Taxi Năm Sao - 02353.777.666
Taxi Năm Sao - 02353.777.666

Địa chỉ : 67 Trưng Nữ Vương Tam Kỳ, Quảng Nam 56000

Tỉnh thành phố : Quảng Nam

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.taxionlines.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chưa cập nhật thông tin

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226