The Joi Factory at Christina’s
The Joi Factory at Christina’s

Địa chỉ : Ho Chi Minh City

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.thejoifactory.com/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226