close
cách
cách cách cách cách cách

Các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm bao gồm những gì?

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Cứ mỗi một kỳ kế toán qua đi lại là một mùa quyết toán bận rộn của doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận kế toán. Phòng ban chuyên môn này sẽ phải thực hiện tổng hợp và quyết toán, thống kê lại đầy đủ số liệu trong một năm vừa qua, bên cạnh đó là nhiệm vụ lưu trữ các dữ liệu cần thận để phục vụ sử dụng trong nhiều năm tiếp. Vì vậy, việc in ấn và lưu trữ sổ sách cuối năm vô cùng quan trọng và cần được chú trọng. Bạn đã biết các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm bao gồm những gì hay chưa?

Hà My với những kiến thức học hỏi được về chuyên ngành kế toán yêu thích của mình sẽ chia sẻ đến bạn đọc những thông tin đầy đủ, rõ ràng về vấn đề này.

1. Hồ sơ pháp lý - sổ sách kế toán quan trọng cần in cuối năm

Hồ sơ sổ sách kế toán cần được doanh nghiệp xử lý in ấn vào dịp cuối năm đầu tiên đó chính là hồ sơ pháp lý. Có rất nhiều giấy tờ thuộc hồ sơ pháp lý mà cần được in, chúng bao gồm: 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh

- Giấy thông báo về mã số thuế

- Tờ khai thuế môn bài

- Mẫu giấy tờ số 08 - giấy đăng ký tài khoản ngân hàng

- Mẫu giấy tờ số 06 - giấy đăng ký về việc áp dụng phương pháp kê khai tính thuế giá trị gia tăng

Sổ sách kế toán nào cần in vào đợt cuối năm?
Sổ sách kế toán nào cần in vào đợt cuối năm?

2. Quyết toán năm

Sau hồ sơ pháp lý, tài liệu quyết toán năm cũng nằm trong nhóm các loại sổ sách cần in cuối năm. Đây là dạng tài liệu có giá trị tổng hợp các thông tin về các khoản chi phí thanh toán nên càng quan trọng để kiểm soát, lưu trữ một cách cẩn thận trong nghiệp vụ kế toán. Sau một năm hoạt động, các tài liệu quyết toán năm sẽ được bộ phận kế toán in ra bao gồm:

- Bản báo cáo tài chính doanh nghiệp theo năm

- Bản quyết toán thu nhập doanh nghiệp (kèm phụ lục)

- Bản quyết toán thu nhập cá nhân (kèm phụ lục)

Các sổ sách kế toán cần in vào cuối năm
Các sổ sách kế toán cần in vào cuối năm

3. In hồ sơ lao động để lưu trữ

Hồ sơ lao động dù không liên quan tới doanh thu của doanh nghiệp nhưng lại đại diện cho mảng quản trị nhân lực mà doanh nghiệp cần phải có sự bao quát, quản lý sát sao. Bởi vậy mà dù ít hay nhiều thì hồ sơ lao động vẫn phải được in ra để “quyết toán” vào dịp cuối năm, giúp đơn vị lưu lại được nguồn lực hiện tại, lưu trữ làm dữ liệu để kiểm soát những biến động trong tương lai và nhìn thấy rõ biểu đồ phát triển của nguồn lực. Đó cũng là điểm mấu chốt nói cho nhà quản trị biết được rằng, sự ảnh hưởng của nguồn lực đối với thực tế phát triển của doanh nghiệp được thể hiện như thế nào.

Vậy hồ sơ lao động cần in ấn bao gồm những gì? Đó là tất cả những bộ hồ sơ xin việc của người lao động đang làm việc tại công ty, là toàn bộ hợp đồng lao động doanh nghiệp đang quản lý. Bởi vì sẽ có rất nhiều giấy tờ trong nhóm này, mức độ tương quan với tổng số nguồn nhân lực vốn có của đơn vị cho nên người phụ trách in ấn, lưu trữ nên cân nhắc lưu lại thành tệp riêng để sử dụng một cách dễ dàng khi có nhu cầu rà soát hay tìm kiếm.

In hồ sơ lao động vào cuối năm
In hồ sơ lao động vào cuối năm

Không chỉ lưu trữ những yếu tố đại diện cho nguồn lực hiện có mà trong bộ hồ sơ lao động cần in ra còn gồm cả những quyết định về việc sa thải nhân viên bên cạnh các quyết định tăng lương hay bổ nhiệm.

4. Chứng từ kế toán cần in vào dịp cuối năm

Riêng trường hợp chứng từ, sổ sách kế toán cần phải in ấn vào cuối năm thì đơn vị cần tuân thủ xử lý theo một trình tự nhất định. Trước tiên bạn phải xử lý những giấy tờ kê khai thuế. Các giấy tờ này sẽ được in ra và sắp xếp theo đúng thứ tự lần lượt như sau:

- Tờ khai thuế số 01/GTGT

- Băng kê số 01-2/GTGT

- Bảng kê số 01-1/GTGT

- Tờ khai chi tiết về thuế thu nhập doanh nghiệp (có thể khai theo tháng hoặc theo quý)

Những sổ sách kế toán cần in cuối năm gồm có các chứng từ kế toán
Những sổ sách kế toán cần in cuối năm gồm có các chứng từ kế toán

- Báo cáo mẫu B26 (báo cáo theo quý)

- Hóa đơn và hóa đơn mua sắp xếp theo bảng kê. Nếu có chứng từ thanh toán của hóa đơn mua thì hãy kẹp vào cùng hóa đơn theo bảng. 

- Phiếu thu - chi các loại, phiếu xuất - nhập hàng hóa. Có rất nhiều phiếu trong quá trình kiểm soát của hoạt động kế toán nên cần kẹp riêng để dễ rà soát sau này.

- Bảng đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân dành cho người lao động. Bản cam kết số 02/TNCN kẹp theo cùng với bản photo chứng minh nhân dân. Giấy đăng ký giảm trừ gia cảnh, hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng không có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Hợp đồng mua bán cần kẹp với các biên bản xác nhận công nợ. Sau cùng mới in và xếp tới biên bản kiểm kê về tài sản cố định và tiền mặt, 

5. Những loại sổ sách kế toán khác cần in ấn vào cuối năm

Ngoài những loại giấy tờ, sổ sách nêu trên, bạn còn cần chú trọng in đầy đủ các sổ sách, giấy tờ kế toán này vào dịp cuối năm.

5.1. Sổ sách kế toán tổng hợp

Sổ sách kế toán in ra để lưu trữ dịp cuối năm
Sổ sách kế toán in ra để lưu trữ dịp cuối năm

Bạn chọn ghi sổ kế toán doanh nghiệp nào thì sẽ bao gồm những sổ sách tổng hợp kế toán tương ứng cần được in ra. Nhưng nhìn chung, những loại sau đây thuộc vào nhóm các sổ sách tổng hợp mà kế toán viên cần in để quyết toán cuối năm.:

- Sổ nhật ký chung được in nếu bạn chọn lựa hình thức ghi sổ là Nhật ký chung

- Nhật ký sổ cái tương ứng viên hình thức ghi cùng tên

- Nhật ký chứng từ 07, 08 khi chọn lựa hình thức ghi sổ kế toán là Nhật ký chứng từ

- . Chứng từ ghi sổ tương đương khi chọn hình thức ghi tương ứng.

5.2. Sổ cái của những tài khoản phát sinh

Căn cứ vào toàn bộ tài khoản đã được ghi chép đầy đủ, rõ ràng ở Bảng cân đối kế toán, có bao nhiêu tài khoản trong đó thì sẽ có bất nhiêu sổ cái được in tương ứng. Những sổ cái này đều thuộc trong năm tài chính và quyết toán vào một đợt duy nhất đó là cuối năm.

5.3. Sổ chi tiết ghi chép thông tin về những tài khoản kế toán

Tìm hiểu các sổ sách kế toán cần được in ra khi tổng kết cuối năm
Tìm hiểu các sổ sách kế toán cần được in ra khi tổng kết cuối năm

Các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm trong nhóm này bao gồm:

- Sổ chi tiết tiền mặt: đó là sổ nhật ký về việc chi tiền ra, nhật ký về việc thu tiền vào và sổ quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. 

- Sổ tiền gửi ngân hàng: sổ này cần được in kèm với chứng từ ngân hàng để đảm bảo sự trùng khớp khi đối chiếu, thanh tra.

- Sổ nhật ký ghi lại đầy đủ quá trình mua bán hàng hóa của doanh nghiệp.

- Sổ công nợ chi tiết: đây là sổ tổng hợp một cách chi tiết các công nợ của khách mà doanh nghiệp cần thu. Sổ này sau đó phải trả lại cho phía nhà cung cấp.

- Sỏ chi tiết về các khoản phải thu, phải trả và tạm ứng, sổ chi tiết về việc vay mượn.

Sổ cái của những tài khoản ở trên bảng cân đối kế toán cần được in và đính kèm cùng sổ cái tương ứng với tài khoản đó. sổ ghi chép những khoản tiền nộp vào ngân sách nhà nước sẽ in và kẹp cùng với tài khoản TK 333, giấy tờ ghi chép những khoản vay thì kẹp chung với các tài khoản 311 và 341, bảng lương nhân viên kẹp chung cùng tài khoản 334. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần in cả sổ chi tiết các khoản tài sản cố định, những ghi chép tổng hợp về dụng cụ và công cụ phục vụ công việc; các loại vật tư, hàng hóa, lương, ….

Nhìn chung, có rất nhiều các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm. Một kế toán viên cần phải nắm rõ chúng bao gồm những yếu tố nào và khi in có nguyên tắc riêng hay đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu cụ thể nào hay không để việc in ấn, lưu trữ giấy tờ sổ sách đạt được hiệu quả và tuân thủ quy định. Bài viết sẽ là tài liệu kế toán hữu ích cho bộ phận kế toán nói chung và cho các kế toán viên nói riêng.

Nghiệp vụ kế toán kho và chứng từ sổ sách

Làm một kế toán kho, kiến thức chuyên ngành về nghiệp vụ kế toán kho và chứng từ sổ sách rất quan trọng để bạn nắm bắt rõ để áp dụng vào thực tế làm việc. Ngay sau đây, kiến thức quan trọng, liên quan tới chứng từ sổ sách sẽ được bật mí, chia sẻ bởi vieclam123.vn, qua đó hỗ trợ bạn có một quá trình hành nghề hiệu quả.

Nghiệp vụ kế toán kho và chứng từ sổ sách

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.