O.R.G EVENT PLANNER
O.R.G EVENT PLANNER

Địa chỉ : 254 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://Thegioisukien.org/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Thế giới sự kiện Org nơi tổ chức những hoạt động hướng tới cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực và tốt đẹp nhất đến mọi người.

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226