Tiamo 3 - Milk Tea & Coffee & Fast Food
Tiamo 3 - Milk Tea & Coffee & Fast Food

Địa chỉ : 35 Y Bih Aleo, Tân Lợi Buon Ma Thuot, Đắk Lắk Province

Tỉnh thành phố : Đắk Lắk

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/347059629254620/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226