Mô tả công việc kế toán chi tiết nhất ở các vị trí

  By   Administrator   14/10/2020

Có rất nhiều vị trí kế toán trong doanh nghiệp như kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kế toán công nợ, kế toán thanh toán,...Cùng tìm hiểu mô tả công việc kế toán chi tiết nhất ở các vị trí này qua bài viết dưới đây của Vieclam123.vn nhé.

1. Mô tả công việc kế toán từng vị trí

Kế toán là một vị trí công việc phổ biến trong nhiều công ty, doanh nghiệp hiện nay. Công việc của nhân viên kế toán vô cùng quan trọng, bao gồm thu thập các loại hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ghi chép, tổng hợp báo cáo tài chính để từ đó doanh nghiệp có thể nắm được tình hình kinh doanh một cách chính xác nhất, từ đó có những định hướng phát triển phù hợp.

Kế toán có thể được chia thành nhiều vị trí. Ví dụ, dựa theo công việc thực tế, có thể chia vị trí công việc kế toán thành kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán kho hàng,....Dựa theo cách thức ghi chép, có thể chia thành kế toán đơn và kế toán kép. Dựa theo chức năng cung cấp thông tin có thể chia thành kế toán tài chính và kế toán quản trị.

Cụ thể công việc của một số vị trí kế toán nổi bật được Vieclam123.vn chia sẻ dưới đây.

1.1. Mô tả công việc kế toán thuế

Kế toán thuế là vị trí không thể thiếu trong mọi loại hình doanh nghiệp. Trách nhiệm của kế toán thuế chủ yếu liên quan đến việc tính toán các khoản thuế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhân viên kế toán thuế cần lập tờ khai các loại thuế của doanh nghiệp như thuế môn bài cho cơ quan thuế. Thực hiện lập báo cáo các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo việc sử dụng các loại hóa đơn cho doanh nghiệp theo tháng, theo quý, theo năm.

Nhân viên kế toán thuế là người đại diện của doanh nghiệp trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh, kiểm tra các loại hóa đơn, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, kiểm tra các bản kê khai hồ sơ xuất nhập khẩu, đảm bảo các loại giấy tờ đều minh bạch, chính xác.

Tiếp theo, nhân viên kế toán thuế cần thực hiện theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và tình trạng hoàn thuế của công ty. Thường xuyên cập nhật các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều quan trọng, nhân viên kế toán thuế cần tuyệt đối chấp hành nguyên tắc bảo mật thông tin.

Nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp có những quyền hạn như: được đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn sai sót, cần được điều chỉnh, đưa ra nhận xét kịp thời khi có sự chênh lệch về báo cáo thuế và thực trạng quyết toán. Kế toán thuế được quyền hướng dẫn các kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật.  

Mô tả công việc kế toán

1.2. Mô tả công việc kế toán tổng hợp

Hiện nay, xu hướng của nhiều doanh nghiệp dù là doanh nghiệp lớn nhỏ là tuyển dụng kế toán tổng hợp. Kế toán tổng hợp sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tùy theo yêu cầu và quy mô của từng doanh nghiệp. Cụ thể, công việc chính của nhân viên kế toán tổng hợp là:

Thứ nhất, nhân viên kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán trong doanh nghiệp và tổng hợp lại, hạch toán các khoản thu chi, khấu hao, công nợ, các khoản thuế giá trị gia tăng, lập quyết toán văn phòng cho công ty.

Thứ hai, kế toán tổng hợp cần thực hiện báo cáo về các con số tài chính cho công ty theo từng quý, từng năm, có giải trình chi tiết các khoản thu chi cụ thể. Đồng thời, lưu trữ hồ sơ dữ liệu kế toán theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp với cấp trên để cải tiến tình hình tài chính của công ty.

1.3. Mô tả công việc kế toán công nợ

Kế toán công nợ là người theo dõi các khoản công nợ của công ty, đó có thể là khoản công nợ với khách hàng, khoản công nợ nội bộ và các khoản công nợ khác. Cụ thể, công việc của nhân viên kế toán công nợ là nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận, nhận đề nghị xác nhận công nợ từ khách hàng, nhà cung cấp, theo dõi và kiểm tra các khoản công nợ đó thường xuyên.

Nhân viên kế toán cần thường xuyên liên lạc với các bộ phận để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, tình hình mua bán hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận. Định kỳ cần thực hiện các bút toán điều chỉnh, xác nhận các khoản công nợ. Lập thông báo thanh toán công nợ để gửi tới khách hàng, nhà cung cấp.

Đồng thời, nhân viên kế toán công nợ cũng theo dõi các khoản công nợ tạm ứng của cán bộ, nhân viên trong công ty và các khoản công nợ khác như công nợ phát sinh, công nợ xuất trả vay, bảo hành khi có hàng lỗi.

1.4. Mô tả công việc kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là người thực hiện lập các chứng từ thu chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản của doanh nghiệp. Công việc cụ thể của nhân viên kế toán thanh toán là:

Đầu tiên, kế toán thanh toán chịu trách nhiệm cho việc thu tiền của các cổ đông trong doanh nghiệp, theo dõi tiền gửi ngân hàng, theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc tình hình thu hồi công nợ. Nhân viên kế toán thanh toán theo dõi việc thanh toán qua thẻ ngân hàng của khách hàng, quản lý các chứng từ liên quan đến các khoản thu chi của doanh nghiệp.

Thứ hai, nhân viên kế toán thanh toàn là người lập kế hoạch về các khoản thanh toán với các nhà cung cấp, thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp hoặc các khoản chi trả nội bộ như trả lương cho nhân viên. Nhân viên kế toán cũng là người trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân, kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của các loại chứng từ.

Cuối cùng, nhân viên kế toán thanh toán cần lập bản báo cáo, in sổ sách tồn quỹ cho ban giám đốc theo tháng, theo quý, theo năm và khi có yêu cầu của cấp trên.

1.5. Mô tả công việc kế toán kho

Kho bãi là phần không thể thiếu trong bất kỳ chu trình sản xuất nào của doanh nghiệp. Đây là nơi lưu trữ hàng hóa của doanh nghiệp, thể hiện năng lực sản xuất và trình độ quản lý vốn của doanh nghiệp. Kho hàng hóa đóng vai trò quan trọng, bởi vậy kế toán kho là một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán chung của doanh nghiệp.

Công việc chính của kế toán kho là ghi chép, lập chứng từ, chi phí mua bán hàng hóa, thường xuyên kiểm tra sổ sách ghi chép với số liệu thực tế có trong kho. Kế toán kho thực hiện việc lập báo cáo tồn kho, báo cáo xuất nhập khẩu hàng hóa, tham gia công việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.

Kế toán kho cần nộp các loại chứng từ, báo cáo kế toán theo quy định của doanh nghiệp.

1.6. Mô tả công việc kế toán lương

Kế toán lương là vị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp vì tiền lương chính là vấn đề được quan tâm hàng đầu của người lao động. Doanh nghiệp cần phải thực hiện công tác kế toán lương một cách chính xác, chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động để có thể sử dụng hiệu quả sức lao động.

Công việc chính của kế toán tiền lương là theo dõi, chấm công cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp. Hạch toán các khoản lương, thưởng, các khoản trích nộp của từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Kế toán tiền lương xây dựng các kỳ tính lương, cách tính giờ làm, ngày công, xây dựng bảng lương, tính toán các khoản khấu trừ, các khoản nộp bắt buộc với nhà nước như bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân và gửi tới từng nhân viên. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại nếu như có sai sót. 

Kế toán lương quản lý các đợt lương tạm ứng trong công ty, xây dựng mức lương tạm ứng linh hoạt cho phép đối với từng cấp nhân viên. Lập các loại báo cáo cần thiết như: báo cáo về bảng chấm công, về số tiền tạm ứng, về các khoản phụ cấp, các khoản đóng nộp, bảng phiếu lương nhân viên, tổng số tiền phải trả cho nhân viên theo từng tháng,...

2. Yêu cầu đối với một nhân viên kế toán

Mô tả công việc kế toán

2.1. Năng lực chuyên môn

Để làm tốt công việc của vị trí nhân viên kế toán thì yêu cầu về năng lực chuyên môn là yếu tố tiên quyết hàng đầu. Không nhà tuyển dụng nào lại mong muốn thuê một người về rồi phải đào tạo từ những điều cơ bản nhất.

Vì vậy, muốn ứng tuyển vị trí này, bạn phải là người có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề kế toán do nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền cấp. Hoặc nếu là sinh viên mới ra trường thì bạn cần phải tốt nghiệp chuyên ngành kế toán ở các trường đại học, cao đẳng.

2.2. Kỹ năng cần thiết

Một nhân viên kế toán trước tiên phải là người có kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu. Dựa vào rất nhiều giấy tờ, chứng từ, hóa đơn, sổ sách, thu chi,...bạn cần phải phân tích, tổng hợp và đưa ra bút toán chính xác nhất.

Nhân viên kế toán cần phải thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm cơ bản như Word, Excel để phục vụ công việc. Thêm vào đó, nhân viên kế toán cần phải biết tiếng Anh chuyên ngành để có thể chủ động học hỏi, đọc tin tức kế toán từ những bài báo nước ngoài và tự tin hơn khi làm việc với đối tác nước ngoài. Những nhân viên kế toán chuyên nghiệp và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này đều là những người không những giỏi chuyên môn mà còn có trình độ ngoại ngữ tốt.

2.3. Phẩm chất quan trọng

Kỹ năng và năng lực chuyên môn thôi chưa đủ, nhân viên kế toán cần phải là người có những tố chất sau:

Thứ nhất là tính trung thực. Nhân viên kế toán thường xuyên làm việc với sổ sách, giấy tờ và đặc biệt nắm được tình hình tài chính doanh nghiệp. Nếu không có tính trung thực,nhân viên kế toán có thể có những hành vi gian lận trong việc làm giấy tờ, sổ sách với mục đích tư lợi cá nhân. Một người không có tính trung thực thì khó có thể gắn bó với nghề trong thời gian lâu dài được, và nếu bị phát hiện ra hành vi gian lận thì người nhân viên đó có thể còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không chỉ đơn thuần là bị buộc phải thôi việc.

Thứ hai, nhân viên kế toán cần phải là người có tính tỉ mỉ, cẩn thận. Sự tỉ mỉ, cẩn thận sẽ giúp nhân viên đó biết cách phân loại giấy tờ, xử lý số liệu chính xác. Với công việc kế toán, chỉ với một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới nhiều bộ phận khác nhau trong công ty.  Một người làm việc cẩu thả, thường xuyên lập sai các khoản thanh toán, thu mua, sẽ khiến việc quản lý tài chính của công ty trở nên rối loạn. Và chắc chắn những nhân viên đó cũng không có nhiều cơ hội để phát triển trong nghề.

Bên canh tính trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhân viên kế toán còn phải là người có thể chịu được áp lực cao trong công việc. Đối mặt với nhiều con số, các loại giấy tờ, sổ sách dễ khiến đầu óc con người ta trở nên căng thẳng hơn so với những công việc khác. Bởi vậy, nhân viên kế toán cần phải là người biết lấy lại sự cân bằng, giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo, bình tĩnh để giải quyết công việc một cách hiệu quả.

3. Mức lương và cơ hội phát triển trong nghề kế toán

Mức lương trung bình của vị trí nhân viên kế toán có thể dao động từ 8-12 triệu. Với những nhân viên có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao thì mức lương này có thể cao hơn tùy vào quy mô và hoạt động của từng doanh nghiệp.

Kế toán là một vị trí có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai bởi hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán, bởi vậy học ngành này bạn sẽ giảm được phần nào nỗi lo thất nghiệp. 

Như vậy, qua bài viết trên đây của Vieclam123.vn về mô tả công việc kế toán, bạn đã hình dung ra được những nhiệm vụ cần phải làm của nhân viên ở vị trí này rồi chứ. Nếu bạn đam mê những con số và cảm thấy bản thân có những tố chất phù hợp để làm việc trong ngành này thì hãy thử sức mình xem sao nhé. Chúc các bạn sớm thành công trong lĩnh vực mình yêu thích.

>> Xem thêm ngay:

Việc làm mới nhất

Hotline

0869.154.226