close
cách
cách cách cách cách cách

Lực lượng sản xuất là gì? Tổng hợp các thông tin về lực lượng sản xuất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Để có thể thực hiện những hoạt động sản xuất, con người không thể thiếu được các lực lượng sản xuất và trong đó cần có những yếu tố về kỹ thuật và vật chất nhất định. Thông qua lực lượng sản xuất, con người biểu hiện được trình độ chinh phục tự nhiên của mình để có thể ngày càng phát triển và tạo nên của cải trong xã hội. Vậy lực lượng sản xuất là gì? Cùng vieclam123.vn tìm hiểu các thông tin về lực lượng sản xuất qua bài viết dưới đây nhé!

1. Lực lượng sản xuất là gì và một số thông tin cần biết

1.1. Lực lượng sản xuất là gì?

Lực lượng sản xuất là những năng lực thực tiễn của con người sử dụng trong quá trình sản xuất các của cải trong xã hội qua từng thời kỳ nhất định. Về cấu trúc, lực lượng sản xuất trong xã hội gồm có sức lao động và những tư liệu sản xuất được con người sử dụng trong quá trình sản xuất.

Lực lượng sản xuất đóng vai trò quan trọng
Lực lượng sản xuất đóng vai trò quan trọng

Lực lượng sản xuất dùng để nói về các yếu tố cấu thành kỹ thuật, vật chất, công nghệ… tổng thể trong các quá trình sản xuất, qua đó tạo thành các năng lực cải biến trong thế giới tự nhiên của nhân loại. Bởi vậy, lực lượng sản xuất có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phản ánh trình độ chinh phục thế giới tự nhiên của mỗi con người.

Để tạo ra các của cải vật chất trong xã hội, bên cạnh con người lao động thì không thể thiếu tư liệu sản xuất. Bởi vì quá trình lao động của con người cần có các công cụ lao động để tác động tạo ra các của vải và vật chất.

1.2. Vai trò và yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất

1.2.1. Vai trò của lực lượng sản xuất là gì?

Để sản xuất vật chất cho xã hội, lực lượng sản xuất chính là phương tiện chính để tiến hành sản xuất. Con người cần phải có các công cụ lao động, nói một cách khác thì đó chính là tư liệu sản xuất, tư liệu lao động và lực lượng sản xuất để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người.

Lực lượng sản xuất là phương tiện chính để tiến hành sản xuất
Lực lượng sản xuất là phương tiện chính để tiến hành sản xuất

Sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định sự phát triển của xã hội từ thấp đến cao, quyết định sự phát triển hay biến đổi của mọi mặt trong đời sống. Bởi vậy mà lực lượng sản xuất có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lực lượng sản xuất có liên quan mật thiết tới phương thức sản xuất, đóng vai trò là bộ phận cấu thành, là cơ sở, nền tảng và tiền đề của sản xuất. Bởi vì con người cần phải có các công cụ lao động thì mới có thể thỏa mãn các nhu cầu của con người bằng cách sản xuất ra của cải vật chất.

Khi lực lượng sản xuất phát triển, dẫn tới năng suất lao động và sự phân công lao động xã hội tăng lên. Từ đó, các sản phẩm ngày càng sản xuất nhiều hơn và có sự dư thừa, dẫn tới các giai cấp và chế độ tư hữu trong xã hội xuất hiện. Bởi vậy, có thể coi lực lượng sản xuất phát triển là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự xuất hiện của các giai cấp trong xã hội.

Lực lượng sản xuất phát triển dẫn tới năng suất lao động tăng
Lực lượng sản xuất phát triển dẫn tới năng suất lao động tăng

1.2.2. Yếu tố nào quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất?

Sau khi đã hiểu được lực lượng sản xuất là gì, chúng ta cùng tìm hiểu yếu tố quan trọng trong lực lượng sản xuất.

Công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động trong quá trình sản xuất để tạo ra của cải vật chất và khi tư liệu lao động được hoàn thiện sẽ tạo nên năng suất lao động cao hơn.

Công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất và linh hoạt nhất, nếu xét trong tư liệu lao động gồm có những yếu tố vật chất mà con người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động.

Khi công cụ lao động đạt tới trình độ tự động hóa, tin học hóa thì nó càng đóng vai trò quan trọng hơn vì trong các thời đại, yếu tố đông nhất trong lực lượng sản xuất chính là công cụ sản xuất. Bởi vậy, công cụ lao động ngày càng hoàn thiện và cải tiến không ngừng, dẫn tới toàn bộ tư liệu sản xuất biến đổi sâu sắc.

Mặt khác, khi công cụ lao động ngày càng phát triển cũng chính là thước đo chinh phục tự nhiên của con người, vì vậy mà yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất chính là con người.

Yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất chính là con người
Yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất chính là con người

Thời đại khoa học ngày càng phát triển dẫn tới trong sản xuất có nhiều biến đổi to lớn và trở thành nguyên nhân trực tiếp của các biến đổi này, đời sống của nó cũng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nó đem lại thay đổi về chất cho lực lượng sản xuất và là ngành sản xuất riêng thâm nhập vào các yếu tố cấu thành khác nhau trong lực lượng sản xuất.

2. Các đặc trưng chủ yếu của lực lượng sản xuất

Mối quan hệ giữa người lao động và công cụ lao động chính là đặc trưng chủ yếu trong lực lượng sản xuất, cụ thể

- Người lao động là nhân tố quan trọng và giữ vai trò quyết định hàng đầu trong lực lượng sản xuất, bởi người lao động sử dụng các công cụ lao động và chủ thể sáng tạo. Suy xét tới cùng thì tư liệu sản xuất cũng chỉ đóng vai trò là sản phẩm lao động của con người và phụ thuộc theo trình độ sử dụng của người lao động mà các tư liệu sản xuất có giá trị và hiệu quả thực tế nhất định.

Mặt khác, nếu công cụ lao động trong quá trình sản xuất bị hao phí và di chuyển dần vào các giá trị của sản phẩm, thì trong quá trình lao động nhờ bản chất sáng tạo của mình, con người không chỉ sáng tạo nên những giá trị để bù đắp hao phí cho lao động và còn sáng tạo ra những giá trị mới hơn giá trị ban đầu. Vì vậy, người lao động là nguồn gốc của sự phát triển trong sản xuất và của mọi sự sáng tạo trong sản xuất.

Các đặc trưng chủ yếu của lực lượng sản xuất
Các đặc trưng chủ yếu của lực lượng sản xuất

- Song song với người lao động, công cụ lao động chính là yếu tố quan trọng và cơ bản không thể thiếu và đây chính là nhân tố quyết định năng suất lao động xã hội dựa theo trình độ phát triển của các công cụ lao động.

- Lực lượng sản xuất chính là kết quả trong năng lực thực tiễn của con người, tuy nhiên năng lực thực tiễn này, bản thân nó bị quy định bởi nhiều điều kiện khách quan và trong đó có sự xuất hiện của con người sống, hoạt động. Bởi thế mà lực lượng sản xuất luôn có tính khách quan, tuy nhiên sự thống nhất biện chứng giữa chủ quan và khách quan thì sự phát triển của lực lượng sản xuất chính là kết quả của sự thống nhất này.

3. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tại Việt Nam hiện nay ra sao?

Hiện nay, nước ta đang nằm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do dó vấn đề cần thiết và tất yếu hiện nay chính là việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

Quá trình xây dựng này cần gắn liền với lực lượng sản xuất ngày càng phát triển trong mối quan hệ mật thiết với các quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất cần phải phù hợp với trình độ phát triển và tính chất của lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tại Việt Nam
Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tại Việt Nam

Nhờ những tính nhận định đúng đắn, Đảng ta đã xác định quá trình phát triển của lực lượng sản xuất gắn liền với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Cụ thể, Đảng ta đưa ra các đường lối phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh hiện đại hoá, công nghiệp hóa, xây dựng nên các nền kinh tế độc lập tự chủ và đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất.

Như vậy, qua bài viết này, chắc hẳn bạn đã biết được lực lượng sản xuất là gì và một số thông tin về lực lượng sản xuất. Yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất chính là con người và con người giúp cho lực lượng sản xuất ngày càng phát triển và cải tiến hơn nữa, đáp ứng và thỏa mãn được nhu cầu của con người. Từ đó, của cải vật chất ngày càng được tạo ra nhiều hơn, tạo nên nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Tự phụ là gì?

Bạn đã từng tự phụ hay chưa? Hoặc có thể bạn đã gặp qua người có tính cách tự phụ? Tuy nhiên, bạn chưa biết tự phụ là gì và biểu hiện, tác hại của tự phụ ra sao? Click ngay bài viết dưới đây để biết được các thông tin về tự phụ nhé!

Tự phụ là gì?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.