Lava’s House Coffee - 1 Bình Minh 1
Lava’s House Coffee - 1 Bình Minh 1

Địa chỉ : Đà Nẵng

Tỉnh thành phố : Đà Nẵng

Thời gian làm việc :

Website công ty : https://www.facebook.com/107239121065764/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Giới thiệu chung về công ty

Lava’s House Coffee - 1 Bình Minh 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226