cách
cách cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • Lục Minh Chuyên

  Lục Minh Chuyên

  Đang tìm việc

  lĩnh vực ứng tuyển

  Công nghệ thông tin - IT

  kinh nghiệm làm việc

  Chưa có kinh nghiệm

  địa điểm

  Bình Dương

  THÔNG TIN ỨNG VIÊN

  Email

  Số điện thoại

  Ngày sinh

  Xem trong CV

  Giới tính

  Xem trong CV

  Tình trạng hôn nhân

  Chưa cập nhật

  Bằng cấp

  Chưa cập nhật

  Loại hình

  Khác

  Cấp bậc mong muốn

  Chưa cập nhật

  Kinh nghiệm

  Chưa có kinh nghiệm

  Tỉnh thành

  Bình Dương

  Quận huyện

  Thị xã Bến Cát

  Địa chỉ

  Thời gian cập nhật

  25/05/2022

  Lục Minh Chuyên

  Lục Minh Chuyên

  Tìm Viêc IT

  gender

  Chưa cập nhật

  birthday

  Chưa cập nhật

  birthday

  Chưa cập nhật

  phone number

  email

  email

  MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

  Phát Triển bản thân tìm công việc mong muốn

  KỸ NĂNG

  Ngoại Ngữ : Tiếng Hoa
  Được Đào Tạo Máy Tính 1 Năm có bằng

  ảnh cv

  Không có CV nào được tải lên

  close
  popup_login