close
cách
cách cách cách cách cách

Tuyển dụng, cách tìm việc làm kế toán tại TP HCM hiệu quả nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Để tìm việc và xin việc kế toán có hiệu quả, người lao động hiện đại không chỉ cần có bằng cấp, chuyên môn mà còn phải chuẩn bị hoàn chỉnh về hành trang kỹ năng, nắm bắt tốt nhất thực trạng ngành kế toán cũng như cách thức xin việc đạt hiệu quả tối ưu nhất. Trong bài viết này, Vieclam123.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thông tin tìm việc làm kế toán tại TP HCM.

1. Tổng quan ngành kế toán

Để tìm việc và xin việc kế toán tại TP HCM, trước hết người lao động cần nắm được những kiến thức tổng quan về ngành kế toán.

1.1. Kế toán là gì?

Thuật ngữ “kế toán” đã được định nghĩa rất rõ trong Luật kế toán Việt Nam (2003). Theo đó, kế toán được hiểu là “việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”.

Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán

Từ định nghĩa trên, có thể xác định được đối tượng của kế toán chính là sự hình thành và biến động của tài chính, được phản ánh thành 2 mặt là nguồn vốn và tài sản doanh nghiệp.

Kế toán là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng nhất trong lĩnh vực quản lý kinh tế, giúp:

 • Kiểm soát thông tin kinh tế, tài chính của tổ chức, cơ quan, công ty, doanh nghiệp

 • Kiểm soát thông tin kinh tế, tài chính quốc dân

1.2. Mô tả công việc kế toán

Công việc kế toán không đứng độc lập mà luôn gắn liền với hoạt động của nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Do đó ở mỗi vị trí nhân viên kế toán khác nhau thì công việc kế toán cũng sẽ là khác nhau.

Thí dụ, công việc chính của kế toán của kế toán viên:

 • Ghi chép các giao dịch tài chính

 • Tiếp nhận thông tin tài chính (có thể dưới dạng hóa đơn, chứng từ) của doanh nghiệp

 • Tính toán, xử lý thông tin, số liệu tài chính, kinh tế

 • Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán

 • Quản lý sổ kế toán, phần mềm kế toán

 • Lập báo cáo kế toán, tài chính dựa trên những kết quả đã tính toán

Trong khi đó, kế toán kho lại thực hiện các công việc là:

 • Kiểm soát tình hình xuất - nhập - tồn kho hàng hóa

 • Kiểm tra, sắp xếp và quản lý hàng hóa

 • Tiếp nhận thông tin, số liệu về hàng hóa

 • Quản lý và chịu trách nhiệm hóa đơn trong kho

 • Tính toán số liệu, lập các báo cáo ngày, báo cáo tuần, quý và năm dựa trên những dữ liệu đã tính toán, đồng thời sẽ có 1 số báo cáo đặc thù như báo cáo thu - chi, báo cáo hàng tồn, …

 • Hỗ trợ các bộ phận kế toán phần hành khác

Cùng là kế toán, song kế toán thuế chẳng hạn lại cũng chịu trách nhiệm quan trọng trong những công việc liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thông tin thuế, đảm bảo rằng doanh nghiệp đảm bảo hoạt động hợp pháp và tuân thủ đúng quy định thuế hiện hành.

Nói tóm lại, công việc kế toán rất đa dạng, song nhìn chung nhiệm vụ chính của nhân viên kế toán nói chung là đảm bảo kiểm soát và ổn định thông tin tài chính, kinh tế, tài sản, … hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu, cơ quan Nhà nước có thể nắm bắt và phân bổ tốt nhất các nguồn lực nội tại.

1.3. Phân loại kế toán cơ bản

Có rất nhiều cách phân loại kế toán. 

Dựa vào loại hình tổ chức (kinh doanh), có thể chia kế toán thành 2 loại:

 • Kế toán công: là loại kế toán trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước, đoàn thể xã hội, … có đặc trưng là hoạt động không có tính chất kinh doanh, sinh lời

 • Kế toán doanh nghiệp (tư nhân): là loại kế toán tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tư nhân trong đó lấy kinh doanh buôn bán làm hoạt động chính, hoạt động mục tiêu để tạo ra lợi nhuận tư bản

Dựa vào hình thức kế toán, có thể chia kế toán thành các loại sau:

 • Kế toán tài chính: chịu trách nhiệm chính trong các công việc liên quan đến thu thập, ghi chép, công bố và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông qua kế toán tài chính, doanh nghiệp sẽ nắm được thực trạng tài chính, những thuận lợi, khó khăn cũng như tốc độ phát triển của doanh nghiệp từ đó xây dựng những chính sách tài chính, kinh tế phù hợp nhất

 • Kế toán quản trị: phụ trách kiểm tra kết quả tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán quản trị hỗ trợ tốt nhất cho đội ngũ quản lý, nhà điều hành doanh nghiệp thông qua những tư vấn tài chính (ví dụ như thiết lập giá mua - bán sản phẩm vật tư, chính sách đầu tư có lợi nhuận, …). Kế toán quản trị luôn luôn nắm bắt sát sao những cơ hội để nâng cao hiệu quả kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp

 • Kế toán thuế: phạm vi công việc của kế toán thuế xoay quanh việc đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thông tin thuế đúng với quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ thuế với Nhà nước Việt Nam, đảm bảo thống nhất giữa các số liệu. 

Ngoài ra, kế toán thuế cũng có quyền hạn xây dựng những kế hoạch thuế với mục đích loại bỏ hoặc trì hoãn những khoản thanh toán thuế không hợp lý. Kế toán thuế chính là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ quản lý.

(Vì doanh nghiệp nào cũng vậy, dù là tổ chức tư nhân hay tổ chức công thì vẫn phải có nghĩa vụ thuế mà điều này chỉ được nắm bắt tốt nhất bởi những chuyên gia về thuế như kế toán thuế)

 • Kế toán pháp y: kế toán pháp y sẽ phụ trách các công việc liên quan đến kiện tụng, tranh chấp, gian lận kế toán - tài chính. Họ có thể đóng vai trò là nhân chứng trong các tòa án pháp luật tranh chấp, có quyền hạn được yêu cầu bồi thường, yêu cầu bảo hiểm, khiếu nại hoặc đánh giá lại chất lượng tài chính có vấn đề

 • Kế toán dự án: phạm vi hoạt động của hình thức kế toán này hẹp hơn các loại kế toán kể trên, vì kế toán dự án hầu như chỉ chịu trách nhiệm các công việc kế toán liên quan đến 1 dự án nhất định: ví dụ như dự án xây dựng công trình, mở rộng chi nhánh, đầu tư, ra mắt sản phẩm mới, … Kế toán dự án là một trong những bộ phận quan trọng nhất của quản lý dự án, cũng chịu trách nhiệm ghi chép, thu thập, tính toán, theo dõi, xử lý thông tin tài chính của dự án, từ đó đảm bảo thành công (tính lợi nhuận) tài chính cho dự án

 • Kiểm toán nội bộ: nếu kế toán cung cấp thông tin tài chính của tổ chức, doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính thì kiểm toán nội bộ sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và xác minh tính trung thực của các báo cáo tài chính đó, lập nên báo cáo kiểm toán. Thường thì những báo cáo kiểm toán này chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, người thụ hưởng trực tiếp sẽ là Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị

Ngoài ra, trong phạm vi 1 doanh nghiệp, kế toán cũng có thể phân loại theo vị trí chức vụ để hình thành lộ trình thăng tiến của nhân viên kế toán:

 • Kế toán viên: đây là vị trí công việc kế toán cấp 1, phù hợp cho sinh viên chuyên ngành kế toán - tài chính mới tốt nghiệp ra trường hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm hành nghề. Kế toán viên sẽ phụ trách các công việc kế toán chung hoặc kế toán phần hành chuyên môn theo sự phân công của kế toán trưởng hoặc kế toán tổng hợp

 • Kế toán tổng hợp: đây là vị trí công việc cho nhân viên kế toán đã có kinh nghiệm làm việc. Thường thì kế toán viên có kinh nghiệm 1,5 - 2 năm trở lên sẽ có thể thăng tiến trở thành kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân. Kế toán tổng hợp đứng dưới kế toán trưởng và có quyền phân công công việc, hỗ trợ và hướng dẫn những kế toán viên mới vào nghề

 • Kế toán trưởng: kế toán trưởng là người giữ vị trí cao nhất trong phòng kế toán. Họ sẽ không phải thực hiện các công việc kế toán phần hành mà chủ yếu quản lý, kiểm tra, giám sát các kết quả kế toán, báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm báo cáo lên Ban giám đốc, ban điều hành. Kế toán trưởng phải là người nắm bắt tốt nhất tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời họ cũng là người xây dựng những chính sách, định hướng, tư vấn cho Ban điều hành để có những hoạt động xây dựng, kinh doanh, đầu tư, phát triển và phân bổ có hiệu quả nguồn lực doanh nghiệp

1.4. Lương kế toán tại TP HCM

Hiện nay kế toán vẫn được nhận định là nhóm ngành nghề có mức lương ổn định nhất cho mọi vị trí công việc.

Theo như Vieclam123 đã tìm hiểu thì một kế toán viên mới vào nghề làm trong các doanh nghiệp, đoàn thể Nhà nước - xã hội có thể nhận mức lương cơ bản từ 4,5 - 5,5 triệu/ tháng. Nếu làm việc tại các công ty tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài lương sẽ cao hơn: dao động từ 6,5 - 9 triệu/ tháng.

Mức lương của kế toán tổng hợp: trung bình khoảng 15 triệu/ tháng.

Mức lương của kế toán trưởng: trung bình khoảng 20 - 22 triệu/ tháng.

Nếu là kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng chuyên nghiệp, làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài bạn cũng hoàn toàn có thể nhận đãi ngộ cực tốt với mức thu nhập lên đến 80 triệu/ tháng.

2. Những yêu cầu bắt buộc và kỹ năng cần có của nhân viên kế toán

2.1. Điều kiện hành nghề kế toán 

Điều kiện để trở thành kế toán viên:

Yêu cầu và kỹ năng của nhân viên kế toán

Yêu cầu và kỹ năng của nhân viên kế toán

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính

 • Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kế toán

 • Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (tại các doanh nghiệp nước ngoài, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ thường sẽ cao hơn và khác nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau)

Để có thể nâng ngạch, thăng tiến, kế toán viên bắt buộc phải tham gia thi chứng chỉ bồi dưỡng, nâng ngạch kế toán do Bộ tài chính tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

Ngoài những yêu cầu bắt buộc kể trên, kế toán viên cũng cần có được 1 vài tố chất nhất định để có thể hành nghề kế toán là:

 • Sức khỏe tốt

 • Tư duy tốt

 • Khả năng tính toán và xử lý thông tin linh hoạt

 • Chăm chỉ

 • Trung thực

 • Cầu thị

 • Cẩn thận, có trách nhiệm với công việc

 • Khả năng chịu áp lực công việc cao (đặc biệt với công việc kế toán lương cao trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

2.2. Những kỹ năng quan trọng cần có của nhân viên kế toán

Ngoài bằng cấp, chuyên môn và những tố chất sẵn có, nhân viên kế toán cũng cần xây dựng được một vài kỹ năng hành nghề kế toán đặc thù sau:

 • Kỹ năng tin học và quản lý phần mềm kế toán: kể cả khi công nghệ chưa phát triển thì để hành nghề kế toán, nhân viên kế toán bắt buộc phải có kỹ năng tin học. Trong thời công nghệ số, kỹ năng tin học lại càng trở nên quan trọng và gần như trở thành kỹ năng đặc thù với nghề kế toán. Nhân viên kế toán hiện đại không những phải thành thạo các phần mềm máy tính, chương trình tin học như word, excel, … mà còn phải biết sử dụng, quản lý và điều hành có hiệu quả phần mềm quản lý kế toán. Càng những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lương cao thì kỹ năng tin học đối với kế toán viên càng phải nhanh nhẹn và giỏi

 • Kỹ năng ngoại ngữ thành thạo: ngoại ngữ là yếu tố rất cần có đối với mọi ngành nghề trong thời đại hiện nay. Đối với nhân viên kế toán, nếu muốn nhận được cơ hội thăng tiến cả ở vị trí việc làm và thu nhập, hoặc nhận được cơ hội làm việc trong những doanh nghiệp nước ngoài thì ngoại ngữ thậm chí còn quan trọng hơn chuyên môn. Bạn sẽ phải thường xuyên phải giao tiếp với người nước ngoài, tiếp xúc với tài liệu, sổ sách nước ngoài, do đó nếu không thành thạo ngoại ngữ bạn sẽ không làm được việc. Bao giờ cũng vậy, nếu có ngoại ngữ thu nhập của bạn có thể cao hơn gấp đôi, gấp 3 so với bình thường.

Ngoài ra, ngoại ngữ cũng là con đường ngắn nhất để bạn có thể tiếp cận được nguồn tri thức mới, tài liệu chất lượng cao, tài liệu kế toán chuyên ngành.

Chưa hết, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những người có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ (3 thứ tiếng trở lên) sẽ có khả năng phát triển tư duy nhanh chóng, mà tư duy là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với nghề kế toán.

 • Kỹ năng tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu: đây cũng là một trong những kỹ năng kế toán đặc thù. Với một hệ dữ liệu, thông tin, số liệu dày đặc, nhân viên kế toán bắt buộc phải xây dựng và phát triển kỹ năng tổng hợp và xử lý số liệu có hiệu quả. Kỹ năng này không chỉ giúp nhân viên có thể đạt được tiến độ công việc mà còn tiết kiệm thời gian và công sức tối ưu. Nhân viên kế toán hiện đại hoàn toàn có thể sử dụng những công cụ bổ trợ để xử lý thông tin, ví dụ như phần mềm tin học, phần mềm quản lý kế toán, ...

 • Kỹ năng xây dựng báo cáo: đây là một trong những kỹ năng đầu tiên mà nhân viên kế toán cần có được. Kỹ năng xây dựng báo cáo không khó, tuy nhiên đòi hỏi nhân viên kế toán phải học hỏi tri thức kinh nghiệm, cầu thị để biết cách lập báo cáo kế toán ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý và báo cáo tài chính tổng hợp, từ biết cách cho đến sử dụng nó 1 cách linh hoạt, khoa học và dễ hiểu nhất. Báo cáo kế toán giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động kế toán của nhân viên nói riêng, của doanh nghiệp, tổ chức nói chung. Chỉ cần sai 1 ly là đi 1 dặm, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống và hiệu quả kinh doanh

 • Kỹ năng giao tiếp: kỹ năng giao tiếp thuộc nhóm kỹ năng chung, song lại rất cần có và quan trọng đối với nghề kế toán vì như bạn có thể thấy, vị trí kế toán bắt buộc phải tiếp nhận thông tin từ bộ phận chức năng và di chuyển thông tin đến bộ phận khác. Trong mối tương tác như vậy thì bạn bắt buộc phải có kỹ năng giao tiếp để tiếp nhận và xử lý thông tin hiệu quả nhất.

Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp cũng giúp bạn có thể tiếp thu khối lượng tri thức kinh nghiệm dồi dào từ đồng nghiệp, cấp trên - những người có trình độ cao trong nghề

 • Kỹ năng quan sát và lắng nghe: trong nghiệp vụ kế toán, việc đặt câu hỏi là rất quan trọng để bạn có thể tiếp nhận tri thức, thông tin, nhất là đối với những kế toán viên mới vào nghề. Tuy nhiên ngoài việc đặt câu hỏi thì bạn còn có thể sử dụng 2 kỹ năng bổ trợ rất tốt nữa đó là quan sát và lắng nghe. Khi quan sát có kỹ năng bạn sẽ đồng thời học tập được cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, giải quyết được những vướng mắc của bản thân mà không thường xuyên “làm phiền” người khác

 • Kỹ năng làm việc nhóm: kỹ năng tương tác tất yếu của môi trường làm việc hiện đại

 • Kỹ năng quản lý thời gian: cho phép người lao động có thể tối ưu hiệu quả sử dụng quỹ thời gian có hạn của bản thân, đồng thời cũng giảm những căng thẳng, mệt mỏi trong công việc và cuộc sống.

Để quản lý thời gian hiệu quả (kỹ năng quản lý thời gian), nhân viên kế toán nên biết đến những nguyên tắc, phương pháp quản lý thời gian quan trọng, ví dụ:

 • Nguyên tắc 80/ 20

 • Nguyên tắc 40 - 30 - 20 - 10

 • Phương pháp 4D 

3. Giới thiệu tìm việc kế toán tại TP HCM

3.1. Việc làm kế toán tại TP HCM cho sinh viên mới ra trường

Sinh viên mới ra trường hầu hết đều là đối tượng lao động chưa có kinh nghiệm, kỹ năng chưa hoàn thiện, mặc dù chuyên môn và tố chất hành nghề kế toán có thể rất cao. Do đó, bộ phận này có thể phù hợp và thích nghi hơn với những vị trí công việc không yêu cầu quá cao về kinh nghiệm thực tế, kỹ năng xử lý kế toán chuyên sâu, trong đó có thể kể đến 2 vị trí kế toán nổi bật nhất là: kế toán viên và kế toán kho

Kế toán viên

Sinh viên mới ra trường ngành kế toán hoàn toàn có thể trở thành kế toán viên cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể Nhà nước hoặc các công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức thu nhập khởi điểm của kế toán viên mới ra trường thường dao động từ 4,5 - 7,5 triệu/ tháng (tùy thuộc vào năng lực và loại hình doanh nghiệp).

Tìm việc alfm kế toán tại TP Hồ Chí Minh

Tìm việc làm kế toán tại TP Hồ Chí Minh

Kế toán kho

Kế toán kho là vị trí việc làm kế toán khá đặc thù, có nhiều điểm khác biệt với các vị trí khác trong ngành kế toán, trước hết là ở môi trường (không gian) làm việc.

Hầu hết các vị trí công việc kế toán cơ bản đều làm ở văn phòng công ty, tuy nhiên kế toán kho lại làm trực tiếp tại các kho hàng doanh nghiệp (hoặc đơn vị kinh doanh nhỏ). Tính chất công việc của kế toán kho nhìn chung cũng không quá phức tạp, phù hợp cho những bạn sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, là cơ hội rất tốt để bạn có thể trau dồi tri thức, phát triển kỹ năng kế toán của bản thân.

Mức lương cơ bản của kế toán kho trung bình thường là 5,5 - 6,5 triệu/ tháng.

3.2. Việc làm kế toán tại TP HCM có mức lương cao

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người giữ vị trí cao nhất trong phòng kế toán, đồng thời cũng nhận mức lương cao nhất.

Mức lương kế toán trưởng trong các tổ chức, cơ quan Nhà nước: trung bình là 15 triệu/ tháng.

Mức lương kế toán trưởng trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: 18 - 20 triệu/ tháng.

Mức lương kế toán trưởng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 35 - 40 triệu/ tháng.

Để làm được kế toán trưởng, ứng viên không chỉ là người có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ đúng ngạch, kinh nghiệm làm việc đạt yêu cầu tuyển dụng mà còn phải là những người có kỹ năng hành nghề chuyên nghiệp và xuất sắc.

Kế toán tổng hợp

Để có thể làm kế toán tổng hợp, ngoài yêu cầu về chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ, thì kinh nghiệm làm việc cũng là yếu tố bắt buộc. Thường thì đối với vị trí này yêu cầu tuyển dụng sẽ là kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (không tính đến kinh nghiệm thực tập).

Kế toán tổng hợp cũng là vị trí việc làm có thu nhập khá tốt tại TP HCM. Làm kế toán tổng hợp tại các công ty tư nhân Việt Nam, bạn sẽ có thể nhận được mức lương khoảng 15 triệu/ tháng. Tại các doanh nghiệp nước ngoài sẽ là khoảng 25 triệu/ tháng.

Kiểm toán

Muốn tìm việc làm kế toán lương cao thì kiểm toán cũng là vị trí việc làm rất có tiềm năng. 

Hiện nay, kiểm toán không chỉ phổ biến trong các doanh nghiệp chịu sự quản lý của Nhà nước nữa mà mở rộng sang tất cả các công ty tư nhân, đưa đến cơ hội việc làm vô cùng tốt cho người lao động ngành kế toán có chứng chỉ kiểm toán về cả số lượng công việc và thu nhập.

Theo đó, nếu làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, kiểm toán viên sẽ có cơ hội nhận được mức thu nhập lên đến 50 triệu/ tháng.

3.3. Việc làm kế toán tại TP HCM tuyển nhiều

Kế toán viên

Bạn có thể tìm việc kế toán viên ở bất kỳ một doanh nghiệp nào tại TP HCM.

Tuy có nhu cầu tuyển nhiều, song đầu vào cho vị trí công việc này vẫn được đánh giá là có tỷ lệ cạnh tranh cao. Do đó nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn phải thực sự là người có chuyên môn tốt, chứng minh được năng lực của mình trong phỏng vấn tuyển dụng kế toán viên.

Kế toán viên có thể làm 1 công việc phần hành hoặc tổng hòa nhiều công việc (tùy yêu cầu của đơn vị kinh doanh khác nhau là khác nhau).

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp giữ vai trò rất quan trọng trong bộ phận kế toán nói riêng, trong doanh nghiệp nói chung, là người chịu sự quản lý và phân công công việc của kế toán trưởng, đồng thời cũng có quyền hạn giao việc cho các kế toán viên phần hành khác.

Kế toán tổng hợp có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại TP HCM và Hà Nội, đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động xã hội cho những vị trí việc làm cần có chuyên môn, có kinh nghiệm, có bằng cấp, có kỹ năng và đặc biệt phù hợp cho những kế toán viên có ý định gắn bó lâu dài với nghề.

Kế toán thuế

Kế toán thuế cũng là vị trí có nhu cầu tuyển dụng nhiều để đảm bảo mỗi doanh nghiệp đều thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của mình với Nhà nước.

3.4. Tìm việc làm kế toán tại TP HCM trên website Vieclam123.vn

Muốn tìm việc kế toán tại TP HCM, dù ở bất kỳ vị trí việc làm nào, bạn cũng có thể truy cập vào hệ thông tin, dữ liệu việc làm trên website Vieclam123.vn.

Vieclam123.vn hiện đang là trang web tìm việc uy tín nhất cho người lao động tại TP HCM cũng như các tỉnh thành trên cả nước với 3 chức năng tìm việc tiện ích, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí là:

Để biết thêm thông tin việc làm chi tiết và tìm việc làm kế toán tại TP HCM nhanh chóng, có hiệu quả, bạn đọc vui lòng truy cập vào website: https://vieclam123.vn/.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.