Minh Triết - 0963857326 - Bình Thuận FORD
Minh Triết - 0963857326 - Bình Thuận FORD

Địa chỉ : AH1, Huyện Ninh Phước,

Tỉnh thành phố : Hà Nam

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/115595887030715/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Ô tô Ford tại Ninh Thuận

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226