Công ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức (Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies)
Công ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức (Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies)

Địa chỉ : 12 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Tỉnh thành phố : chưa cập nhật

Thời gian làm việc :

Website công ty : http://www.hoangduc.net/

Skype :

Quy mô công ty : Chưa cập nhật

Khu vực làm việc : chưa cập nhật

Ngành nghề tuyển dụng : chưa cập nhật

Tuyển dụng

© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226