Sansi56 - Vận chuyển Trung Việt - Order Taobao Tmall 1688
Sansi56 - Vận chuyển Trung Việt - Order Taobao Tmall 1688

Địa chỉ : Hà Nội

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://sansi56.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Chuyên nhận order theo link, đặt hàng hộ, support tìm hàng, nhận ký gửi kho, vận chuyển hàng hoá. hotline: - Khách lẻ : 0362263696

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226