2USD Boutique - Phủ Lý
2USD Boutique - Phủ Lý

Địa chỉ : Phủ Lý, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nam

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/106412454306328/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

_______________________

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226