CÔNG TY TNHH ROTOACCESS VN- NHÀ HÀNG THÁI NGON NGON 2
CÔNG TY TNHH ROTOACCESS VN- NHÀ HÀNG THÁI NGON NGON 2

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh thành phố : Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.thaingonngon.vn/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226