Trung tâm dịch vụ khách hàng BC số 5 Điện Biên Phủ - Chứng khoán KBSV
Trung tâm dịch vụ khách hàng BC số 5 Điện Biên Phủ - Chứng khoán KBSV

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.kbsec.com.vn/vi/san-pham-kb-8-8.htm

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226