close
cách
cách cách cách cách cách

Hướng dẫn cách hạch toán kế toán sản xuất may mặc chuẩn nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Hạch toán kế toán sản xuất may mặc là một bước vô cùng quan trọng đối với các kế toán viên khi làm việc tại các doanh nghiệp chuyên về may mặc. Vậy, hãy cùng đến với bài viết sau đây để tìm hiểu chi tiết về cách hạch toán kế toán sản xuất may mặc ngay nhé!

1. Vai trò của việc hạch toán kế toán sản xuất may mặc

Mỗi doanh nghiệp đều có những đặc thù riêng và tùy theo loại hình kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ có những lĩnh vực riêng biệt. Trong đó thì ngành may mặc cũng là một trong những lĩnh vực vô cùng phổ biến hiện nay nhu cầu sản xuất là hàng ngày.

Mỗi doanh nghiệp thì bộ phận kế toán là không thể thiếu và ngành sản xuất may mặc thì bộ phận kế toán cũng sẽ có những đặc trưng riêng về giấy tờ, chứng từ, sổ sách,...

Kế toán viên khi làm việc trong lĩnh vực sản xuất may mặc thì để làm tốt được công việc của mình họ sẽ phải có nhiệm vụ liên quan đến hạch toán cùng với vô vàn nhiệm vụ khách trong bộ phận kế toán.

Hạch toán kế toán sản xuất may mặc
Vai trò của việc hạch toán kế toán sản xuất may mặc

Hạch toán kế toán sản xuất may mặc là một công việc vô cùng quan trọng cần phải làm tốt bởi kế toán viên. Trong quá trình này kế toán phải tính được giá thành chi phí gia công thật chuẩn đồng thời theo dõi được số lượng xuất nhập tồn hàng hóa đã gia công và giao cho khách hàng của doanh nghiệp.

Như vậy, hạch toán kế toán sản xuất may mặc là một tiến trình vô cùng quan trọng cần phải làm chuẩn xác đối với kế toán viên. Quá trình hạch toán sẽ là một trong những yếu tố có tác động trực tiếp đến số lượng hàng hóa sản xuất may mặc cũng như chi phí. Vì thế quá trình hạch toán này nhân viên kế toán cần phải có kỹ năng và kiến thức thì mới có thể hạch toán một cách chuẩn.

2. Chi tiết cách hạch toán kế toán sản xuất may mặc 

2.1. Các nguyên tắc khi hạch toán kế toán sản xuất may mặc

Đầu tiên, để hạch toán kế toán sản xuất may mặc một cách đúng chuẩn và chính xác theo quy định thì kế toán viên cần phải nắm được những nguyên tắc như sau:

- Hạch toán vào công nợ giá trị nguyên liệu nhập khẩu và ghi chi tiết theo tên của khách hàng. Đối với hiện vật có thể theo dõi ở ngoại bảng.

Nguyên tắc khi hạch toán kế toán sản xuất may mặc
Các nguyên tắc khi hạch toán kế toán sản xuất may mặc

- Cần phải mở tài khoản theo dõi về hoạt động gia công để tiến hành tổng hợp những chi phí liên quan đến sản xuất may mặc và gia công. Trong đó thì các giá trị nguyên liệu nhập khẩu thì sẽ không được tính vào.

- Số tiền thanh toán về gia công may mặc thì sẽ được hạch toán vào phía doanh thu. Trong đó số tiền mà trực tiếp qua ngân hàng, công nợ hoặc giá hàng được thanh toán sẽ được trừ thẳng vào tiền gia công.

- Những nguyên vật liệu gia công trong doanh nghiệp để tạo thành nguyên vật liệu chính cung cấp theo định mức. Còn các nguyên vật liệu chính khác như là chỉ may, chỉ vắt sổ,...sẽ được tính vào giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất may mặc.

- Các chi phí sau khi được tổng hợp cho doanh nghiệp sẽ được phân bổ cho từng món hàng và đồng thời các nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được phân bổ theo giá trị của đơn hàng đó và cần xây dựng định mức.

2.2. Các nghiệp vụ trong hạch toán kế toán sản xuất may mặc

Trong nghiệp vụ của kế toán sản xuất may mặc trong doanh nghiệp thì nhiệm vụ chính của các cá nhân kế toán sẽ là tiến hành theo dõi, tính toán để các nguyên liệu sản xuất luôn được diễn ra một cách đầy đủ. Với kế toán sản xuất may mặc thì công việc của họ sẽ bao gồm như:

Nghiệp vụ trong hạch toán kế toán sản xuất may mặc
Chi tiết các nghiệp vụ trong hạch toán kế toán sản xuất may mặc

- Tiến hành hạch toán kế toán sản xuất may mặc theo yêu cầu từ phía cấp trên, theo dõi và kiểm tra số liệu nhập kho, phiếu xuất kho và các giấy tờ khác để ghi vào sổ kế toán.

- Tiến hành tổng hợp xuất nhập, tính giá nguyên vật liệu sản xuất và công cụ, dụng cụ. Tổng hợp bảng phân bổ vật liệu và công cụ dụng cụ từ các loại hóa đơn từ phía biên bản để ghi các chi tiết thanh toán.

- Dựa vào bảng số liệu, bảng tổng hợp sản xuất may mặc, phân bổ tiền lương,...để tính giá thành các loại sản phẩm và chi phí sản xuất.

Khi hạch toán kế toán sản xuất may mặc thì các tài khoản mà kế toán viên cần phải dùng là: tài khoản nguyên vật liệu (bao gồm cả nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ), tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải trả cho người bán, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Ngoài ra, kế toán sản xuất may mặc còn sử dụng những tài khoản như là tạm ứng, tài khoản 131, 133, các tài khoản đầu 6,...

Đối với bảng kế toán của doanh nghiệp sản xuất khi hạch toán sẽ là một bản báo cáo tài chính tổng quát phản ảnh về giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản đó trong một khoảng thời gian quy định.

Hạch toán kế toán sản xuất may mặc và các thông tin
Hạch toán kế toán sản xuất may mặc và các thông tin dành cho bạn

Trong bảng này sẽ bao gồm hai nội dung tương tự như các bảng cân đối kế toán trong các lĩnh vực khác là tài sản và nguồn vốn. Tổng giá trị của bên tài sản bắt buộc sẽ cần phải bằng với giá trị nguồn vốn. Phần tài sản sẽ gồm tài sản ngắn hạn, dài hạn còn bên nguồn vốn sẽ có nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Từ bảng cân đối kế toán thì sẽ là một thông tin tổng hợp về tình hình liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Trong đó để được cấu thành lên bảng cân đối một cách chính xác thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quá trình hạch toán kế toán sản xuất may mặc của kế toán viên. Nếu quá trình hạch toán không có gì sai sót thì khi lập bảng các thông tin sẽ được cân bằng và từ đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để doanh nghiệp theo dõi về doanh thu và chi phí của toàn doanh nghiệp sản xuất may mặc.

2.3. Cách hạch toán kế toán sản xuất may mặc chuẩn nhất 

2.3.1. Hạch toán sản xuất đi gia công

Với việc hạch toán kế toán sản xuất may mặc gia công cho nên gia công kế toán viên cần phải dùng bảng phân bổ chi phí gia công tính giá thành rồi sau đó mới chuyển qua tài khoản 154.

Khi mà xuất kho giao hàng thì kế toán hạch toán ghi nợ tài khoản 154, và ghi có các tài khoản 152 và 156.

Cách hạch toán kế toán sản xuất may mặc
Cách hạch toán kế toán sản xuất may mặc chuẩn nhất 

Đối với ghi nhận chi phí hàng hóa gia công được khấu trừ về thuế giá trị gia tăng thì cần ghi nợ các tài khoản 154,133 và ghi có các tài khoản 111, 331, 112,...

Khi mà hàng gửi gia công nhận lại để tiến hành nhập kho thì kế toán cần ghi nhận về nợ tài khoản 152, 156 và có tài khoản 154

2.3.2. Hạch toán hàng nhận gia công

Doanh nghiệp khi tiến hành nhận hàng hóa để gia công thì sẽ cần phải ghi chép lại toàn bộ về thông tin các giá trị vật tư ở trong báo cáo tài chính. Với việc xác định doanh thu từ số chi phí gia công thực tế được hưởng thì cần hạch toán ghi nợ các tài khoản 111, 112, 331 và có tài khoản 511, 3331.

Trong trường hợp xuất hàng trả gia công theo hóa đơn giá trị gia tăng thì ghi nợ tài khoản 632 và có tài khoản 154. Bên cạnh đó nếu bên nhận gia công không tiến hành mua lại các phế phẩm và xuất trả thì hạch toán nợ tài khoản 152 và có tài khoản 154.

Hướng dẫn hạch toán kế toán sản xuất may mặc
Hướng dẫn hạch toán kế toán sản xuất may mặc chi tiết nhất

Như vậy, để hạch toán kế toán sản xuất may mặc thì bước quan trọng nhất sẽ là tính giá thành sản xuất và chi phí gia công. Vì thế kế toán viên cần phải nắm rõ công thức tính để từ đó hạch toán cho thật chuẩn. Bên cạnh đó thì cần phải theo dõi sát sao hàng hóa nhập tồn và lượng hàng hóa đã gia công.

Trên đây là tổng hợp các thông tin về hạch toán kế toán sản xuất may mặc. Mong rằng qua đây bạn có thể ứng dụng vào công việc của mình và hạch toán thật chuẩn xác.

Hạch toán kế toán dịch vụ

Quá trình hạch toán kế toán dịch vụ sẽ cần đảm bảo được những nguyên tắc gì và cách thực hiện ra sao? Cùng đến với bài viết sau đây để biết thật chi tiết về cách hạch toán kế toán dịch vụ bạn nhé!

Hạch toán kế toán dịch vụ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.