cách
cách cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • Hoa Trung Tín

  Hoa Trung Tín

  Đang tìm việc

  lĩnh vực ứng tuyển

  Việc làm bán thời gian

  kinh nghiệm làm việc

  Chưa có kinh nghiệm

  địa điểm

  Hồ Chí Minh

  THÔNG TIN ỨNG VIÊN

  Email

  Số điện thoại

  Ngày sinh

  Xem trong CV

  Giới tính

  Xem trong CV

  Tình trạng hôn nhân

  Chưa cập nhật

  Bằng cấp

  Chưa cập nhật

  Loại hình

  Khác

  Cấp bậc mong muốn

  Chưa cập nhật

  Kinh nghiệm

  Chưa có kinh nghiệm

  Tỉnh thành

  Bình Dương

  Quận huyện

  Thị xã Thuận An

  Địa chỉ

  Thời gian cập nhật

  26/05/2022

  Hoa Trung Tín

  Hoa Trung Tín

  Soát vé, Giám sát

  gender

  Chưa cập nhật

  birthday

  Chưa cập nhật

  birthday

  Chưa cập nhật

  phone number

  email

  email

  MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

  Muốn tích lũy kinh nghiệm bản thân !!

  KỸ NĂNG

  Lắng nghe ý những ý kiến hay

  ảnh cv ảnh cv

  Không có CV nào được tải lên

  close
  popup_login