cách
cách cách cách cách cách cách

KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

search

Kỳ kế toán là gì? Tìm hiểu thông tin chi tiết về kỳ kế toán

image Phan Thị Hà My
image

02/04/2022

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Hoạt động kế toán luôn luôn gắn liền với yếu tố thời gian. Khi đó được gọi là kỳ kế toán. Vậy bạn đã có hiểu biết sâu sắc, rõ ràng về kỳ kế toán là gì hay chưa? Đọc những thông tin chia sẻ dưới đây để hiểu rõ thế nào là kỳ kế toán, bên cạnh đó cũng khám phá mở rộng những quy định pháp luật về kỳ kế toán để bạn thực hiện nghiệp vụ kế toán của mình một cách hiệu quả nhất.

1. Kỳ kế toán là gì?

Hiểu một cách ngắn gọn, nhanh chóng về kỳ kế toán thì đây là một khoảng thời gian người kế toán viên sẽ thực hiện các nhiệm vụ thu nhận, xử lý, cung cấp các thông tin về mọi hoạt động của phương diện tài chính, kinh tế trong đơn vị đã xảy ra tại thời gian cụ thể đó. Kỳ kế toán có liên quan tới tính chất liên tục trong hoạt động của đơn vị kế toán.

Cập nhật kiến thức liên quan đến kỳ kế toán
Cập nhật kiến thức liên quan đến kỳ kế toán

Trong một kỳ, đơn vị sẽ tổ chức những hoạt động tài chính, từ đó sẽ tạo ra các báo cáo tài chính ở thời gian cuối kỳ. Do vậy, hiểu kỳ kế toán chính là thời gian tiến hành các hoạt động để hoàn thành chu kỳ trong mảng nghiệp vụ kế toán tại đơn vị là điều hoàn toàn đúng. Chu trình kế toán sẽ ghi lại toàn bộ mọi giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian đó, sau đó lại báo cáo những nội dung này dưới dạng báo cáo về tài chính thế nên một chu kỳ cũng tương đương một kỳ của nghiệp vụ kế toán.

Chu kỳ được bắt đầu bằng việc ghi sổ tài chính ở đầu kỳ qua những bút toán được đảo ngược, đồng thời sẽ tiến hành kháo sổ ở thời điểm cuối kỳ với bút toán khóa. Muốn hoàn thiện chu trình đó, đơn vị bạn cần phải thực hiện nhiệm vụ lập bản báo cáo tài chính trước khi bạn bắt đầu tiếp tục ở kỳ kế toán tiếp theo.

Hiểu như thế nào về kỳ kế toán?
Hiểu như thế nào về kỳ kế toán?

Kỳ kế toán là thời gian được thiết lập tính theo thời gian năm tài chính hoặc năm dương lịch. Tạo kỳ kế toán rất có ích trong đầu tư vì những người cổ đông tiềm năng có thể dễ dàng phân tích hoạt động của doanh nghiệp dựa trên kỳ kế toán thông qua các báo cáo tài chính.

Trong kỳ kế toán bao gồm những chức năng kế toán nhất định. Đó có thể tính theo lịch/năm tài chính hoặc cũng có thể tính theo các đơn vị thời gian khác như tuần, tháng hay quý. Những kỳ kế toán này đều nhằm đến mục đích phân tích, báo cáo, sử dụng cả phương pháp dồn tích trong kế toán.

2. Đặc điểm, vai trò của kỳ kế toán

Kỳ kế toán dược hiểu là một khoảng thời gian được bao hàm bởi bộ báo cáo về tài chính. Nó xác định rõ phạm vi về mặt thời gian những giao dịch kinh doanh được tích lũy trong báo cáo tài chính.

Các nhà đầu tư sử dụng khoảng thời gian để so sánh kết quả trong những khoảng thời gian có tính chất liên tiếp. Các loại báo cáo tài chính nội bộ hay kỳ kế toán thường sẽ được tính theo kỳ là 1 tháng. Một vài công ty lại tính toán các số liệu theo kỳ 4 tuần để tạo thành 13 kỳ kế toán trong một năm.

Vai trò của kỳ kế toán
Vai trò của kỳ kế toán

Rõ ràng điều đó cho thấy các kỳ kế toán được thực hiện rất đa dạng nhưng nếu đã chọn áp dụng theo kỳ như thế nào thì cần phải nhất quán. Trong trường hợp bộ báo cáo tài chính của bạn gồm kết quả cho cả một năm thì khi đó kỳ kế toán sẽ tính là kỳ theo năm.

Trường hợp kỳ kế toán kéo dài trong thời gian 12 tháng nhưng thời gian kết thúc lại không phải là ngày cuối cùng của tháng 12 trong năm thì kỳ kế toán lúc này sẽ là năm tài chính, không phải theo kỳ năm dương lịch. Năm là độ dài lớn nhất của kỳ kế toán, kỳ kế toán theo độ dài này sẽ được gọi là niên độ, cũng có thể không trùng khớp theo năm dương lịch. Những độ dài còn lại của kỳ sẽ ngắn hơn và hoàn toàn có sự phụ thuộc với đặc điểm về trình độ, hoạt động cũng như các yêu cầu quản lý trong doanh nghiệp.

3. Những quy định về kỳ kế toán

Kỳ kế toán được quy định trong bộ Luật kế toán Việt Nam ban hành năm 2015. Chiếu theo Luật có nhiều nội dung được quy định. Tiếp tục tìm hiểu ở bài viết dưới đây để chắc chắn nắm bắt được những thông tin hữu ích bổ sung cho kiến thức kế toán của mình bạn nhé.

3.1. Quy định về các kỳ kế toán

Quy định liên quan tới kỳ kế toán
Quy định liên quan tới kỳ kế toán

Theo luật, kỳ kế toán gồm kỳ theo năm, theo quý và theo tháng. Trong đó, đặc điểm chi tiết, cụ thể của từng kỳ được thể hiện theo nội dung thông tin dưới đây.

Trước tiên là kỳ kế toán theo năm

Kỳ kế toán này có độ dài là 12 tháng, như vậy sẽ trùng cùng với năm dương lịch. Thời gian bắt đầu của kỳ tính từ 1/1 tới hết ngày 31/12 theo năm dương lịch. Tổ chức kế toán sẽ được chọn lựa kỳ kế toán theo kỳ năm tính tròn theo dương lịch và cần thông báo điều này đến cho các đơn vị tổ chức tài chính cũng như cho cơ quan thuế.

Kỳ kế toán theo quý: Một kỳ kế toán quý sẽ kéo dài 3 tháng hoạt động. Thời gian tính cho kỳ theo quý bắt đầu từ ngày mùng 1 đầu quý cho tới ngày kết thúc của tháng cuối trong quý.

Kỳ kế toán theo tháng sẽ kéo dài trong tròn một tháng. Thời gian bắt đầu từ ngày mùng 1 đầu tháng cho tới ngày cuối cùng trong tháng đó.

3.2. Nội dung, của các kỳ kế toán thể hiện như thế nào?

Luôn có nhiều kỳ kế toán hoạt động ở bất cứ thời điểm cụ thể nào đó. Năm dương lịch có liên quan tới những kỳ kế toán. Mỗi kỳ được bắt đầu bằng việc tổng hợp hồ sơ ở ngày đầu tiên của kỳ, dừng lại sau khi đã tích lũy đầy đủ nguồn dữ liệu tại ngày cuối cùng của kỳ.

Nội dung trong kỳ kế toán
Nội dung trong kỳ kế toán

Báo cáo tài chính gồm những kỳ kế toán khác nhau, ví như báo cáo về thu nhập, bảng cân đối chẳng hạn. Trong đó, các báo cáo liên quan tới thu nhập sẽ đưa kỳ kế toán ở ngay tại tiêu đề. Bảng cân đối kế toán sẽ đề cập đến thời điểm cụ thể, đó là vào thời điểm cuối kỳ.

Những kỳ kế toán cần mang tính nhất quán. Nó được thiết lập nhằm mục đích phân tích, báo cáo. Xét trên phương diện lý thuyết thì mỗi doanh nghiệp đều muốn được nhất quán tăng trưởng trong kỳ nhằm thể hiện tốt nhất tính triển vọng, sự ổn định cho các khoản lợi nhuận lâu dài. Khi đó, kỳ kế toán sẽ sử dụng phương pháp dồn tích. Phương pháp này sẽ đưa đến yêu cầu ghi sổ kế toán.

Thông tin hữu ích giúp bạn hiểu về kỳ kế toán
Thông tin hữu ích giúp bạn hiểu về kỳ kế toán

3.3. Hệ quả của các kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán tạo ra tính nhất quán, đó là hệ quả đầu tiên mà doanh nghiệp ghi nhận được từ phương pháp triển khai kỳ kế toán. Ngoài ra, kỳ kế toán cũng sử dụng cả nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc này yêu cầu chi phí cần báo cáo lại trong kỳ, trong đó, chi phí cần ở trạng thái đã phát sinh, toàn bộ doanh thu cần được báo cáo cùng một kỳ kế toán.

3.4. Những nội dung quy định về kỳ kế toán áp dụng đối với đơn vị mới

Với các doanh nghiệp mới được thành lập thì quy định về kỳ kế toán được áp dụng như sau:

Kỳ đầu tiên tính từ ngày đầu tiên đơn vị được Cấp giấy chứng nhận đăng ký cho tới ngày cuối cùng theo chu kỳ hoặc năm hoặc tháng hay là quý.

Quy định về áp dụng, phân chia kỳ kế toán
Quy định về áp dụng, phân chia kỳ kế toán

Khi kỳ kế toán bị chia ra hay sáp nhập hoặc hợp nhất, hoặc có cả sự chuyển đổi về hình thức, loại hình, ... thì được tính bắt đầu từ ngày đầu của kỳ cho tới ngày trước của ngày nhận quyết định có những thay đổi vừa nêu.

Kỳ kế toán ở năm đầu tiên mới thành lập có thời gian một kỳ ngắn hơn 90 ngày thì phía doanh nghiệp sẽ được phép cộng vào cùng kỳ của năm tiếp theo, hoặc cũng có thể cộng vào kỳ năm trước đó và tính thành kỳ năm. Trong đó các kỳ được chọn để cộng vào sẽ không quá thời gian 15 tháng.

Như vậy, bài viết này đã cung cấp đến dân kế toán kiến thức liên quan tới kỳ kế toán là gì. Mong rằng, dựa vào thông tin kiến thức này mà bạn đọc có thể mở rộng thêm những kiến thức quan trọng liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Kế toán là gì? Hiểu biết đầy đủ nghề kế toán

Để tự tin bước chân vào ngành nghề kế toán, bạn đọc cần phải chuẩn bị những kiến thức hiểu biết về bản chất của nghề này một cách đầy đủ. Vì thế, đừng bỏ qua bài viết dưới đây, vieclam123.vn sẽ giúp bạn hiểu biết sâu sắc nhất về nghề kế toán.

Kế toán là gì

Tôi là Phan Thị Hà My - Content Manager tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tuyển dụng - tìm kiếm việc làm. Với bề dày kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ xây dựng tốt nội dung giúp các nhà tuyển dụng có được hệ thống, quy trình tuyển dụng hiệu quả, giúp ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm được việc làm thành công, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
có nên học sân khấu điện ảnh
Có nên học Sân khấu Điện ảnh không? Cơ hội nào sẽ dành cho bạn?
có nên học sân khấu điện ảnh không? những lý do bạn nên lựa chọn theo học trường sân khấu điện ảnh? lưu ý khi ứng tuyển vào trường sân khấu điện ảnh là gì?

Phan Thị Hà My

image

03/10/2022

cách quản lý homestay
Bật mí cách quản lý homestay hiệu quả và thành công nhất dành cho bạn
Vì sao cần phải quản lý homestay? Làm thế nào để quản lý homestay hiệu quả nhất? Hướng dẫn cách quản lý homestay hiệu quả và thành công cho người mới.

Phan Thị Hà My

image

03/10/2022

đàn dương cầm là gì
Đàn dương cầm là gì? Chiếc đàn làm nên tên tuổi các thiên tài âm nhạc
đàn dương cầm là gì? lịch sử ra đời của đàn dương cầm? tiền thân của đàn dương cầm và các loại đàn piano phổ biến hiện nay? đặc điểm cấu tạo và âm sắc

Phan Thị Hà My

image

03/10/2022

máy ghi âm là gì
Máy ghi âm là gì? Ứng dụng của máy ghi âm trong công việc?
Bạn đang muốn tìm hiểu máy ghi âm là gì? Lợi ích của máy ghi âm và ứng dụng ra sao? Hãy cùng đón đọc bài viết bên dưới để có câu trả lời chi tiết nhất.

Phan Thị Hà My

image

03/10/2022