close
cách
cách cách cách cách cách

Tìm hiểu lãnh hải là gì và một số thông tin về các quyền của lãnh hải

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lãnh hải là gì? Đây được coi là một bộ phận của một quốc gia, tuy nhiên nó chủ quyền của nó không được coi là tuyệt đối như các vùng nội thủy. Bởi các tàu thuyền hoàn toàn có thể tự do qua lại vô hại trong lãnh hải. Để có thể hiểu kỹ hơn các thông tin về lãnh hải mời bạn đọc hãy đọc bài viết sau đây của vieclam123.vn để có thể tìm hiểu bạn nhé!

1. Các thông tin về lãnh hải

1.1. Tìm hiểu khái niệm lãnh hải

Lãnh hải là gì? Lãnh hải được gọi là vùng biển nằm giữa vùng nước nội thuỷ và các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia.

Chủ quyền trên lãnh hải không tuyệt đối giống như trên các vùng nước nội thủy. Nó được thừa nhận do quyền qua lại vô hại của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải.

Chủ quyền của quốc gia ở ven biển được mở rộng hoàn toàn và riêng biệt đến vùng trời trên lãnh hải cũng như đến đáy, lòng đất dưới đáy đối với vùng biển này. Trong vùng trời của lãnh hải sẽ không tồn tại quyền qua lại không gây hại với các phương tiện bay.

Có một khoảng thời gian dài, các quốc gia quy định về bề rộng lãnh hải rất khác nhau. Theo công ước năm 1982 đã thống nhất quy định quốc gia ven biển có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải không quá 12 hải lý. Được tính từ đường cơ sở và được dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Ranh giới bên ngoài của lãnh hải sẽ được coi là đường biên giới quốc gia nằm trên biển.

Thông tin về khái niệm lãnh hải
Thông tin về khái niệm lãnh hải

1.2. Xác định đường cơ sở tính lãnh hải như thế nào?

1.2.1. Đường cơ sở thông thường

Đối với đường cơ sở thông thường sẽ dùng để tính chiều rộng lãnh hải một quốc gia. Đây chính là ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển được thể hiện trên các hải đồ được quốc gia ven biển chính thức công nhận…

Với các đảo cấu tạo bằng san hô hay các đảo có đá ngầm ven bờ bao quanh thì phương pháp đường cơ sở thông thường được áp dụng. Phương pháp này có ưu điểm là phản ánh đúng được đường bờ biển của các nước và hạn chế sự mở rộng vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia. Tuy nhiên nó có hạn chế đó là rất khó áp dụng đối với các bờ biển khúc khuỷu, phức tạp.

Dùng để tính chiều rộng của lãnh hải
Dùng để tính chiều rộng của lãnh hải

1.2.2. Đường cơ sở thẳng

Lãnh hải là gì? Đối với đường cơ sở thẳng thì sẽ xác định bằng phương pháp nối liền các đoạn thẳng tại những điểm thích hợp có thể được lựa chọn ở các điểm ngoài cùng và nhô ra nhất của bờ biển, tại ngán nước triều thấp nhất.

Trước khi pháp điển hóa vào quy định điều ước quốc tế thì đường cơ sở thẳng là quy định của luật tập quán quốc tế. Phán quyết năm 1951 của Toà án quốc tế  vụ ngư trường Anh và Na Uy được đưa ra về các tiêu chuẩn đối với việc vẽ đường cơ sở thẳng của Na Uy. Điều này được luật quốc tế thừa nhận về được pháp điển hóa trong Điều 4 của Công ước Giơnevơ năm 1958 về lãnh hải và vùng tiếp giáp và trong Điều 7 Công ước luật biển 1982.

Theo như công ước này thì các điều kiện cần phải tuân thủ trong khi vạch đường cơ sở thẳng là tuyến các đường cơ sở không được chệch quá xa hướng chung của bờ biển. Vùng biển bên trong đường cơ sở phải gắn với đất liền đủ đến mức được đặt dưới chế độ nội thuỷ. Tuy nhiên thì khi kẻ một số đoạn đường cơ sở thẳng trong Khoản 1 Điều 7 của Công ước 1982, quốc gia ven biển có thể tính những lợi ích kinh tế riêng biệt của khu vực mà tầm quan trọng của nó đã được quá trình sử dụng lâu dài chứng minh rõ ràng. 

Với đường cơ sở thẳng, sẽ phải lưu ý đến việc lựa chọn những điểm xuất phát và không được từ các bãi cạn nửa nổi nửa chìm. Trừ những trường hợp có đèn biển và các thiết bị thường xuyên nhô lên trên mặt nước và vạch các đường cơ sở thẳng được sự thừa nhận chung của quốc tế. Không được làm cho lãnh hải một quốc gia khác bị tách khỏi biển cả hay một vùng đặc quyền kinh tế.

Xác định bằng cách nối liền các đoạn thẳng
Xác định bằng cách nối liền các đoạn thẳng

2. Các quyền về lãnh hải

2.1. Quyền đi qua không gây hại

Lãnh hải là gì? Việc qua lại không gây hại là một quyền mang tính tập quán (Vụ Các hành động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua, chống lại Nicaragua (Nicaragua/ Mỹ) ngày 27/06/1986. Quyền này được thừa nhận vì lợi ích phát triển và hợp tác kinh tế và hàng hải của cộng đồng và của từng quốc gia.

Việc không gây hại được hiểu là việc đi qua và không làm phương hại đến hoà bình và an ninh trật tự hay lợi ích quốc gia ven biển. Các hoạt động không có liên quan đến việc đi qua mà tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải không được tiến hành đã được liệt kê tại Điều 19 của Công ước 1982. Các quốc gia ven biển sẽ không được phép đặt những điều kiện đối với việc qua lại của các tàu thuyền nước ngoài. Các tàu thuyền nước ngoài khi đi qua lãnh hải của mình phải xin phép hay thông báo trước. Việc đi qua sẽ không gây hại và tồn tại đồng thời với chủ quyền quốc gia trong lãnh hải và không làm mất đi chủ quyền đố.

Quốc gia ven biển sẽ ấn định được các tuyến đường và quy định về việc phân chia các luồng giao thông của tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải của mình. Các tuyến đường này phải phù hợp với các quy định của Công ước luật biển năm 1982 và Luật quốc tế.

Nếu có những vi phạm có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh trật tự của một quốc gia ven biển. Quốc gia đó có thể sử dụng các biện pháp để bảo vệ chủ quyền của mình. Kể cả các biện pháp tạm thời để đình chỉ quyền đi qua không gây hại. Việc tạm thời đình chỉ sẽ có hiệu lực khi đã công bố đúng với thủ tục và khi thực hiện không có sự phân biệt đối xử về mặt pháp lý hay mặt thực tế giữa các tàu thuyền nước ngoài.

Với pháp luật Việt Nam cũng sẽ cho phép tàu thuyền nước ngoài thực hiện quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam. Trong các trường hợp bất khả kháng hay các sự cố hàng hải có ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và tính mạng hành khách.

Đây là một quyền có tính tập quán
Đây là một quyền có tính tập quán

2.2. Quyền tài phán

Lãnh hải là gì? Khi thực hiện quyền đi qua và không gây hại trong lãnh hải của quốc gia khác. Các tàu thuyền nước ngoài phải tôn trọng đến các luật và quy định của quốc gia ven biển. Đó là quyền đi qua không gây hại đối với tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của họ. Các tàu quân sự và tàu khác của nhà nước dùng vào mục đích không thương mại được hưởng quyền miễn trừ tài phán hình sự, tài phán dân sự. Các quốc gia mà tàu mang cờ cần chịu trách nhiệm trước các vi phạm đã gây ra trong lãnh hải của quốc gia ven biển.

Tuy nhiên công ước về Luật biển năm 1982 không có quy định về quyền tài phán hình sự của quốc gia ven biển với một tàu nước ngoài đi qua lãnh hải để tiến hành bắt giữ hay tiến hành dự thẩm sau một vụ vi phạm hình sự xảy ra.

Tôn trọng Luật và quy định của mỗi quốc gia
Tôn trọng Luật và quy định của mỗi quốc gia

Với mục đích là để bảo vệ các quyền lợi an ninh của quốc gia ven biển thì Công ước cũng định quyền của quốc gia ven biển và áp dụng mọi biện pháp luật trong nước quy định. Việc này nhằm tiến hành việc bắt giữ và dự thẩm đối với con tàu nước ngoài đi qua lãnh hải sau khi rời khỏi nội thuỷ. Ngược lại nếu vi phạm hình sự xảy ra trước khi con tàu xuất phát từ một cảng nước ngoài, đi vào lãnh hải mà không đi vào nổi thuỷ thì quốc gia đó không can thiệp.

Quốc gia ven biển không được bắt tàu nước ngoài nếu như đang đi qua lãnh hải phải dừng lại để thay đổi hành trình để thực hiện quyền tài phán dân sự của mình. Nó sẽ có quyền áp dụng về các biện pháp nhằm trừng phạt, đảm bảo mặt dân sự và luật trong nước quy định về việc tàu nước ngoài trong lãnh hải, đi qua lãnh hải và sau khi rời khỏi nội thuỷ.

Áp dụng quyền tài phán
Áp dụng quyền tài phán

Trên đây là các nội dung về thông tin lãnh hải là gì. Hy vọng với những thông tin này bạn đọc có thể trả lời được đáp án cho câu hỏi trên. Để có thể biết nhiều thông tin khác bạn hay truy cập và website vieclam123.vn để có thể hiểu được các thông tin nhé!

Tìm hiểu sinh sản vô tính

Hãy nêu một số hình thức về sinh sản vô tính? Nó có vai trò và ưu nhược điểm như thế nào? Đọc bài viết này để biết về sinh sản vô tính nhé!

Sinh sản vô tính là gì?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.