Bảng giá lọc hồ sơ

Tên gói / Thời gian
(tuần)
Tổng tiền
(VNĐ)
Chiết khấu
(%)
Thành tiền
(VNĐ)
Số điểm
lọc ứng viên
Gói 100 hồ sơ (24 Tuần) 990,000 0% 990,000 100 Điểm
Gói 200 hồ sơ (24 Tuần) 1,800,000 0% 1,800,000 200 Điểm
Gói 400 hồ sơ (24 Tuần) 3,600,000 15% 3,060,000 400 Điểm
Gói 600 hồ sơ (24 Tuần) 5,400,000 20% 4,320,000 600 Điểm
Gói 800 hồ sơ (24 Tuần) 7,200,000 25% 5,400,000 800 Điểm
Gói 1200 hồ sơ (24 Tuần) 10,800,000 30% 7,560,000 1,200 Điểm
Gói 2400 hồ sơ (24 Tuần) 21,600,000 35% 14,040,000 2,400 Điểm
Gói 4800 hồ sơ (24 Tuần) 43,200,000 40% 25,920,000 4,800 Điểm

Ưu đãi tuyển gấp

  • Giảm giá từ 10% - 25%
  • Tin tuyển dụng nằm nổi bật trong box "Tuyển gấp" đầu trang chủ
  • Tin được hiển thị mức lương, khu vực tuyển dụng
  • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm
  • Làm mới tin không giới hạn
  • Tặng đăng tin cơ bản trong các trang ngành nghề
  • Tặng kèm 45 điểm xem hồ sơ/ngày
  • Hiển thị logo nổi bật thu hút ứng viên đồng thời quảng bá thương hiệu công ty
  • Giá đã bao gồm VAT 10%