PS4 - OwenKhanh - 108 Linh Đông
PS4 - OwenKhanh - 108 Linh Đông

Địa chỉ : 108 Linh Đông, P. Linh Đông Thành phố Hồ Chí Minh 71

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/203562900428057/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

TIỆM GAME PLAY STATION:

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226