close
cách
cách cách cách cách cách

Cán bộ là gì? Tìm hiểu một số quy định về công tác cán bộ

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Cán bộ là gì? Đây chắc hẳn là cụm từ không có gì xa lạ đối với mỗi công dân Việt Nam. Chúng ta cũng không ít lần đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình để bày tỏ với cán bộ. Để có thể hiểu hơn về khái niệm về cán bộ và các thông tin liên quan mời bạn đọc đọc bài viết sau của vieclam123.vn nhé!

1. Tìm hiểu chung về cán bộ

1.1. Khái niệm về cán bộ

Cán bộ là gì? Cán bộ là công dân Việt Nam nhận được bầu cử, phê chuẩn và bổ nhiệm giữ các chức vụ và chức danh theo nhiệm kỳ của các cơ quan trong Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Được gọi là cấp tỉnh, huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện). Ở trong biên chế và được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Cán bộ là công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn và bổ nhiệm các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ ở cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện). Nằm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Quy định trong Khoản 1, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức).

Cán bộ nhà nước
Cán bộ nhà nước

1.2. Vai trò của cán bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: Cán bộ được cho là cái gốc của mọi công việc và mọi việc thành công, thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Từ đó có thể thấy được cán bộ có vai trò rất quan trọng đối với sự thành bại của bộ máy Nhà nước. Đó là những người góp phần thực hiện những mục tiêu để xây dựng đất nước. Họ được nhân dân tin tưởng và có khả năng gánh vác trách nhiệm to lớn này.

Để có thể xây dựng được một nhà nước vững mạnh và sánh vai với cường quốc năm châu thì cần phải xây dựng hệ thống gốc vững chắc. Đó là xây dựng từ việc đào tạo đội ngũ cán bộ (công tác cán bộ). Đó là một trong những điểm quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng Đảng.

Con người là yếu tố quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước nên cần phải chú trọng đến việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Đảng và Nhà nước cần không ngừng kiểm tra và củng cố công tác cán bộ.

Cán bộ có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước
Cán bộ có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước

1.3. Quyền của cán bộ là gì?

1.3.1. Điều kiện để thi hành công vụ

Điều kiện thi hành công vụ của cán bộ là gì? 

- Được giao các quyền tương ứng với nhiệm vụ.

- Được đảm bảo về trang thiết bị và các điều kiện làm việc khác giống với pháp luật quy định.

- Được cung cấp các thông tin liên quan đến quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

- Được tham gia các lớp đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn.

- Được pháp luật bảo vệ khi đang thực thi nhiệm vụ.

Một số quyền của cán bộ
Một số quyền của cán bộ

1.3.2. Đối với chế độ tiền lương

- Được Nhà nước đảm bảo về mức tiền lương và được hưởng chế độ tương xứng với quyền hạn và nhiệm vụ được giao. Đồng thời vẫn phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

- Được hưởng các loại tiền như: tiền làm đêm, tiền làm thêm giờ và công tác phí cùng với những chế độ khác theo pháp luật quy định.

1.3.3. Đối với chế độ nghỉ ngơi

Chế độ nghỉ ngơi của cán bộ là gì? Như những người lao động khác thì cán bộ cũng có các chế độ nghỉ ngơi như chế độ nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ khi có việc riêng cần giải quyết được quy định theo pháp luật hiện hành.

Các chế độ về lương và nghỉ ngơi
Các chế độ về lương và nghỉ ngơi

2. Công tác cán bộ được hiểu như thế nào?

Công tác cán bộ là công việc của Đảng, Nhà nước với việc xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bằng việc xây dựng những tiêu chuẩn cán bộ. Đồng thời, đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiến hành luân chuyển, điều động và bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ,… Để có thể phát huy được năng lực đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý. Nâng cao được phẩm chất chính trị cũng như đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hoạt động Hệ thống chính trị trong tình hình mới.

2.1. Thành tựu đối với công tác cán bộ

Trong suốt quá trình hoạt động của nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thì công tác cán bộ đã đạt được khá nhiều thành tựu. Bước đầu huy động được các ngành và cơ quan chức năng làm tham mưu trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá và sử dụng cán bộ dân chủ tập thể hơn trước. Đã từng bước thực hiện được tiêu chuẩn hóa cán bộ và kết hợp các độ tuổi và các thế hệ cán bộ. Đào tạo được hàng vạn những cán bộ về lý luận chính trị, quân sự và về quan điểm, đường lối của Đảng, về quản lý hành chính, quản lý kinh tế, khoa học, luật pháp và văn hóa, nghệ thuật…

Tìm hiểu về công tác cán bộ
Tìm hiểu về công tác cán bộ

2.2. Khó khăn trong công tác cán bộ

Khó khăn trong công tác cán bộ là gì? Tuy nhiên công tác đánh giá cán bộ còn gặp khá nhiều hạn chế trước tình hình mới. Nhiều cán bộ Đảng và Nhà nước có tư tưởng chính trị lệch lạc, vi phạm nghiêm trọng vào điều lệ Đảng. Cùng với chính sách và pháp luật của Nhà nước nên đã bị xử lý kỷ luật Đảng.

Để có thể nâng cao được công tác cán bộ trong thời gian tới thì Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết chế độ công tác cán bộ và định hình rõ phương hướng để xây dựng cán bộ và công tác cán bộ trong tình hình mới.

2.3. Định hướng công tác cán bộ trong tương lai

Trước những yêu cầu mới của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì tiêu chuẩn xây dựng và đào tạo cán bộ cần phải được thay đổi để phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới. Các cán bộ cần phải có tư tưởng chính trị vững vàng để thể hiện được tinh thần yêu nước và có thể phục vụ tốt cho nhân dân với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời phấn đấu và thực hiện có kết quả những đường lối, chính sách của Đảng  và Nhà nước về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư”. Tích cực nâng cao được khả năng đấu tranh và phòng chống tội phạm tham nhũng. Đồng thời có ý thức tổ chức, kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Để hoạt động công tác cán bộ trở nên hiệu quả thì cần phải chú trọng đến khâu tuyển chọn và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đảng và Nhà nước cần xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để công tác cán bộ đi vào nề nếp. Đồng thời chủ động để có tầm nhìn xa đáp ứng được những nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài.

Thực hiện hoạt động đánh giá cán bộ hàng năm để xem xét hiệu quả hoạt động cán bộ là gì đối với nhiệm kỳ công tác. Đảm bảo được quá trình đánh giá cán bộ được thực hiện đúng với nguyên tắc phê bình và tự phê bình, nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai. Cán bộ khi được xem xét và đánh giá kết quả hoạt động được xếp loại theo 4 mức độ đó là: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Đây được cho là cơ sở để xác định được những cán bộ có thể tiếp tục giữ chức vụ trong thời gian tới hay không.

Ngoài ra, cán bộ còn có thể bị xử lý nếu như vi phạm kỷ luật bằng các hình thức như sau: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Bãi nhiệm.

Tóm lại, công tác cán bộ hoạt động tốt thì Đảng và Nhà nước mới có thể phát triển bền vững. Vậy nên, công tác cán bộ cần phải được chú trọng hơn trong thời gian tới.

Định hướng với cán bộ trong tương lai
Định hướng với cán bộ trong tương lai

Trên đây là các thông tin về câu hỏi Cán bộ là gì? Hy vọng với những thông tin trên, bạn đọc có thể hiểu hơn về công tác cán bộ và những vai trò mà cán bộ đem lại nhé!

Mẫu quyết định về việc luân chuyển cán bộ

Quyết định luân chuyển cán bộ có ý nghĩa như thế nào? Soạn quyết định luân chuyển cán bộ thì cần có những nội dung gì? Theo dõi bài viết sau đây về mẫu quyết định này ở bài viết bên dưới bạn nhé!

Mẫu quyết định luân chuyển cán bộ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.