close
cách
cách cách cách cách cách cách

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật và cách viết chi tiết

image Phan Thị Hà My
image

04/08/2022

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Khi cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hay cá nhân muốn điều chỉnh thông tin về một việc nào đó, sau đó thông báo cho đối tác, khách hàng thì cần phải soạn thảo công văn điều chỉnh. Đây cũng được xem là công văn thông báo, nhắc nhở đối tác, khách hàng biết được những thay đổi mới nhất trong doanh nghiệp, ví dụ như điều chỉnh giá, điều chỉnh thông tin về tài khoản ngân hàng, điều chỉnh loại hàng hóa… Cùng tìm hiểu bài viết bên dưới để biết được cách viết mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật nhé!

1. Tìm hiểu đôi nét về mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật

Trước khi biết được cách viết công văn điều chỉnh thông tin cập nhật thì bạn cần phải hiểu được khái niệm và mục đích của công văn này.

Tìm hiểu đôi nét về mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật
Tìm hiểu đôi nét về mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật

1.1. Mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật là gì?

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật là mẫu văn bản hành chính được các công ty, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lập nên để xin điều chỉnh về một vấn đề, nội dung cụ thể nào đó như điều chỉnh giá cả, điều chỉnh tài khoản ngân hàng, điều chỉnh nhà cung cấp, điều chỉnh các mặt hàng nhập khẩu, điều chỉnh chức vụ ban lãnh đạo…

Trong mẫu công văn cần phải ghi rõ các nội dung thông tin cần phải thực hiện điều chỉnh, đồng thời lý do xin điều chỉnh cần phải rõ ràng. Trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đây cũng là loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến. Ngoài ra, công văn điều chỉnh thông tin còn được cơ quan Nhà nước sử dụng để làm phương tiện trao đổi các thông tin với cán bộ, công nhân viên.

Mặt khác, để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của mình, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cần phải sử dụng công văn trong thường xuyên để cập nhật những thông tin cần thiết. Công văn này có vai trò chủ yếu để giao dịch trong phạm vi thẩm quyền và hoạt động thông tin khi thực sự cần thiết.

Công văn sử dụng để cập nhật những thông tin cần điều chỉnh
Công văn sử dụng để cập nhật những thông tin cần điều chỉnh

1.2. Công văn điều chỉnh thông tin cập nhật có đặc điểm gì?

Tuy không thuộc về văn bản quy phạm pháp luật, thế nhưng công văn điều chỉnh thông tin cập nhật cần phải có thủ tục, trình tự ban hành nhanh chóng, rõ ràng và phù hợp với những trường hợp khẩn cấp.

Mỗi công văn đều có một mục đích khác nhau và công văn điều chỉnh thông tin cũng vậy, có nhiều mục đích sử dụng cho công văn này. Bạn có thể dùng công văn ở nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, pháp luật, chính trị, giáo dục… để thông báo về việc điều chỉnh một thông tin nào đó và yêu cầu những bên tiếp nhận cần phải cập nhật thông tin mới.

Các công văn có thể không do đơn vị, cơ quan, hiệp hội hay đoàn thể đảm nhận. Nếu các văn bản pháp luật hay điều lệ tổ chức có quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của người ban hành công văn thì văn bản đó có thể do một cá nhân ban hàng. Thực tế, công văn sẽ không có thời hạn thực hiện, do đó đến khi chủ thể giải quyết xong việc và thực hiện xong công việc đó thì công văn thay đổi thông tin sẽ chấm dứt hiệu lực.

Công văn hầu như không có thời gian thực hiện
Công văn hầu như không có thời gian thực hiện

Công văn điều chỉnh thông tin chỉ áp dụng cho các đối tượng, chủ thể liên quan tới việc tiếp nhận, thực hiện công văn và không được áp dụng rộng rãi tới mọi người.

2. Hướng dẫn cách viết mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật và lưu ý

Để hiểu rõ hơn về cách viết mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật, cùng tìm hiểu cách viết công văn này chi tiết qua phần hướng dẫn dưới đây nhé!

2.1. Mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật viết ra sao?

Về cơ bản, mẫu công văn điều chỉnh thông tin cần cập nhật sẽ gồm các phần cơ bản như Quốc hiệu, Tiêu ngữ, tên lá đơn, người nhận, căn cứ, nội dung công văn và ký tên xác nhận. Để hiểu rõ hơn về cách viết công văn, cùng tìm hiểu phần dưới đây nhé!

2.1.1. Nội dung của công văn điều chỉnh thông tin cập nhật

- Tên tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đưa ra công văn ở góc bên trái lá đơn, kèm theo số, ký hiệu và về việc điều chỉnh thông tin cập nhật gì.

 Nội dung của công văn điều chỉnh thông tin cập nhật
 Nội dung của công văn điều chỉnh thông tin cập nhật

- Quốc hiệu, Tiêu ngữ, địa điểm và thời gian viết đơn là những nội dung cần có khi viết công văn điều chỉnh về một việc nào đó.

- Tên công văn: Viết to, rõ ràng tên công văn bằng chữ in hoa có dấu như CÔNG VĂN (về việc điều chỉnh thông tin cập nhật…).

- Nội dung công văn: Trong phần nội dung, cần nêu rõ thông tin muốn điều chỉnh, thay đổi mong muốn mọi người cập nhật. Lý do và nguyên nhân soạn thảo công văn điều chỉnh thông tin và đề nghị thời gian người tiếp nhận công văn trả lời lại công văn.

- Phần kết lá đơn, người soạn thảo công văn cần ký, ghi rõ họ tên của mình.

Ký tên và ghi rõ thông tin của người soạn thảo
Ký tên và ghi rõ thông tin của người soạn thảo

2.1.2. Ví dụ về công văn điều chỉnh thông tin cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 202x

CÔNG VĂN

(V/V: Điều chỉnh thông tin cập nhật lịch thi)

Kính gửi: - Toàn thể sinh viên của trường Đại học ABC;

                - Các khoa trực thuộc trường Đại học ABC;

                - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên.    

Căn cứ vào công văn số 12/ĐHABC ngày 01/8/202x về việc điều chỉnh lịch thi bộ môn Triết học Mác – Lênin, trường Đại học ABC yêu cầu toàn bộ sinh viên của trường Đại học ABC, các khoa trực thuộc trường Đại học ABC, các cơ sở giáo dục đại học thành viên thực hiện theo lịch thi điều chỉnh như sau:

Do dịch Covid đang diễn ra phức tạp, lịch thi bộ môn Triết học Mác – Lênin trong trường Đại học ABC sẽ thay đổi từ ngày 11/8/20xx đến 15/8/202x. Đối tượng áp dụng:

1. Tất cả các khoa trong trường Đại học ABC (từ khóa K57 đến K61)

2. Sinh viên trong trường Đại học ABC chưa thi qua bộ môn Triết học Mác – Lê nin (phải học lại hoặc thi lại).

3. Giáo viên giảng dạy bộ môn Triết học Mác – Lê nin trong trường Đại học ABC.

Đại học ABC thông báo để toàn thể các thầy cô giáo, sinh viên trong nhà trường nắm được lịch thi mới nhất và thực hiện theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2. Lưu ý cần biết khi soạn thảo công văn điều chỉnh thông tin

Khi tiến hành soạn thảo công văn điều chỉnh các thông tin cập nhật, người soạn thảo cần chú ý viết câu từ ngắn gọn, súc tích, đúng chỉnh tả và bám sát vấn đề muốn điều chỉnh.

Lưu ý cần biết khi soạn thảo công văn điều chỉnh thông tin
Lưu ý cần biết khi soạn thảo công văn điều chỉnh thông tin

Bên cạnh đó, bạn cần chú ý rằng mỗi công văn chỉ có một chủ đề duy nhất, cần phải viết rõ ràng chủ đề ngay tiêu đề của công văn. Từ ngữ sử dụng trong công văn cần lịch sự, nghiêm túc, đảm bảo thuyết phục người tiếp nhận công văn. Đồng thời, hình thức của công văn cần được soạn thảo đúng yêu cầu của thể thức văn bản.

Để hiểu rõ bố cục và hình thức của công văn điều chỉnh thông tin cập nhật, mời bạn đọc tải về tại đây:

Mau-cong-van-dieu-chinh-thong-tin.doc

Trên đây là mẫu công văn điều chỉnh thông tin cập nhật cùng một số thông tin liên quan. Khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn điều chỉnh một thông tin nào đó, cần phải soạn thảo công văn gửi tới những đối tượng có liên quan để họ nắm được việc điều chỉnh này. Người soạn thảo công văn cần đảm bảo đáp ứng về thể thức văn bản, đảm bảo sử dụng lời lẽ lịch sự, đúng mực, đồng thời công văn cần đảm bảo gọn gàng, súc tích và thể hiện được chủ đề chính.

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát thị trường

Nếu bạn đang muốn khảo sát thị trường, bạn cần soạn thảo ra một bảng câu hỏi để khảo sát những đối tượng mà bạn cần thu thập kết quả. Truy cập bài viết bên dưới để biết cách viết mẫu bảng câu hỏi khảo sát thị trường nhé!

Mẫu bảng câu hỏi khảo sát thị trường

Tôi là Phan Thị Hà My - Content Manager tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tuyển dụng - tìm kiếm việc làm. Với bề dày kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ xây dựng tốt nội dung giúp các nhà tuyển dụng có được hệ thống, quy trình tuyển dụng hiệu quả, giúp ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm được việc làm thành công, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
giám sát tín dụng là gì
Giám sát tín dụng là gì? Các nhiệm vụ chính của giám sát tín dụng
Giám sát tín dụng là gì? Để đảm bảo uy tín cho tất cả các khoản vay ngân hàng thì chúng ta cần có một đội ngũ giám sát tín dụng để theo dõi hàng ngày.

Phan Thị Hà My

image

31/01/2023

Giá thành sản xuất là gì
Giá thành sản xuất là gì? Học công thức tính chính xác
Giá thành sản xuất là gì? giá thành sản xuất được tính như thế nào? Cập nhật ngay cùng vieclam123.vn để hiểu biết và áp dụng tính đúng giá thành sản xuất.

Phan Thị Hà My

image

07/01/2023

Điều kiện kinh doanh gara ô tô
Điều kiện kinh doanh gara ô tô – chuẩn bị đầu tư cần biết rõ
Điều kiện kinh doanh gara ô tô cần gì? Vấn đề này liên quan tới luật kinh doanh vì vậy hãy luôn thận trọng tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định bạn nhé.

Phan Thị Hà My

image

07/01/2023

Hoa phong lan là gì
Hoa phong lan là gì? Tìm hiểu đặc điểm của loài hoa quý này
Hoa phong lan luôn được biết đến là loài hoa quý ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Vì vậy tìm hiểu hoa phong lan là gì sẽ giúp bạn tận dụng được những giá trị đó.

Phan Thị Hà My

image

06/01/2023