ tư duy được nhiều người chú trọng ngày nay.

3.8. Chú ý phương pháp dạy học đặc thù của từng bộ môn

Nội dung kiến thức học liên quan mật thiết với phương pháp dạy. Chon nên dùng phương pháp dạy học nào là điều quan trọng mà giáo viên cần có. Ví dụ, thí nghiệm thực hành là một phương pháp dạy học đặc thù quan trọng của các môn khoa học tự nhiên,…

Chú ý phương pháp dạy học đặc thù của từng bộ môn trong dạy học phát triển năng lực cho học sinh.

3.9. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho học sinh

Cách dạy học một cách tự lực sẽ giúp phát huy tính sáng tạo, tích cực cho học sinh. Ví dụ như phương pháp xử lý, thu thập, tổ chức làm việc, đánh giá thông tin hay làm việc nhóm, phương pháp học tập chuyên biệt cho từng bộ môn. Do đó, học sinh cần được luyện tập phương pháp học tập chung và phương pháp học tập trong từng bộ môn.

Như vậy, dạy học phát triển năng lực không chỉ học kiến thức, phát triển khả năng tư duy mà còn rèn luyện năng lực giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và nâng cao khả năng làm việc nhóm, giao tiếp cho học sinh được tốt hơn.

Với những nội dung về phương pháp phát triển năng lực ở trên, bạn đã có những thông tin cơ bản và cần thiết về vấn đề này. Hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn những thông tin thiết thực nhất.

>> Tham khảo thêm:

Gia sư nổi bật
Nguyễn Tgij Hoài Thanh  Hồ Chí Minh
Nguyễn Tgij Hoài Thanh Gia sư môn:  Toán , Lý , Hóa Từ: 150,000 vnđ/buổi
no image  Hà Nội
Lê Thị Hương Gia sư môn:  Toán , Tiếng Anh Từ: 120,000 vnđ/buổi
no image  Hà Nội
Vũ Kiều Thư Gia sư môn:  Tiếng Anh , Thể thao khác , Tin học Từ: 120,000 vnđ/buổi
Nguyễn Huỳnh Đăng  Hồ Chí Minh
Nguyễn Huỳnh Đăng Gia sư môn:  Toán Từ: 95,000 vnđ/buổi
Trịnh Thị Thu  Hà Nội
Trịnh Thị Thu Gia sư môn:  Toán , Lý Từ: 150,000 vnđ/buổi
Phạm Phương Thảo  Hà Nội
Phạm Phương Thảo Gia sư môn:  Tiếng Anh Thương lượng
Phạm Hoàng Hoài Sung  Hồ Chí Minh
Phạm Hoàng Hoài Sung Gia sư môn:  Toán , Tiếng Việt , Môn phổ thông khác Từ: 120,000 vnđ/buổi
Xem thêm gia sư  

Hotline

0869.154.226

1
Bạn cần hỗ trợ ?