Orenda Co.
Orenda Co.

Địa chỉ : Hà Nội, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hà Nội

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://orenda.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Orenda tập trung nguồn lực xây dựng thành công các sản phẩm phần mềm, các hệ thống CNTT đáp ứng đủ ba tiêu chí: "THÔNG MINH, CHẤT LƯỢNG, VÌ NGƯỜI DÙNG"

Tuyển dụng